Povinné zmluvné poistenie traktora

 • Nehody sa nevyhýbajú ani traktorom. Podobne ako akékoľvek iné vozidlá môžu spôsobiť veľké škody. Povinné zmluvné poistenie (PZP) traktora je preto nevyhnutnosťou. Kryje škody na majetku i zdraví, ktoré spôsobíte pri dopravnej nehode.

Vyžiadať kalkuláciu PZP

Banner

 

PZP traktora

Povinné zmluvné poistenie (PZP) musí mať každé vozidlo, ktoré je prevádzkované na cestných komunikáciách, vrátane traktorov. Vďaka UNIQA si dohodnete PZP traktora bez starostí telefonicky alebo na pobočkách pre všetky 3 kategórie týchto motorových hospodárskych vozidiel:

 • jednonápravové kultivačné traktory,
 • traktory bez EČV (ŠPZ),
 • traktory s prideleným EČV (ŠPZ).

V UNIQA si tak poistite poľnohospodársky traktor, lesný traktor, kolesový či pásový traktor alebo motorový ručný vozík.

 

Výhody poistenia traktora

 • Poistenie na mieru
  Povinné zmluvné poistenie vozidiel UNIQA prispôsobíte svojmu traktoru podľa potreby.

 • Asistenčné služby 24/7 v cene poistenia

  K PZP traktora automaticky získate nadštandardné asistenčné služby, ktoré sú k dispozícii nonstop. V cene je takisto poistenie pneumatík alebo neobmedzený odťah.

 • Užitočné pripoistenia na jednej zmluve
  Uzavrite spolu s povinným zmluvným poistením od UNIQA aj doplnkové poistenia, akými sú pripoistenie odcudzenia vozidla, stret so zverou či poistenie proti živelným pohromám.

 

Čo je PZP traktora?

PZP je skratkou pre Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ako už názov napovedá – ide o poistenie, ktoré je v Slovenskej republike povinné zo zákona. PZP traktora kryje škody na majetku a zdraví tretích osôb, ktoré spôsobíte pri havárii. Poistenie platí aj pre udalosti mimo verejných komunikácií.

Minimálny limit poistného krytia PZP traktora je 6,45 mil. EUR pre škody na zdraví a 1,3 mil. EUR pre škody na majetku.

Povinné zmluvné poistenie traktora od UNIQA je možné uzavrieť telefonicky alebo na pobočkách, a to samostatne, alebo spolu s havarijným poistením (KASKO) či rôznymi pripoisteniami na jednej zmluve.

 

Ako uzatvoriť poistku na traktor?

Pre uzavretie PZP či havarijného poistenia traktora nás, prosím, kontaktujte telefonicky alebo navštívte niektorú z našich pobočiek po celej Slovenskej republike.

Kontaktujte nás  

Čo kryje povinné zmluvné poistenie traktora

Povinné zmluvné poistenie traktora kryje škody, ktoré spôsobíte inému účastníkovi cestnej premávky pri dopravnej nehode. Ide napríklad o ujmy vzniknuté ublížením na zdraví či usmrtením, škody vzniknuté poškodením, zničením alebo stratou veci, ušlý zisk či náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní týchto nárokov.

PZP traktora – cena

Cena povinného zmluvného poistenia traktora sa líši podľa kategórie traktora, jeho veku, výkonu a ďalších faktorov.

Vyžiadať kalkuláciu 

 

Asistenčné služby

Súčasťou povinného zmluvného poistenia traktora od UNIQA sú nadštandardné asistenčné služby dostupné 24/7.

V prípade potreby vám po nehode zaistíme napríklad:

 • opravu vozidla na mieste,
 • odťah traktora do najbližšieho servisu,
 • vyslanie vlastného mechanika na miesto nehody,
 • úschovu nepojazdného vozidla.

 

Často kladené otázky

Áno. PZP sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá, ktoré sú prevádzkované na cestných komunikáciách, teda aj na traktor bez EČV.

Poistenie na všetky typy traktorov si dohodnete na našich pobočkách po celej Slovenskej republike či cez telefón.

Akúkoľvek poistnú udalosť nahláste čo najskôr. Pomôže vám s tým náš systém na hlásenie škôd online.

Škodovú udalosť bez problémov nahlásite cez náš portál skody.uniqa.sk.Akúkoľvek poistnú udalosť nahláste čo najskôr. Pomôže vám s tým náš systém na hlásenie škôd online.

Dôveruje nám viac ako 5 miliónov klientov

Sme oporou pre 
viac ako 15 miliónov
klientov
 v 18 krajinách.

Zákaznícky servis máme nepretržite dostupný

Škody je možné hlásiť 24 hodín denne s virtuálnou asistentkou NIKI.

Dôveruje nám viac ako 5 miliónov klientov

Staráme sa o 21 miliónov zmlúv.

4.53
/ 5,00

Spokojnosť klientov

 • qualtricsxm