Poistenie na dovolenku

S poistením na dovolenku od UNIQA sa nemusíte báť vycestovať.

 • Cena už od 1,20 € na deň Pokrytie nákladov na lekársku starostlivosť, lieky a hospitalizáciu v prípade akútnej choroby alebo úrazu počas dovolenky.
 • Asistenčné služby 24/7 V prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia vašej batožiny môžete získať kompenzáciu.
 • Zľavové balíky pre rodiny Nonstop asistenčné služby, ktoré vám poskytnú pomoc v rôznych situáciách počas cesty.
Banner

 

 

Cestovné poistenie na dovolenku

Poistenie na dovolenku je cestovné poistenie, ktoré sa kupuje pred cestou po Slovensku či do zahraničia. Väčšinou je zakúpené pred odchodom na dovolenku a slúži na zabezpečenie finančnej ochrany voči rôznym nečakaným udalostiam a rizikám, ktoré môžu nastať počas dovolenky či samotnej cesty.

Cestovné poistenie na dovolenku od UNIQA obsahuje:

 • nonstop asistenčné služby,
 • zvýhodnené rodinné balíky,
 • poistenie nad 70 rokov,
 • poistné balíky s vysokým poistným krytím,
 • poistenie aj pre tehotné ženy do 26. týždňa tehotenstva,
 • poistenie horskej záchrannej služby SR v každom balíku,
 • poistenie právnej pomoci v každom balíku.
Chcem poistenie na dovolenku

 

Výhody poistenia na dovolenku s UNIQA

Zdravotná starostlivosť

V prípade akútnej choroby alebo úrazu počas dovolenky dokáže cestovné poistenie pokryť náklady na lekársku starostlivosť, lieky a hospitalizáciu.

Pokrytie nákladov na stratu alebo poškodenie batožiny

Poistenie na dovolenku s UNIQA vám zabezpečí potrebné krytie v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia batožiny.

Asistenčné služby

Poistenie na dovolenku zahŕňa aj nonstop asistenčné služby, ktoré vám poskytnú pomoc v rôznych situáciách počas cesty, ako je lekárska asistencia, repatriácia, strata cestovných dokladov a právne poradenstvo.

Ochrana proti zrušeniu cesty

Cestovné poistenie na dovolenku vás chráni pred finančnou stratou v prípade, že musíte zrušiť plánovanú cestu z dôvodu neočakávaných udalostí.

Pokojné cestovanie

Cestovné poistenie na dovolenku s UNIQA vám zabezpečí to, že sa budete počas cesty cítiť menej vystresovaný. Vďaka tomu si dokážete poriadne užiť dovolenku a vyhnúť sa rôznym nepríjemným situáciam.

 

Poistenie na dovolenku online

Vybavenie si cestovného poistenia online je rýchly a pohodlný spôsob, ako si zabezpečíte ochranu na vašej dovolenke.

Cestovné poistenie online

Ako uzatvoriť poistenie na dovolenku do zahraničia?

Poistenie do zahraničia si dnes môžete uzatvoriť osobne v poisťovni alebo online.

1. Vyplnenie online formulára: Kliknite na možnosť „Uzavrieť online“ a vyplňte online formulár so všetkými požadovanými informáciami.

2. Výber balíka: Po vyplnení formulára si vyberiete balík, ktorý chcete mať uzavretý počas dovolenky.

3. Overenie a platba: Skontrolujte zadané údaje a pokračujte k platbe. Vyberte si platbu kartou, bankovým prevodom alebo platbu cez online platobné brány.

4. Potvrdenie o poistení: Po úspešnom dokončení platby vám e-mailom príde potvrdenie o poistení. Toto potvrdenie obsahuje dôležité informácie o vašom poistení a kontaktné údaje pre prípad núdze.

Máte záujem o poistenie na dovolenku online?

Cestovné poistenie online

 

Aké poistenie na dovolenku poskytuje UNIQA?

Basic

 • liečebné náklady do 250 000 €
 • právna pomoc maximálne do 2 000 €
 • poistenie zásahov horskej služby v SR do 16 600 €
 • asistenčné služby
 •  
Vypočítať cenu

Plus

 • liečebné náklady do 250 000 €
 • právna pomoc maximálne do 2 000 €
 • poistenie zásahov horskej služby v SR do 16 600 €
 • poistenie batožiny do 700 €
 • poistenie zodpovednosti za škodu do 200 000 €
 • úrazové poistenie do 10 000 €


 •  
Vypočítať cenu

Komfort

 • liečebné náklady do 250 000 €
 • právna pomoc maximálne do 2 000 €
 • poistenie zásahov horskej služby v SR do 16 600 €
 • poistenie storno poplatku so spoluúčasťou 15 %
 • poistenie batožiny do 1 000 €
 • poistenie zodpovednosti za škodu do 200 000 €
 • úrazové poistenie do 17 000 €
Vypočítať cenu

Extra

 • liečebné náklady do 250 000 €
 • právna pomoc maximálne do 6 000 €
 • poistenie zásahov horskej služby v SR do 16 600 €
 • poistenie storno poplatku bez spoluúčasti
 • poistenie batožiny do 1 500 €
 • poistenie zodpovednosti za škodu do 200 000 €
 • úrazové poistenie do 35 000 €
Vypočítať cenu

Asistenčné služby

Súčasťou cestovného poistenia na dovolenku od UNIQA sú asistenčné služby dostupné nonstop.

Pomoc alebo radu v núdzi vám poskytneme 24 hodín denne na telefónnom čísle +421 232 666 666. Uložte si ho pred odchodom do mobilu spolu s číslom poistnej zmluvy.

 

Medzi asistenčné služby patria:

 • náklady na repatriáciu poisteného,
 • náklady na repatriáciu telesných pozostatkov poisteného,
 • náklady na vyslanie opatrovníka,
 • náklady na vyslanie náhradného pracovníka,
 • náklady na predčasný návrat z poistenej cesty,
 • náklady na právnu pomoc v zahraničí,
 • náklady vzniknuté stratou cestovných dokladov,
 • zachraňovacie náklady,
 • odškodnenie v prípade zadržania poisteného pri únose lietadla alebo autobusu,
 • sprostredkovanie finančnej pomoci poistenému,
 • náklady vzniknuté oneskorením batožiny,
 • náklady vzniknuté oneskorením letu,
 • náklady na telefonické hovory.

 

Časté otázky

V prípade stornovania cesty kontaktujte svoju cestovnú kanceláriu, u ktorej ste dovolenku zakúpili. Predložte kancelárii oznámenie o škodovej udalosti, aby vám potvrdili výšku storno poplatkov. Ak je dôvodom stornovania cesty ochorenie či úraz, budete potrebovať lekársku správu od ošetrujúceho lekára. Pokiaľ ste si zakúpili služby, ako sú ubytovanie či doprava, samostatne, vyžiadajte si od dotyčného poskytovateľa potvrdenie o uhradenej výške stornovacích poplatkov. To následne predložte poisťovni. Uhradíme vám 80 % z doloženej čiastky.

Kontaktujte nás kedykoľvek počas vašej dovolenky. Súčasťou poistenia na dovolenku sú totiž aj automatické asistenčné služby, ktoré sú dostupné 24/7.

Ak došlo ku krádeži vašej batožiny, nahláste vzniknutú škodu polícii a orgánu, u ktorého došlo ku škode, napr. danému ubytovaniu. Originál dokladu o nahlásení škody si nechajte.

 

Pokiaľ dôjde k strate batožiny odovzdanej dopravcovi, požadujte kompenzáciu po dopravcovi. Pokiaľ vás dopravca neodškodní, môžete uplatniť náhradu u poisťovne. Poškodenie batožiny odovzdanej dopravcovi poisťovna neuhrádza (nie je súčasťou poistenia).

 

Ak stratíte cestovné doklady či platobné prostriedky, kontaktujte asistenčnú službu UNIQA.

Pri potrebe lekárskeho ošetrenia sa obráťte na pracovníkov asistenčnej služby, ktorí vám poskytnú radu alebo pomoc pri vyhľadávaní lekárskeho ošetrenia. Ak potrebujete lekársku pomoc naliehavo, vyhľadajte lekára a preukážte sa kartou klienta, ktorá bola vydaná k poistnej zmluve pre cestovné poistenie. Ak uhradíte náklady za poskytnuté ošetrenie, nechajte si originály dokladov o zaplatení a vyžiadajte si od lekára lekársku správu na vaše meno.

Dôveruje nám viac ako 5 miliónov klientov

Sme oporou pre 
viac ako 15 miliónov
klientov
 v 18 krajinách.

Zákaznícky servis máme nepretržite dostupný

Škody je možné hlásiť 24 hodín denne s virtuálnou asistentkou NIKI.

Dôveruje nám viac ako 5 miliónov klientov

Staráme sa o 21 miliónov zmlúv.

4.52
/ 5,00

Spokojnosť klientov

 • qualtricsxm