Slovensky > O nás > Aktuality > Predaj auta krok za krokom

Predaj auta krok za krokom

22.11.2022

Rozhodli ste sa predať auto, no bojíte sa, že to sami nezvládnete? Predaj auta bez pomoci autobazáru znamená kopec „papierovačiek“ a vyzerá zložito. S naším manuálom ho však ľahko zvládnete.

 

 

Inzerát

Ak nechcete využiť služby autobazárov, ale auto predať sami, najlepšie je začať inzerátom. Dnes je veľa možností, ako ho vytvoriť a zverejniť. Predajné a bazárové portály už mávajú on-line formuláre, ktoré vás presne navedú, ako ich vyplniť. V inzeráte by ste mali uviesť výrobcu a model vozidla, rok výroby, farbu, druh paliva, typ prevodovky, počet najazdených kilometrov, počet predchádzajúcich majiteľov, prípadné nedostatky auta, cenu a spôsob platby.

Auto umyte, vyčistite a kvalitne nafoťte. Nezabudnite zdokumentovať aj všetky jeho nedostatky. Predávajúci za ne zodpovedá v čase predaja, preto je dôležité, aby kupujúcemu nič nezatajil.

Kúpno-predajná zmluva

Nikdy nepredávajte auto bez kúpnej zmluvy. Tento dokument je dôležitý pre obe strany. Kúpna zmluva by mala obsahovať:

 • identifikačné údaje oboch zmluvných strán - predávajúceho i kupujúceho (meno, trvalé bydlisko, rodné číslo / IČO)
 • presnú identifikáciu vozidla (značka, model, dátum prvej registrácie, VIN kód, evidenčné číslo, farba)
 • počet najazdených kilometrov
 • parametre vozidla, prípadné nedostatky, výbava (počet kľúčov, náhradné kolesá atď.)

 

Vzor kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť tu .

Vozidlo musí byť kupujúcemu odovzdané s kompletnou výbavou uvedenou v zmluve a dokladmi k vozidlu (osvedčenie o evidencii a technický preukaz).

Odhlásenie vozidla z evidencie

Po podpise kúpnej zmluvy musí predávajúci zaistiť odhlásenie vozidla z evidencie. To je možné urobiť na dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR podľa trvalého bydliska predávajúceho. Pri prepise vozidla musia byť predávajúci aj kupujúci osobne, alebo nový majiteľ musí poskytnúť predávajúcemu plnú moc.

Na odhlásenie vozidla bude pôvodný majiteľ potrebovať nasledujúce doklady:

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii II alebo technický preukaz
 • doklad o povinnom zmluvnom poistení
 • prípadne plnú moc od nového majiteľa na prepis bez jeho prítomnosti
 • ak nový majiteľ nie je prítomný, treba doložiť aj kúpnu zmluvu s jeho úradne overeným podpisom

Odhlásenie vozidla je bezplatné.

Prihlásenie vozidla – pozor na okresy

Nový majiteľ musí vozidlo prihlásiť na dopravnom inšpektoráte Policajného zboru v mieste svojho trvalého bydliska do 30 dní od odhlásenia vozidla pôvodným majiteľom. Pri prihlasovaní vozidla musí uhradiť správny poplatok podľa výkonu vozidla.

V prípade, že ide o rovnaký okres ako u pôvodného majiteľa, je to priamy prevod držby (prepis) vozidla v okrese. Najjednoduchšie bude, ak na príslušný dopravný inšpektorát prídu pôvodný aj nový majiteľ spolu a spoločne vybavia odhlásenie aj prihlásenie vozidla. Na tento evidenčný úkon budete potrebovať:

 • doklady totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • nový držiteľ predloží doklad o predbežnom PZP

 

V prípade prihlásenie vozidla z iného okresu bude nový majiteľ potrebovať obdobné doklady ako pri prepise v rámci okresu. V tomto prípade však musí vrátiť pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (ŠPZ). Pri prihlasovaní vozidla do iného okresu tak musíte okrem správneho poplatku uhradiť aj 33 € za 2 nové kusy štandardných plechových tabuliek s evidenčným číslom vozidla.

Zrušenie povinného zmluvného poistenia

Posledný krok nastáva, keď je nový vlastník uvedený v technickom preukaze. V tomto momente zrušte povinné zmluvné poistenie ručenie aj havarijné poistenie a nezabudnite si dať pozor na vrátenie peňazí za nevyužité poistenie. Vyžiadajte si aj potvrdenie o bezškodovom priebehu. Na samotné ukončenie budete potrebovať doklad o predaji, ideálne však kópiu technického preukazu s novým majiteľom.

Tip pre vás: Nové povinné zmluvné poistenie si v poisťovni UNIQA môžete zriadiť jednoducho online. Za bezškodovosť môžete získať bonus až do výšky 50 %.

Predaj auta do zahraničia

Ak chcete vozidlo predať do zahraničia, musíte urobiť ešte jednu vec – na obecnom úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou musíte podať žiadosť o pridelení registračnej značky s obmedzenou platnosťou na vývoz do iného štátu. Ak ide o krajinu v rámci Európskej únie, máte ešte jednu možnosť. Po odchode zo Slovenska nový majiteľ prihlási vozidlo do evidencie a následne tamojšie úrady do dvoch mesiacov nahlásia do SR, že vozidlo je prihlásené v inej krajine EÚ. Viac informácií nájdete tu.

Foto: Pexels.com