Slovensky > O nás > Aktuality > Ako sa správať po dopravnej nehode a ako riešiť škodu na aute

Ako sa správať po dopravnej nehode a ako riešiť škodu na aute

31.07.2023

Únava, nedanie prednosti v jazde či nedostatočný rozostup. K dopravnej nehode stačí len málo. Bohužiaľ, k dopravným nehodám dochádza denne. Viete, ako postupovať, ak by ste boli účastníkom nehody aj vy?

 

Auto je pre mnohých z nás nevyhnutnosťou a pokrčené plechy či zranenie si samozrejme nikto nepraje. Aj na takéto nepríjemné situácie je však dobré byť pripravený, nezmätkovať, a vedieť, ako sa ako účastník alebo svedok dopravnej nehody správať.

Ako pri dopravnej nehode postupovať?

Únava za volantom, nedostatočné rozostupy alebo vodič, ktorý nedal prednosť – takúto situáciu už zažil asi každý z nás. Práve v takýchto situáciách dochádza k nehodám najčastejšie. Postup pri riešení je však rovnaký aj v prípade, ak ste niekomu (alebo on vám) oškreli auto pri parkovaní.

 • Vozidlo zastavte, zatiahnite ručnú brzdu a zapnite výstražné svetlá.
 • Ak nie ste sami zranení, miesto nehody zabezpečte a postarajte sa, aby ste zabránili ďalším nehodám.
 • Myslite na vlastnú bezpečnosť – oblečte si výstražnú vestu a ak sú v aute ďalší cestujúci, zabezpečte, aby bezpečne vystúpili z vozidla a čo najskôr odišli mimo cesty, napríklad za zvodidlá.
 • Zistite, ako sú na tom ďalší účastníci nehody.
 • Ak došlo k zraneniu, poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu.
 • Umiestnite výstražný trojuholník – mimo obce musí byť umiestnený minimálne päťdesiat metrov za vozidlom.

Viete, kedy volať políciu a kedy stačí nehodu len nahlásiť?

K niektorým dopravným nehodám musíte volať políciu, v niektorých prípadoch však oznamovaciu povinnosť nemáte. Políciu volajte, keď je nehoda vážna. Je to vtedy, keď:

 • je škoda na niektorom z vozidiel vyššia ako 4 tisíc eur
 • dôjde k zraneniu alebo usmrteniu osoby
 • pri dopravnej nehode poškodíte majetok tretej osoby, napríklad cudzí dom
 • poškodíte súčasti pozemnej komunikácie ako sú dopravné značky, zvodidlá alebo osvetlenie
 • nedokážete sami zabezpečiť obnovenie cestnej premávky
 • máte podozrenie, že vodič druhého auta je opitý alebo pod vplyvom drog
 • došlo k porušeniu pravidiel cestnej premávky
 • z vozidla unikli alebo unikajú prevádzkové kvapaliny

Tip: Miesto dopravnej nehody aj stav vozidiel po nehode odfoťte, škodu tak neskôr jednoduchšie preukážete.

V ideálnom prípade sa s druhým vodičom sami dohodnite, kto nehodu zavinil. Ak sa nedokážete dohodnúť, volajte políciu. Pri ľahších nehodách, ak sa napríklad len odrel lak na aute pri parkovaní, políciu volať nemusíte, s ďalším účastníkom nehody si len vzájomne vymeňte kontakty a spíšte záznam o dopravnej nehode.

Protokol o dopravnej nehode

Ak sa rozhodnete k nehode políciu nevolať, spolu s druhým vodičom vyplňte záznam o dopravnej nehode.

Tip: Ideálne je mať v aute euroformulár Záznamu o dopravnej nehode – môžete si ho vopred pohodlne stiahnuť a vytlačiť. Nezabudnete tak na žiadne dôležité informácie, ktoré bude poisťovňa vyžadovať.

Čo musí protokol o dopravnej nehode obsahovať?

 • opis miesta, kde sa situácia stala
 • čas, kedy k nehode došlo
 • informácie o účastníkoch nehody
 • informácie o vozidlách a ich registračné značky
 • opis príčin, priebehu a následkov nehody

Vašou povinnosťou je nahlásiť a preukázať vznik a výšku škody poisťovni, bez toho nie je možné udalosť prešetriť a škodu preplatiť. Po nahlásení udalosti začne poisťovňa takzvanú likvidáciu poistnej udalosti, ktorej súčasťou môže byť aj prehliadka vozidla technikom. V tejto fáze poisťovňa vyčísľuje škodu a posudzuje nárok na poistné plnenie. Ak nárok uzná, vyplatí vám alebo poškodenému náhradu škody. Vozidlo v žiadnom prípade sami neopravujte, ale počkajte, kým poisťovňa situáciu prešetrí.

Poistnú udalosť už nemusíte hlásiť osobne v pobočke. Všetko môžete vybaviť  prostredníctvom online formulára – ten vás usmerní, čo je potrebné vyplniť. Ako správne nahlásiť poistnú udalosť sa dočítate tu.

Kto nahlasuje nehodu poisťovni?

Pri poistných udalostiach, na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie, je potrebné, aby nehodu nahlásili všetci účastníci nehody, t. j. vinník aj poškodený. Ak do vás nabúral iný vodič, škodu nahláste poisťovni, v ktorej je on poistený, stačí odovzdať vyplnený záznam o nehode.

Mali by ste zvážiť aj uzatvorenie havarijného poistenia. Kryje škody spôsobené na vašom vozidle. Môže vám pomôcť aj v prípade, ak je vinník neznámy, dôjde k stretu s divou zverou, poškodeniu živlom alebo k vandalizmu. V poisťovni UNIQA vás povinné zmluvné poistenie aj havarijné poistenie vyjde lacnejšie, ak ho uzavriete online. Ušetriť môžete aj tak, že uzavriete obe poistenia naraz.

Foto: Pexels.com