Slovensky > O nás > Aktuality > Pozvánka na účasť vo výberovom konaní

Pozvánka na účasť vo výberovom konaní

03.01.2023

 

Finančná skupina UNIQA Česká republika a Slovensko oznamuje začatie výberového konania na výber audítora na overenie účtovných závierok spoločností patriacich do Finančnej skupiny UNIQA Česká republika a Slovensko (viď. súbor Invitation to participate nižšie).