Slovensky > O nás > Aktuality > Škodová udalosť: Ako správne postupovať?

Škodová udalosť: Ako správne postupovať?

22.08.2022

Po dôkladnom rozhodovaní ste uzavreli poistenie a dúfate, že ste si vybrali to najlepšie. Zároveň však tajne dúfate, že ho nikdy nebudete potrebovať. Poistenie nám má pomôcť v nepríjemných situáciách aj v prípade nešťastia. Práve vtedy potrebujeme, aby nás niekto podržal.

 

 

Možno vás predstava papierovania a komunikácie s poisťovňou odrádza a radšej nad škodou mávnete rukou. Nemusíte sa však báť, je to jednoduchšie, ako si myslíte. Poďme sa pozrieť, ako sa poistná udalosť rieši.

Poistná udalosť

Poistná udalosť je náhodná udalosť, pri ktorej vzniká nárok na poistné plnenie (finančnú náhradu za vzniknutú škodu). Nahlásiť a dokázať vznik a výšku škody je povinnosťou poisteného. Bez vášho vyjadrenia a ďalších dokumentov (napr. dokladov či čestného vyhlásenia o nadobudnutí, fotografií, záznamu o udalosti od Polície SR a pod.) nie je možné udalosť vyšetriť a preplatiť. Keď škodu nahlásite, poisťovňa začne tzv. likvidáciu poistnej udalosti. Súčasťou môže byť aj fyzická prehliadka poškodeného majetku technikom poisťovne či online videoprehliadka. V tejto fáze sa posúdi nárok na poistné plnenie a vyčísli škoda. Ak nárok poisťovňa uzná, vyplatí vám alebo poškodenému poistné plnenie za vzniknutú škodu.

Ako správne postupovať

Poistnú udalosť nahláste vždy čo najskôr a hlavne ešte predtým, než začnete odstraňovať jej následky. V určitých prípadoch je však potrebné škodu začať odstraňovať ihneď z dôvodu nevyhnutných bezpečnostných, hygienických alebo preventívnych opatrení, ktoré majú zabrániť ďalším škodám či zväčšovaniu aktuálnych. Napr. odstráňte mokrý nábytok či textílie, aby sa v byte nerozšírila pleseň. V takom prípade poškodené veci niekde uložte. Ak veci nie je možné skladovať a je nutné ich rovno zlikvidovať, všetko zdokumentujte fotkami a odložte si aj doklady o likvidácii (napr. potvrdenie zo zberného dvora).

Do odstraňovania následkov sa pusťte až vtedy, keď situáciu obhliadne technik poisťovne, prípadne po komunikácii s pracovníkom poisťovne a postupujte podľa ich pokynov. Aby vám poisťovňa škodu uznala, detailne zaistite všetky dôkazy a zapíšte si kontaktné údaje svedkov. Ak je udalosť spojená s porušením právnych noriem (napr. krádež, lúpež, vandalizmus), vždy kontaktujte políciu.

Pre zaujímavosť uvádzame perličku z hlásenia škody po krupobití: „Krúpy nám poškodili tri strešné okná, bude ich treba vymeniť. Nech sa likvidátor zastaví, tie krúpy mu odovzdám. Mám ich v mrazničke.“ Je to síce originálny spôsob uchovania dôkazov, radšej sa však poraďte s poisťovňou. Možno by v tomto prípade stačilo krúpy a škodu, ktorú spôsobili, odfotiť.

Možností, ako poistnú udalosť nahlásiť, je viacero. Takmer všetko sa dá vyriešiť rýchlo a pohodlne online. Najprv si vyberiete, či chcete riešiť škodu z poistenia majetku alebo zodpovednosti. Od toho sa odvíja, čo budete musieť oznámiť poisťovni. Ak škodu oznamujete online, môžete hneď elektronicky pripojiť aj potrebné dokumenty (papierové môžete odfotiť mobilom a priložiť), likvidáciu škody tým urýchlite. Nahláste aj číslo poistnej zmluvy, z ktorej chcete nárok uplatniť. Hlásenie škody prostredníctvom webového formulára poisťovne je jednoduché a transparentné. Ponúka aj priamu komunikáciu s likvidátorom poistnej udalosti či sledovanie stavu spracovania. Ďalším spôsobom riešenia poistnej udalosti je e-mailová komunikácia alebo zaslanie formulárov a podkladov poštou.

Tip pre vás: Skontrolujte, či má poisťovňa vaše aktuálne kontaktné údaje. Ak chcete komunikovať z inej adresy (bydliska alebo aj e-mailovej), pri nahlasovaní škody zároveň nahláste aj zmenu kontaktných údajov.

V poisťovni UNIQA je nahlásenie škôd hračka. Všetko vyriešite jednoducho online aj z miesta nehody. Na webe kliknete na tlačidlo Riešiť škodu, systém vás usmerní, aké informácie je potrebné zadať. Pripravte si číslo poistnej zmluvy. Pri jednoduchých škodách si finančnú náhradu môžete hneď vypočítať. Po schválení sumu dostanete na účet.

Sledovanie stavu škodovej udalosti

Informácie o stave riešenia škody môžete sledovať online. Stačí na webe v sekcii hlásenie škôd kliknúť na tlačidlo Aktuálny stav a zadať číslo poistnej zmluvy. Riešenie poistnej udalosti prebieha pomerne rýchlo. Sú však situácie, ktoré vyžadujú viac času. Napríklad v prípade požiaru alebo krádeže je nevyhnutné počkať na ukončenie vyšetrovania polície či hasičov.

Nezabudnite na asistenčné služby

Ak ste uzavreli zmluvu v poisťovni UNIQA, okrem toho, že môžete uplatniť nárok na poistné plnenie za vzniknutú škodu, získavate tiež prístup k asistenčným službám, ktoré môžete využiť aj keď vám nevznikla škodová udalosť, ale potrebujete rýchlo vyriešiť bežnú nepríjemnosť. Napríklad v prípade zabuchnutých dverí od bytu môžete využiť služby zámočníka, ktoré vám v rámci asistenčných služieb z časti alebo plne pokryje vaše poistenie. A keď sa vám pokazí práčka, poisťovňa k vám pošle opravára. Stačí zavolať na infolinku poisťovne a tam vám poradia, na čo máte v danej situácii nárok, prípadne či je potrebné poistnú udalosť najprv nahlásiť.

V rámci asistencie najnovšie ponúkame aj ďalšie služby, ako sú právna asistencia v prípadoch prebiehajúcich sporov klientov, či už ide o spory s dodávateľmi služieb, susedské alebo dedičské spory. Patrí k nim aj poradenstvo pri styku s úradmi, súdom a inými inštitúciami alebo pri sprostredkovaní služieb (zaistenie znaleckých posudkov, právne zastúpenie, vyplnenie formulárov a pod.).

Ďalšou inováciou asistenčných služieb sú opravy či predĺžené záruky pokazených domácich spotrebičov alebo zdrojov tepla (napr. elektrického a plynového kotla, bojlera, tepelného čerpadla alebo klimatizácie). Súčasťou môže byť aj cykloasistencia alebo IT pomoc, kybernetická asistencia, prípadne aj deratizácia, dezinfekcia alebo odstránenie osích a sršních hniezd.

Foto: Pixabay.com, Skitterphoto