Slovensky > O nás > Aktuality > Škodová udalosť na parkovisku a ako ju riešiť

Škodová udalosť na parkovisku a ako ju riešiť

04.03.2024

oškreté auto na parkovisku

Zdroj: freepik.com/pariwatt

Poznáte to: parkujete auto a len dúfate, že keď sa vrátite, nebudú na ňom žiadne škrabance. Veľmi ľahko sa môžete dostať do situácie, v ktorej budete vy tým, kto je za škodu zodpovedný. Zbabelosť sa v takýchto prípadoch naozaj nevypláca. Preto je lepšie vedieť nielen, ako postupovať, ak je poškriabané vaše auto, ale aj v prípade, že vy ste spôsobili škodu druhému vozidlu.

 

Čo je škodová udalosť na parkovisku?

Pre váš správny postup v podobných situáciách je dôležité vysvetliť si rozdiel medzi škodovou udalosťou a dopravnou nehodou.

O škodovú udalosť ide v prípade, že:

 • nebola zranená ani usmrtená žiadna osoba,
 • nedošlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia,
 • neunikli žiadne nebezpečné látky.

Za dopravnú nehodu je naopak považovaná situácia, keď dôjde k:

 • usmrteniu alebo zraneniu osoby, 
 • poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia,
 • úniku nebezpečných látok.

Za dopravnú nehodu sa považuje aj udalosť kedy:

 • nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky/odmietol sa podrobiť skúške,
 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

Škrabance, ktoré vám spôsobia vrásky sú síce nepríjemné, ale nie sú dôvodom na to, aby ste boli v strese. Ťuknutie, škrabnutie alebo jemný dotyk s obrubníkom. Banality? Aj tieto škody sa v niektorých prípadoch môžu vyšplhať na drahú opravu. Dôležité je si pamätať, že by ste nikdy nemali ujsť z miesta nehody.

Oškreté auto na parkovisku: kedy kontaktovať políciu?

Oškretie auta je pravdepodobne najčastejšia škodová udalosť na parkovisku. Ak ste niekomu takto poškodili auto, zachovajte pokoj. Ste povinný zostať na mieste a snažiť sa nájsť majiteľa poškodeného vozidla.

Ak ide o jemný škrabanec alebo ťuknutie, volať políciu nebude potrebné. To platí samozrejme v prípade, že sa viete dohodnúť na vinníkovi nehody.

Príklad: Na parkovisku pri obchodnom centre došlo k oškretiu auta. Pán Novák pri parkovaní svojím autom zľahka poškodil lak na vozidle pani Kováčovej. Obaja účastníci sa zhodli na tom, že za túto udalosť nesie vinu pán Novák, a tak nie je potrebné volať políciu. Spoločne vyplnili Správu o nehode a pán Novák – vinník nehody, oznámil poistnú udalosť svojej poisťovni.

Ide o ťuknutie, ale poškodili ste pritom dopravné značenie na parkovisku? V tomto prípade políciu volať budete musieť. Takisto, ak:

 • došlo k poškodeniu zvodidiel,
 • sa zranili pasažieri,
 • došlo k úniku nebezpečných látok,
 • ste poškodili majetok tretích osôb,
 • sa neviete zhodnúť na vinníkovi.

škrabanec na aute

Zdroj: freepik.com/EyeEm

Poistenie škodovej udalosti na parkovisku

Povinné zmluvné poistenie musí mať zo zákona každé motorové vozidlo. Toto poistenie však nekompenzuje všetky škody, ktoré sa na vašom automobile môžu stať. Aj preto je dobré vedieť, v akých situáciách PZP nestačí.
Pozrime sa bližšie na to, do akej miery vás v prípade škodovej udalosti na parkovisku ochráni povinné zmluvné poistenie (PZP) a čo kryje dobrovoľné havarijné poistenie.

Náhrada z PZP (Povinné zmluvné poistenie)

Ak ste účastníkom škodovej udalosti na parkovisku, vzniknutú škodu na vašom vozidle vám uhradí poisťovňa vinníka z jeho povinného zmluvného poistenia.

Ak ste vinníkom vy, tak vaša poisťovňa za vás zaplatí škodu spôsobenú druhému vodičovi, ale nepreplatí vám škody na vašom vlastnom vozidle.

Ak ste poškodený, musíte dúfať, že vinník z miesta nehody neodišiel. V prípade, že je vinník neznámy, vám totiž PZP nepomôže.

Náhrada z havarijného poistenia

Vinník, ktorý opustí miesto nehody, nie je ničím prekvapivým. Ak je pod vplyvom alkoholu alebo nemá zaplatené povinné zmluvné poistenie, je mu jasné, že pokuta bude vysoká a škodu nebude mať ako zaplatiť, a preto si vyberie jednoduchšiu cestu.

V takomto prípade vás ochráni havarijné poistenie. Z neho vám poisťovňa uhradí škody spôsobené cudzím zavinením alebo neznámym páchateľom. V prípade, že je vinník neznámy a vy máte len PZP, škodu nemáte u koho uplatniť a opravu si budete musieť zaplatiť sami. Havarijné poistenie oceníte aj v prípade, že sa nehoda stane v zahraničí.

Pre uplatnenie náhrady škody z havarijného poistenia budete potrebovať správu polície. Pri nekompletnej dokumentácii by ste mohli nárok na poistné stratiť. Toto pravidlo platí aj v prípade vandalizmu. Polícia všetko zdokumentuje, a vy podáte trestné oznámenie za vandalizmus. V prípade odhalenia vinníka budete môcť vymáhať náhradu škody súdnou cestou.

To platí aj pri nezavinenej škode. Pri takýchto škodových udalostiach neexistuje vinník, a teda logicky nemáte škodu od koho vymáhať. Aké to sú? Napríklad, ak vaše vozidlo poškodia prírodné živly alebo stret so zverou. Práve pre tieto prípady sa oplatí mať uzavreté aj havarijné poistenie.

Postup pri škodovej udalosti na parkovisku

Podarilo sa vám niekomu oškrieť auto? Nebojte sa, nie ste prvým ani posledným vodičom, ktorému sa niečo také stalo. Samozrejme, ako pri každej škodovej udalosti, existujú dva spôsoby, ako sa môžete zachovať. Zlý a dobrý. Neporušujte zákon tým, že odídete – radšej postupujte podľa týchto krokov.

 1. Nemanipulujte vozidlom

Zachovajte pokoj a s vozidlom nehýbte. Spravte tak jedine v prípade, že poloha, v ktorej zastavilo vaše vozidlo po nehode, ovplyvňuje plynulosť cestnej premávky. V tomto prípade zastavte čo najbližšie pri mieste škodovej udalosti.

Z miesta určite neodchádzajte. Od roku 2019 je v platnosti novela zákona, podľa ktorej môžete byť za odchod z miesta udalosti potrestaný políciou pokutou od 300 do 1500 eur a zákazom činnosti viesť motorové vozidlo až na päť rokov.

 1. Nájdite vodiča druhého vozidla

Kľúčové pri takýchto nehodách, kedy vodič poškodeného auta nie je prítomný, je ho nájsť. Nenechávajte mu odkaz s vašimi údajmi za stieračom. V prípade, že sa lístok stratí, niekto ho zoberie alebo ho odfúkne vietor, polícia bude predpokladať, že ste utiekli z miesta nehody.

Často sa takéto škodové udalosti stávajú práve na parkovisku nákupného centra. V tomto prípade skúste majiteľa poškodeného vozidla nájsť pomocou rozhlasu v danom centre. Ak ho neviete kontaktovať a nemáte čas na majiteľa pri aute počkať, zavolajte políciu a nehodu nahláste. To isté platí aj v prípade, že ste vodičom poškodeného auta alebo ste poškodili majetok tretej osoby.

Náš tip: Ak ste poškodeným vy a vinník z miesta nehody ušiel, zistite si, či je parkovisko monitorované kamerovým systémom. Ak áno, požiadajte správcu budovy, ku ktorej parkovisko patrí, o pomoc s identifikáciou vozidla.

 1. Zaobstarajte fotodokumentáciu

Či už ste vinníkom, alebo poškodeným, vždy si urobte vlastnú dôkladnú fotodokumentáciu z miesta nehody.

 1. Vypíšte Správu o nehode

Správa o nehode je tlačivo, ktoré bez ohľadu na vážnosť nehody, musíte kvôli povinnému zmluvnému poisteniu (PZP) vždy vypísať. Nech už ide o nehodu alebo škodovú udalosť na parkovisku, postup by mal byť vždy rovnaký.

Pri vypĺňaní správy je dôležité, aby ste určili vinníka celej situácie. Ak sa na ňom neviete zhodnúť, zavolajte policajtov (ako sme už uviedli v predchádzajúcom bode). Tí celú situáciu overia, určia vinníka a spíšu Správu o nehode za vás.

V Správe o nehode budete vypĺňať údaje, ktoré by ste neskôr od druhého vodiča nemuseli byť schopný dostať:

 • Osobné údaje.
 • Čísla vodičských preukazov.
 • Číslo poistnej zmluvy. Túto kolónku vyplní vinník svojim číslom poistnej zmluvy.
 • Nákres situácie.
 • Označenie vinníka a podpisy oboch vodičov.

Správu o nehode budete nevyhnutne potrebovať pri nahlasovaní škody vo svojej poisťovni. Nenechávajte si jej vypĺňanie na neskôr.

 1. Nahláste škodu poisťovni

Všetky potrebné tlačivá ste vypísali? Môžete sa s pokojom na duši vybrať domov. Nehodu doriešite prostredníctvom poisťovne. Nezabudnite si, vymeniť aspoň základné kontaktné údaje s druhým vodičom.

Povinnosť nahlásiť škodu poisťovni má osoba, ktorá nehodu spôsobila. Ak ste vinníkom, nahláste poistnú udalosť ideálne ihneď po incidente alebo najneskôr do 15 dní.

Tip pre vás: Nahlásiť škodovú udalosť môžete aj prostredníctvom online formulára.

Nahlásenie škodovej udalosti

K Správe o nehode budete v poisťovni potrebovať aj:

 • fotografie,
 • technický preukaz vozidla,
 • opravný odhad,
 • doklady o opravách.

Presný postup je dôležité konzultovať so svojou poisťovňou a získať od nej konkrétne pokyny týkajúce sa potrebných dokladov a postupu pri škodovej udalosti na parkovisku.


Zľava 5 %

Nezáväzný výpočet ceny cez kalkulačku PZP rýchlo a jednoducho.

Vypočítať cenu Uzavrieť online

 

riešenie škodovej udalosti na parkovisku

Zdroj: freepik.com/xb100