Slovensky > O nás > Aktuality > UNIQA: dôchodkové sporenie sa aj pri dnešnej inflácii stále oplatí

UNIQA: dôchodkové sporenie sa aj pri dnešnej inflácii stále oplatí

10.08.2022

Aktuálne stále viac ľudí rieši, ako predísť znehodnoteniu úspor, z ktorých odkrajuje pomerne vysokú časť inflácia. Podstatná časť populácie má v období zvýšenej neistoty tendenciu robiť radikálne rozhodnutia. Tie sa síce z krátkodobého hľadiska môžu javiť ako priaznivé, v dlhšom horizonte však  môžu poškodiť schopnosť zaistiť si do budúcnosti dostatok prostriedkov. Upozorňujeme preto, že pri dobiehaní rekordnej dvojcifernej inflácie je namieste opatrnosť.

 

Dokáže dôchodkové sporenie poraziť infláciu?

Aj keď správy o vývoji sporenia v II. dôchodkovom pilieri v uplynulých mesiacoch tohto roku nepredstavovali príliš príjemné čítanie, je potrebné pristupovať k tejto forme zhodnocovania úspor z dlhodobého hľadiska a vnímať ho optikou niekoľkých desaťročí. Je potrebné mať tiež na pamäti, že na dlhodobom investičnom horizonte dochádza po určitej dobe k prepadom hodnoty.

Tieto prepady sú však v dlhšom čase vyvažované rastovými fázami na finančnom trhu, ktoré obvykle trvajú dlhšie ako obdobie poklesu. Vyvážené a najmä indexové fondy vedia dlhodobo prekonávať infláciu a priniesť sporiteľovi zaujímavé zhodnotenie,“ hovorí riaditeľ penzií a investícii UNIQA Pavel Vaněk.

Dokazuje to aj situácia z minulého roka, keď koronakríza v prvej polovici roka zasiahla najmä negarantované fondy, ktoré relatívne prudko poklesli. Situácia sa však rýchlo skonsolidovala, napr. výkonnosť fondov v II. pilieri sa v krátkom čase skorigovala a ku koncu roka bola opäť v kladných hodnotách.

„Výhodou dlhodobého sporenia je to, že dokáže absorbovať aj takéto dočasné výkyvy a teda  pre sporiteľa II.piliera s dostatočným investičným horizontom je lepšie byť vo fonde, ktorý zodpovedá jeho profilu. Našou ambíciou je preto zmeniť pomer sporiteľov v prospech sporenia v negarantovaných fondoch,“  hovorí riadite Pavel Vaněk z UNIQA.

Pri snahe o elimináciu dopadov inflácie na usporené prostriedky je preto namieste zvážiť prechod z konzervatívnej stratégie do dynamickejšej.

Dôležité je to najmä v situácii, keď má sporiteľ dôchodkového sporenia pred sebou dlhšiu dobu sporenia ako 10 rokov. Z doterajšieho vývoja je totiž možné poukázať na to, že v konzervatívnych fondoch je počas uplynulých rokov dlhodobý výnos pod priemernou infláciou za dané obdobie,“ radí P. Vaněk z UNIQA.

Preto majú konzervatívne fondy zmysel len u tých sporiteľov, ktorým sa blíži koniec doby sporenia a nemožno už teda veľmi počítať so striedaním cyklov na finančných trhoch.

Zmena stratégie sporiteľa

Vykonať obrat v stratégii, teda nastaviť dynamickejší prístup a zvoliť vyvážené a indexové fondy, nie je nijako zložité.

„Investičnú stratégiu je možné meniť ľubovoľne. Pričom zmena fondov v rámci jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti je zadarmo,“ hovorí Pavel Vaněk, riaditeľ penzií a investícií UNIQA.

Každopádne s blížiacim sa nárokom na vyplácanie dávok dôchodku z II. piliera odporúčajú experti návrat ku konzervatívnej stratégii v záujme relatívnej fixácie zhodnotenia s ohľadom na možný aktuálny prepad.

„Vždy ale záleží na rizikovej averzii každého sporiteľa dôchodkového sporenia. Túto otázku utlmenia rizika poklesu zhodnotenia by mal riešiť vždy so svojim poradcom aj s ohľadom na jeho konkrétnu finančnú situáciu a stav dôchodkového účtu,“ dodáva Pavel Vaněk z UNIQA na záver.

Foto: iStock