Slovensky > O nás > Aktuality > Na čo nezabudnúť, keď prihlasujete nové auto?

Na čo nezabudnúť, keď prihlasujete nové auto?

15.05.2023

Konečne sa domov veziete v novom vysnívanom aute. Okrem radosti vás však čaká aj séria  vybavovačiek, a to aj v prípade ojazdeného vozidla. Ako si radosť z nového auta zbytočne nekaziť? Prinášame zopár rád, aby ste to zvládli ľavou zadnou.

 

Každý nový majiteľ je povinný vozidlo prihlásiť. Musíte to urobiť na Dopravnom inšpektoráte Polície SR. Ešte donedávna ste museli zájsť na inšpektorát v mieste vášho trvalého bydliska, od januára môžete všetko vybaviť na ľubovoľnom inšpektoráte. Musíte uviesť osobu, ktorá bude zapísaná v osvedčení o evidencii ako držiteľ.

Vedeli ste, že: Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel vám umožňujú zistiť informácie o vašom vozidle, urobiť zmeny v evidencii, dohodnúť si termín na dopravnom inšpektoráte či požiadať o udelenie plnej moci na evidenčný úkon.

Postup pri registrácii nového auta

Auto musíte prihlásiť do evidencie do 15 dní od jeho kúpy. Pri registrácii vozidlo nemusíte nechať skontrolovať, technická kontrola sa nerobí. 

Budete potrebovať: 

 • preukaz totožnosti (prípadne aj splnomocnenie)
 • osvedčenie o evidencii, časť II, ktorú vydá výrobca vozidla alebo jeho zástupca
 • doklad o nadobudnutí vozidla – lízingovú alebo kúpnu zmluvu
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení
 • ak máte vozidlo na lízing, plnú moc od lízingovej spoločnosti
 • doklad o uhradení správneho poplatku, ktorý sa pohybuje od 33 € do 3 900 € v závislosti od výkonu motora

Vedeli ste, že: Existuje aj možnosť požiadať o zrýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii, časť I, do dvoch pracovných dní. Poplatok je 30 €.

Postup pri prepise ojazdeného auta

Nový majiteľ musí vozidlo prihlásiť na dopravnom inšpektoráte do 30 dní od odhlásenia vozidla pôvodným majiteľom. Pôvodné povinné zmluvné poistenie zaniká prevodom vlastníctva motorového vozidla na inú osobu. Nový majiteľ je na požiadanie povinný predložiť platné potvrdenie o poistení.

Budete potrebovať: 

 • doklady totožnosti alebo plnú moc
 • osvedčenie o evidencii, časť II, alebo pôvodne osvedčenie o evidencii
 • čipovú kartu osvedčenia o evidencii, časť I, ak bolo vydané
 • nový majiteľ predloží doklad o predbežnom povinnom zmluvnom poistení

Musíte uhradiť aj správny poplatok vo výške 33 € za zápis ďalšieho majiteľa do evidencie vrátane úprav v dokladoch aj s papierovým osvedčením o evidencii, časť II, a čipovou kartou osvedčenia o evidencii, časť I, ktorý sa platí až pri registrácii vozidla.

Predtým bolo v prípade prihlásenia z iného okresu nutné vrátiť pôvodné evidenčné číslo. Dnes si ho už môžete nechať.

Nové zmeny od 1. 1. 2023

Novela zákona o cestnej premávke prináša viacero zmien:

 • ŠPZ sa prenáša zo starého na nového majiteľa bez ohľadu na jeho trvalé bydlisko.
 • Ak má majiteľ ŠPZ na prianie, môže ich použiť aj na svojom novom aute.
 • Zavádzajú sa celoštátne evidenčné čísla, na ktorých nebude figurovať skratka okresu.
 • Proces prevodu na nového majiteľa je jednoduchší. Aby ste mohli odhlásiť vozidlo na dopravnom inšpektoráte vo svojom okrese, už nepotrebujete plnú moc pôvodného majiteľa. Po zmene zákona môžete oba úkony urobiť naraz kdekoľvek na Slovensku.

Registrácia auta zo zahraničia

Pred registráciou vozidla musíte mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Ak si auto kupujete v rámci Európskej únie, ktoré má najazdených menej ako šesťtisíc kilometrov alebo je staré maximálne šesť mesiacov, nemusíte platiť DPH v krajine, kde ste ho kúpili, zaplatíte ho až na Slovensku. Pri nákupe auta mimo EÚ však musíte zaplatiť aj clo.

Nezabudnite, že musíte mať kúpnu zmluvu alebo faktúru. Všetky dokumenty v inom ako slovenskom či českom jazyku musia byť úradne preložené do slovenčiny. Úradný preklad sa týka technického preukazu, potvrdenia o odhlásení vozidla, kúpnej zmluvy, technickej a evidenčnej kontroly. Preklad musí vyhotoviť prekladateľ zapísaný v oficiálnom zozname tlmočníkov.

Nemôžte zabudnúť ani na odhlásenie vozidla z evidencie v danom štáte. V krajine, v ktorej auto kupujete, si musíte vybaviť prevozové značky. 

Budete potrebovať:

 • osvedčenie o evidencii, časť II, vydané príslušným dopravným úradom
 • rozhodnutie o technickej spôsobilosti vozidla alebo uznanie jeho typového schválenia
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti
 • ak je držiteľ alebo vlastník zastupovaný, platný doklad totožnosti alebo plnú moc
 • ak ste podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra či živnostenský list
 • osvedčenie o zhode vozidla COC, ak ho vlastník vystavil

 

Foto: Pexels.com