Generation X

Myslite na svoju budúcnosť a pravidelne investujte

Banner;

Popis a výhody

 

Popis

Myslite na budúcnosť a pravidelne investujte

Pomocou menších súm investovaných v pravidelných intervaloch máte možnosť vytvoriť si potrebný kapitál na splnenie vašich snov.

Prečo pravidelne investovať

  • Vytvoríte si finančnú rezervu
  • Zabezpečíte si bezstarostné užívanie dôchodkového veku
  • Zariadite lepšiu budúcnosť svojim deťom, napr. bezstarostné štúdium, pohodlné bývanie

 

Výhody pravidelného investovania

  • Už od malých súm rozdeľujete svoju investíciu až do 6 podielových fondov
  • Svoje peniaze máte kedykoľvek k dispozícii
  • Svoju investíciu môžete sledovať on-line
  • Ľubovoľne môžete meniť svoju investičnú stratégiu, mesačný vklad a investičný horizont
 

 

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás nonstop

Zavolať
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

Portfólio

Portfólio

Investičná stratégia portfólia Generation X

Program pravidelného investovania Generation X v najvyššej možnej miere uľahčuje vaše investovanie. Veľmi jednoducho si zvolíte investičný profil (Konzervatívny, Vyvážený, Dynamický, Progresívny alebo Small Cap Portfólio) a výšku svojej pravidelnej investície.

Generation X ponúka 4 prednastavené portfóliá a 1 aktívne spravovaný profil Small Cap Portfólio:

Aktívne spravovaný profil Small Cap Portfólio:

Small Cap Portfólio
Aktívnym spravovaním portfólia prostredníctvom vybraných fondo, získava klient príležitosť participovať na raste akcií malých a stredných firiem (trhová kapitalizácia 250 mil. - 5 mld. EUR). Viac informácií o profile.

Zastúpenie podielových fondov UNIQA v jednotlivých prednastavených profiloch:

Fond

Profil

Konzervatívny​

Vyvážený Dynamický Progresívny
UNIQA EUR Konto 50 % 20 %  
UNIQA CEE Dluhopisový fond 35 % 20 %    
UNIQA CEE Akciový fond   20 % 25 % 40 %
UNIQA Realitný fond         15 % 10 %
UNIQA Selection Global Equity   15 % 30 % 10 %
UNIQA Selection Emerging Equity      5 % 15 % 40 %
UNIQA Selection Opportunities    15 % 20 % 15 %  

Zvoľte si ľubovoľný investičný horizont a sumu, ktorú chcete mesačne investovať. Vyberte si podľa svojho rizikového profilu vhodnú stratégiu, spíšte jednoduchú zmluvu a môžete začať investovať.

Samotné investovanie pravidelne investovaných prostriedkov za vás zabezpečí UNIQA investiční společnosť, a.s., podľa zvoleného investičného profilu. Investovať môžete od 25 € mesačne minimálne 5 rokov.

 

Produktové dokumenty

Produktové dokumenty

Pravidelné investovanie do širokého portfólia a finančné prostriedky kedykoľvek k dispozícii

Upozornenie

Upozornenie

Informácie uvedené na týchto webových stránkach sú propagačným oznámením, ktoré sa týka investovania do investičných fondov, do ktorých je možné investovať prostredníctvom tohto produktu.

Aktuálna hodnota podielového listu fondu môže klesať a stúpať v čase, v závislosti na vývoji finančných trhov a ďalších súvisiacich faktorov. Z tohto dôvodu nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Spoločnosť upozorňuje podielnikov, že predchádzajúca výkonnosť fondu nezaručuje tú istú výkonnosť v budúcnosti. Hodnota podielového listu fondu je zo svojej podstaty nestála a môže kolísať v súvislosti s výkyvmi hodnoty jednotlivých zložiek majetku vo fonde a v súvislosti s aktívnymi zmenami zloženia tohto majetku. V dôsledku toho môže hodnota investície do podielového fondu kolísať a podielnik nemá zaručené, že sa mu pôvodne investovaná suma vráti.

Pred uskutočnením investície sa dôkladne oboznámte s produktovými dokumentmi, v prvom rade so štatútom a kľúčovými informáciami pre investorov jednotlivých investičných fondov, ďalej so sadzobníkom poplatkov, obchodnými podmienkami a ďalšími dokumentmi, ktoré aj sú dostupné v slovenskom jazyku a aj na internetových stránkach www.uniqa.sk.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás nonstop

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku