Slovensky > O nás > Aktuality > Popíjate na dovolenke alkohol? Ak sa zraníte alebo spôsobíte škodu inému, vystavujete sa riziku, že náklady budete hradiť sami

Popíjate na dovolenke alkohol? Ak sa zraníte alebo spôsobíte škodu inému, vystavujete sa riziku, že náklady budete hradiť sami

25.06.2024

Slnko, more a ... dobrý drink – takto si väčšina ľudí predstavuje ideálnu dovolenku. Pri alkoholických nápojoch však buďte opatrní – najmä pri all inclusive pobytoch, kde dostanete rovno permanentku do baru, si nemusíte ustriehnuť hladinu alkoholu a vystavujete sa vysokému riziku úrazov – a nielen to. Ak sa totiž zraníte, ochoriete alebo spôsobíte škodu niekomu inému, poisťovňa vám môže odmietnuť z cestovného poistenia čokoľvek preplatiť. Záchranná akcia, prevoz do nemocnice či lekárske ošetrenie vás pritom môžu vyjsť na desaťtisíce.

 

Len v Európe sa priemerná cena za hospitalizáciu ostatné roky pohybovala v sume viac ako 3000 Eur. Ambulantné ošetrenie v Európe vyjde v priemere na 500 Eur. Prevoz vrtuľníkom z miesta udalosti do nemocnice stojí cca 10 000 Eur a ďalšie tisíce stojí prevoz vrtuľníkom k sanitke. Tieto náklady sú hradené z cestovného poistenia. Požitie alkoholu, prípadne iných omamných látok má však na plnenie pri poistnej udalosti zásadný vplyv.

„V prípade, že poistná udalosť nastala  z dôvodu požitia alkoholu či omamných látok, takéto udalosti sú z plnenia vylúčené a môže dôjsť k zníženiu alebo aj zamietnutiu poistného plnenia - podľa toho aký vplyv malo požitie alkoholu na vznik poistnej udalosti,“ vysvetľuje manažérka cestovného poistenia UNIQA Ľubica Hricová.

Porušenie podmienok sa preveruje napríklad z policajnej správy pri nehode, či úraze, taktiež z lekárskej správy či pitevnej správy pri úmrtí. Platí teda, že poisťovňa musí prítomnosť alkoholu alebo omamných látok v krvi preukázať – inak nemá právo výšku poistného plnenia znížiť alebo odmietnuť.

Čo to v praxi znamená?

Pokiaľ bol u klienta potvrdený alkohol alebo iné omamné látky, ktoré mali za následok úraz alebo nehodu, nárok na poistné plnenie nevzniká, čiže  poisťovňa neuhradí náklady na ošetrenie, hospitalizáciu alebo prevoz zo zahraničia na Slovensko, ani škodu, ktorú pod vplyvom alkoholu spôsobil tretej osobe. Výnimka sa nevzťahuje ani na krajiny kde je istá miera alkoholu povolená. Dovolenkári by preto mali byť opatrní najmä pri tzv. all inclusive pobytoch, kde býva často alkohol v cene pobytu.

Špeciálne by sme chceli upozorniť, že v prípade zachraňovacích akcií sú z plnenia vylúčené škody vzniknuté vplyvom alkoholu, vplyvom návykových látok alebo nadmerným užitím liekov bez lekárskeho predpisu. Zaznamenávame totiž prípady utopenia v mori v dôsledku požitia alkoholu. Jeden z tragických prípadov bolo utopenie poisteného v Turecku, na základe pitevného protokolu bola potvrdená hladina alkoholu v krvi nad 2 promile. Náklady na repatriáciu telesných pozostatkov, žiaľ, musela znášať rodina poisteného,“ hovorí manažérka CP UNIQA Ľubica Hricová.

UNIQA tiež každoročne eviduje viaceré úrazy následkom požitia omamných látok (napr. marihuana) v krajinách, kde je ich požitie povolené. Pozor! Aj napriek tomu sú udalosti vplyvom požitia omamných látok z poistenia vylúčené.