Slovensky > O nás > Aktuality > Konflikt na Ukrajine: marcové ohliadnutie sa za finančnými trhmi

Konflikt na Ukrajine: marcové ohliadnutie sa za finančnými trhmi

28.03.2022

 

Mesiac po začiatku otvorenej vojenskej agresie Ruska voči susednej Ukrajine je užitočné sa ohliadnuť späť a urobiť krátku rekapituláciu toho, ako sa táto udalosť a vývoj konfliktu podpísal na trhoch.

Jazdu na horskej dráhe v priebehu minulého mesiaca pripomínal vývoj cien komodít, ktoré následne ovplyvňujú ceny väčšiny tovarov a služieb. Cena severomorskej ropy Brent po zahájení invázie a následnom uvaľovaní rady sankcií voči Ruskej Federácii zaznamenala veľmi výrazný a prudký nárast. Neprehľadnosť vývoja ako na fronte, tak pri vyjednávacích stoloch viedla k výraznému nárastu volatility, keď podobne prudko, ako cena ropy vzrástla, tak následne došlo ku korekcii jej ceny do úrovní pred zahájením útoku a potom k opätovnému prudkému nárastu k úrovniam 120 dolárov za barel ropy. Cena za barel ropy sa nachádza v porovnaní s jej úrovňou tesne pred zahájením invázie o 20 % vyššie. Je nutné podotknúť, že cenu čierneho zlata tlačila nahor nervozita zo zhromažďovania sa ruských jednotiek na hraniciach s Ukrajinou už dlho pred zahájením samotného útoku. V porovnaní s koncom minulého roku sa cena ropy nachádza vyššie dokonca o viac ako 50 %.

Ešte výraznejších výkyvov, ako na trhu s ropou sme však mohli byť svedkami v prípade zemného plynu, ktorého je Rusko do Európy kľúčovým dodávateľom. Cena za megawatthodinu sa v Holandsku mesiac po invázii obchoduje za 110 eur, čo predstavuje takmer päťnásobok v porovnaní s cenou na začiatku tohto roka. Je však potrebné podotknúť, že aj takto vysoká cena predstavuje výsledok po výraznej korekcii panického nárastu, kedy sa cena v priebehu uplynulého mesiaca nachádzala aj dvakrát tak vysoko.

Značne volatilný priebeh zaznamenali aj poľnohospodárske komodity, keď cena kontraktov na pšenicu, ktorej je Ukrajina jednou z hlavných exportérov, vzrástla o viac než 50 %, avšak vďaka následnej korekcii sa cena mesiac od invázie nachádza vyššie o necelých 18 %.

Nárast cien týchto základných komodít tak predstavuje ďalší preinflačný impulz, na ktorý by podľa očakávaní mali popredné centrálne banky na čele s americkým Fedom reagovať uťahovaním svojej menovej politiky. To sú vo všeobecnosti faktory, ktoré pôsobia negatívne na ceny fixne úročených dlhopisov. Výnimkou neboli ani stredoeurópske dlhopisy, keď sa k deklarovanej výraznejšej reakcii tamojších menových autorít na rastúcu infláciu pridal aj nárast rizikovej prémie v dôsledku geografickej blízkosti regiónu k samotnému vojnovému konfliktu. Tento vývoj sa v priebehu uplynulého mesiaca negatívne podpísal na výkonnosti fondu UNIQA CEE Dluhopisový fond.

Reakcia akciových trhov sa do značnej miery odvíjala od ich vzdialenosti od prebiehajúceho konfliktu. Najväčšiu ranu zasadil šok z vojenskej invázie akciovým burzám vo východnej a strednej Európe, keď akcie obchodované v rámci tohoto regiónu zaznamenali výrazný prepad cien, čo sa podpísalo na výkonnosti fondu UNIQA CEE Akciový fond. S koncom prvého marcového týždňa došlo na trhoch k významnému prehodnoteniu prvotnej panickej reakcie, a teda aj k výraznej korekcii predchádzajúceho prepadu, v dôsledku ktorej bol fond UNIQA CEE Akciový fond schopný výraznú časť svojich predchádzajúcich strát vykompenzovať.

V prípade fondu UNIQA Selection Emerging Equity bol pokles vďaka širokému rozprestretiu investícií naprieč rozvíjajúcimi sa trhmi miernejší, keď sa prebiehajúci ukrajinsko-ruský vojenský konflikt na rade z nich podpísal len okrajovo.

Ostatné UNIQA podielové fondy investujúce do akcií v priebehu uplynulého mesiaca poznamenaného vojnovým konfliktom napriek zvýšenej volatilite dosiahli výrazne kladné zhodnotenie.