Na nedeľu pripadá Svetový deň diabetu, ktorý je venovaný osvete a prevencii cukrovky. 14. novembra 1891 sa narodil Sir Frederick Banting, objaviteľ liečebných účinkov inzulínu. Za tento prevratný príspevok ľudstvu dostal v roku 1923 spolu so svojim kolegom Nobelovu cenu za medicínu. Na Slovensku patrí cukrovka medzi najrozšírenejšie chronické ochorenia, ročne ho lekári odhalia tisíckam Slovákov. 

 

Diabetes mellitus (cukrovka, úplavica cukrová) je označenie skupiny ochorení rôzneho pôvodu, u ktorých je spoločným znakom zvýšená hladina krvného cukru. Tá spôsobuje závažné poruchy látkovej výmeny v ľudskom tele a je spojená so závažnými akútnymi aj chronickými komplikáciami. Diabetes I. typu patrí medzi autoimúnne ochorenia, kedy vlastný imunitný systém ničí funkciu pankreasu. Cukrovka II. typu je zapríčinená zníženou citlivosťou tkaniva tela na inzulín. Najväčšia časť pacientov trpí cukrovkou II. typu, ktorej nástup a vývoj je možné ovplyvniť správnou životosprávou a pohybom.

Liečbu diabetu skomplikovala pandémia 

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa na Slovensku vlani liečilo na cukrovku 352.130 pacientov. Počet diabetikov v ambulanciách oproti minulému roku síce mierne klesol, podľa NCZI to však môže súvisieť najmä s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. 

Aj lekári upozorňujú, že liečbu diabetu minulý rok výrazne skomplikovala pandémia. COVID -19 znamená pre týchto pacientov zvýšené riziko ťažkého priebehu ochorenia a protipandemické opatrenia spôsobili, že diabetici obmedzili návštevy u lekára a poľavili aj v dodržiavaní režimových opatrení. Menej sa hýbu, horšie sa stravujú a mnohí prežívajú stres z následkov krízy. To všetko vplýva na zhoršenie metabolickej kontroly a zvýšené riziko komplikácií. Diabetológovia preto vyzývajú pacientov, aby napriek náročnému pandemickému obdobiu pravidelne komunikovali so svojím lekárom a dodržiavali zásady predpísanej liečby. Dôležitý je aj pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, cvičenie, zdravá strava, podpora imunitného systému a dostatok odpočinku.

„Obávame sa, že diabetes II. typu je práve jednou z diagnóz, s ktorou sa v dôsledku koronavírusovej pandémie budeme u klientov stretávať ešte častejšie,“ konštatuje manažérka poistenia osôb UNIQA Eva Trajboldová. 

Zo slovenskej populácie liečenej minulý rok na diabetes mellitus malo vyše 90 percent osôb cukrovku druhého typu, ktorá sa vyskytuje prevažne u dospelých trpiacich nadváhou či obezitou. Tento typ cukrovky sa najčastejšie vyskytoval u starších ľudí vo veku 65 až 84 rokov. Menej častým bol v ambulanciách diabetes mellitus 1. typu, ktorý bol diagnostikovaný u 7,4 percenta pacientov. Tento typ cukrovky je častejší u detí a dospievajúcich. 

Čo na to poisťovne 

Tento trend sledujú aj komerčné poisťovne, ktoré musia na základe dlhodobých štatistík odvodiť pravdepodobné scenáre a podľa toho upraviť svoje produkty, krytie a cenu.

„Pritom monitorujeme samozrejme vývoj počtu chorých a komplikácií s diagnózou spojených, ale aj priebežný pokrok v medicínskej liečbe. Tá, bohužiaľ, nevie cukrovku liečiť, ale ponúka dnes širšie možnosti jej regulácie a umožňuje chorým kvalitnejší život. Oba faktory sa premietajú do našich rizikových kalkulácií,“ vysvetľuje Eva Trajboldová, manažérka produktov poistenia osôb UNIQA.

UNIQA rozlišuje pri poistení v súvislosti s touto diagnózou tri postupy. Ak je ochorenie diagnostikované až v dobe trvania životného poistenia, prípadne pripoistenia závažných ochorení, kryje UNIQA toto riziko podľa poistných podmienok v prípade všetkých následkov, aké táto choroba prináša (invalidita, príp. srdcový infarkt, transplantácia obličiek, slepota a pod.). Všetky tieto situácie môžu predstavovať poistnú udalosť dohodnutú v poistnej zmluve. 

„Ak má dospelá osoba cukrovku už v okamihu dojednania poistenia, skúmajú sa podrobnejšie ďalšie údaje – samotná diagnóza nie je dôvodom odmietnutia prijatia do poistenia,“ hovorí Eva Trajboldová z UNIQA. 

Ak má osoba pri uzatváraní poistenia už aj zdravotné komplikácie, súvisiace s cukrovkou, spravidla je zmluva spojená s výlukami veľmi pravdepodobných následných zdravotných ťažkostí. Ak komplikácie nemá, väčšinou je dojednanie zaťažené len vyšším rizikovým príplatkom. 

U detí sa pri vstupe do poistenia taktiež overuje zdravotný stav. Ak dieťa nemá zdravotné problémy a diabetes nie je diagnostikovaný už pred vznikom poistenia, je krytý v plnom rozsahu v rámci poistenia kritických chorôb dieťaťa. Pokiaľ do poistenia vstupuje dieťa, ktoré sa na cukrovku už lieči, sú následky tohto ochorenia z poistenia automaticky vylúčené.

„Zo štatistík UNIQA vyplýva, že v posledných piatich rokoch vzrástol počet osôb s diagnózou diabetu vstupujúcich do životného poistenia približne o 10 percent. Rovnako stúpol počet prípadov poistných udalostí spojených s komplikáciami v dôsledku tohto ochorenia, ,“ pripomína Eva Trajboldová z UNIQA.