Starobné dôchodkové sporenie

Dôchodkové sporenie, ktoré na vás počká

 • Výber z troch rôznorodých investičných stratégií
 • Možnosť dobrovoľných príspevkov
 • Zhodnocujeme úspory, ktoré sú vaším vlastníctvom

Dohodnúť si stretnutie Výkonosť fondov

Banner;

Výhody a popis

 

 

Výhody

Zverte časť svojich povinných dôchodkových odvodov do II. piliera. Sporte a zároveň investujte vaše odvody zodpovedne

Výhody Starobného dôchodkového sporenia:

Investujete odvody, ktoré sú vaším vlastníctvom

Sporte si na váš dôchodok efektívne a využite možnosť zhodnocovať vaše úspory v II. pilieri. Časť vašich dôchodkových odvodov sa tak stáva vaším osobným vlastníctvom. Časť z povinných odvodov, ktoré váš zamestnávateľ odvádza do Sociálnej poisťovne sa iba jednoducho presunie na vaše starobné dôchodkové sporenie.

Na výške vášho dôchodku sa sami podieľate

Sami sa rozhodnete, ktorý z ponúkaných dôchodkových fondov vám najviac vyhovuje a podľa toho sa budú vaše odvody investovať. U nás si môžete vybrať z troch investičných fondovAkciový negarantovanýDlhopisový garantovaný a Indexový negarantovaný.

Dobrovoľné príspevky, ktorými si môžete zvýšiť výšku vášho budúceho dôchodku

K odvodom, ktoré sa do starobného dôchodkového sporenia odvádzajú, máte možnosť vložiť aj vlastné financie formou dobrovoľných príspevkov.

O svojich investíciách máte vždy prehľad

Prostredníctvom vášho online Osobného účtu moja UNIQA si môžete skontrolovať hodnotu vášho osobného dôchodkového účtu, zmeniť osobné údaje ako aj investičnú stratégiu.

Správa pod dohľadom

Vaše investície sú pod dohľadom nezávislých kontrolných inštitúcií, akými sú Národná banka Slovenska, Depozitár dôchodkovej správcovskej spoločnosti a Audítor.

Vaše úspory z II. piliera je možné dediť

Všetky vami nasporené financie v prípade, že by ste sa nedožili dôchodkového veku, zdedia v plnej výške vami určené osoby, ktoré ste uviedli v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade, že ste si neurčili takúto osobu, hodnota vášho osobného účtu bude predmetom dedičského konania. V I. pilieri takáto možnosť nie je.

Popis

Zverte časť svojich povinných dôchodkových odvodov do II. piliera. Sporte a zároveň investujte vaše odvody zodpovedne

Rozmýšľate už v mladom veku nad tým, ako sa vám bude žiť v čase odchodu do vášho dôchodku?
Neodkladajte toto rozhodnutie na neskôr. Možnosť vstúpiť do II. piliera máte iba do 35 rokov. Presuňte časť svojich povinných odvodov do starobného dôchodkového sporenia a automaticky sa stanú vašim osobným vlastníctvom.

Ako II. pilier funguje?

Váš zamestnávateľ odvádza na dôchodok z vašej mzdy povinných 18 % z vymeriavacieho základu do Sociálnej poisťovne. Vy máte možnosť presunúť si časť týchto odvodov do II. piliera. Od 1.1.2021 sa sadzba povinných príspevkov do II. piliera zvýšila z 5% na 5,25 % z vymeriavacieho základu. Sadzba sa bude každoročne zvyšovať o 0,25% až do roku 2024, kedy dosiahne úroveň 6 % z vymeriavacieho základu, ktorá sa bude uplatňovať vo všetkých nasledujúcich rokoch. Výška odvodov do I. piliera sa bude v danom období adekvátne znižovať tak, aby suma odvodov do I. a II. piliera dosahovala v súčte vždy 18 %. Peniaze odvádzané do fondu spravovaného správcovskou spoločnosťou sa vám budú nielen uschovávať, ale podľa vami vybranej investičnej stratégie aj zhodnocovať. Odvody, ktoré sa vám presunú do II. piliera, sa okamžite po prevedení na váš Osobný dôchodkový účet stávajú vaším majetkom.

Výhodou II. piliera je, že všetky vami nasporené financie v prípade, že by ste sa nedožili dôchodkového veku, zdedia v plnej výške vami určení dediči, ktorých môžete uviesť v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Sami si zvolíte, do ktorého z dôchodkových fondov od UNIQA chcete investovať. Na výber máte z troch investičných možností s rôznym rizikovým profilom, ktoré môžete medzi sebou aj kombinovať. Svoj budúci dôchodok z II. piliera môžete navyšovať aj vďaka dobrovoľným príspevkom.

II. pilier je výhodný pre všetkých tých, ktorí zarábajú viac, ako je minimálna mzda, majú trvalý príjem a nemajú viac ako 35 rokov.

Nezabudnite, vstup do II. piliera je vekovo obmedzený a po dosiahnutí stanoveného veku nebudete môcť druhý pilier využívať.

Starobné dôchodkové sporenie si môžete uzatvoriť na našich obchodných miestach alebo prostredníctvom vášho finančného sprostredkovateľa. Predtým, ako sa rozhodnete uzatvoriť zmluvu, odporúčame vám preštudovať si rôzne možnosti investovania tak, aby ste si mohli bez problémov vybrať pre vás ten správny dôchodkový fond alebo ich kombináciu.

Na uzatvorenie budete potrebovať:

 • váš občiansky preukaz
 • v prípade, že sa rozhodnete stanoviť oprávnené osoby aj rodné číslo osôb, ktoré v prípade vašej smrti zdedia vaše sporenie
 

Po spracovaní vašej zmluvy vás budeme prostredníctvom emailu a SMS informovať o tom, či všetko prebehlo v poriadku. Pri uzatváraní zmluvy si môžete určiť aj možnosť dostávať vaše výpisy elektronicky.

Aké výhody vám elektronická komunikácia prináša?

 • Rýchlu a pohodlnú komunikáciu bez zbytočného papierovania
 • Bezpečnú komunikáciu na váš e-mail a SMS kód na váš mobil
 • Okamžitý prístup k informáciám o vašej zmluve
 • Možnosť spravovania vašej zmluvy (zmena kontaktných údajov, možnosť zmeny dôchodkových fondov)

Viac o elektronickej komunikácii >

Jednotlivé piliere dôchodkového systému na Slovensku sa navzájom dopĺňajú. Vďaka sporeniu v II. pilieri sa bude váš budúci dôchodok vypočítavať z kombinácie I. a II. piliera. Časť bude teda tvorená zo štátnych zdrojov a časť z vašich nasporených prostriedkov v II. pilieri.

Starobné dôchodkové sporenie sa vypláca v čase dovŕšenia vášho dôchodkového veku, ktorý si jednoducho zistíte prostredníctvom kalkulačky Sociálnej poisťovne.

O vyplatenie dôchodku z II. piliera môžete jednoducho požiadať v Sociálnej poisťovni alebo na našich obchodných miestach. Viac informácií, ak ste si dôchodkové sporenie uzatvorili u nás, môžete prípadne získať prostredníctvom vášho finančného sprostredkovateľa alebo na našich obchodných miestach. O konkrétnych možnostiach výplaty dôchodkového sporenia vás bude po podaní žiadosti o dôchodok informovať Sociálna poisťovňa prostredníctvom tzv. Ponukového listu. Užitočné informácie ohľadom výplaty dôchodkov nájdete aj v Informáciách pre budúceho poberateľa dôchodku.

II. pilier môže byť vyplatený buď po dovŕšení dôchodkového veku alebo aj formou predčasného starobného dôchodku.

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

Prečo sporiť

Prečo spořiť v II. pilieri

Zverte časť svojich povinných dôchodkových odvodov do II. piliera. Sporte a zároveň investujte vaše odvody zodpovedne

Viete si predstaviť, ako bude vyzerať štátny dôchodkový systém v čase vášho odchodu do dôchodku?

Kombinácia I. a II. piliera znižuje vašu závislosť na výplate štátnych dôchodkov v budúcnosti, ktorých výška bude okrem iného negatívne ovplyvnená predpokladaným demografickým vývojom. Ďalšou výhodou kombinácie pilierov je aj oddelené hospodárenie s vašimi dôchodkovými odvodmi, investované peniaze v II. pilieri sú oddelené od majetku správcovskej spoločnosti a z toho dôvodu ostávajú vaším majetkom.

Tri piliere dôchodkového sporenia

Starobné dôchodkové sporenie od UNIQA je súčasťou trojpilierového systému sporenia na dôchodok:

I. pilier
Povinné odvody z vášho príjmu do Sociálnej poisťovne
II. pilier Starobné dôchodkové sporenie od UNIQA, na ktoré sa presúva a následne zhodnocuje časť z vašich povinných odvodov
III. pilier Doplnkové dôchodkové sporenie od UNIQA, ktoré vám umožňuje nasporiť si navyše dodatočný príjem k vášmu dôchodku
Viac o doplnkovom dôchodkovom sporení od UNIQA

Využitím II. a III. piliera získate výhody, ktoré vám tento systém ponúka a súčasne znížite svoju závislosť od štátneho dôchodku, ktorého výšku môže nepriaznivo ovplyvniť vývoj v budúcnosti.

Viete si predstaviť, ako bude vyzerať štátny dôchodkový systém v čase vášho odchodu do dôchodku? V prípade, že vám dôchodkový vek ešte neklope na dvere, neviete presne ani vy a ani štát predpovedať, aká bude budúca dôchodková situácia.

Súčasné štatistiky nám však dávajú celkom jasne najavo, akým smerom sa bude vyplácanie budúcich dôchodkov zrejme vyvíjať.

V súčasnosti pripadá na jedného dôchodcu približne 2,64 pracujúcich, no odhaduje sa, že do roku 2049 bude na jedného dôchodcu pripadať iba 0,9 pracujúcich1). Vidieť to môžete na jednoduchom grafe, kde počet súčasných 20 - 35 ročných obyvateľov je o poznanie vyšší ako mladšie ročníky, na ktorých bude závisieť budúce vyplácanie starobných dôchodkov.


 

Výška starobného dôchodku k 31.12.2020 bola 468,17 €. Priemerná hrubá mzda v rovnakom roku bola 1133 €. Percentuálny podiel priemernej výšky starobného dôchodku na priemernej mzde (nazývaný ako miera náhrady) bol 41,32 %. Priemerná miera náhrad doposiaľ mala skôr klesajúcu tendenciu (s občasnými miernymi nárastmi hodnoty). Do budúcna, vzhľadom na demografický vývoj, sa s veľkou pravdepodobnosťou dá očakávať pokračovanie postupného znižovania miery náhrady.

Eurostatom zverejnené demografické predpoklady vývoja populácie na Slovensku do roku 2060 predpovedajú, že naša populácia bude postupne starnúť a počet ľudí v dôchodkovom veku sa bude po roku 2022 prudko zvyšovať. Vtedy totiž dosiahnu dôchodkový vek silné ročníky, narodené v rokoch 1960-1985.

1)Zdroj: www.adss.sk

 • Nepriaznivý demografický vývoj nemá vplyv na výšku vášho dôchodku v II. pilieri
 • Na základe historickej skúsenosti je pravidelné investovanie, za ktoré môžeme považovať aj sporenie v II. pilieri, najlepšia forma tvorby finančnej rezervy.
 • Vaše peniaze ostanú iba vám a nebudú slúžiť na výplatu dôchodkov pre iné osoby
 • Vďaka investovaniu vašich odvodov je predpoklad, že budete mať na dôchodku viac peňazí, ako keby ste využívali iba I. pilier dôchodkového zabezpečenia
 • Vaše peniaze sú pod kontrolou nezávislých inštitúcií (Národná banka Slovenska, Sociálna poisťovňa, Depozitár dôchodkovej správcovskej spoločnosti a Audítor)
 • Máte možnosť zvýšiť si výšku svojho dôchodku dobrovoľnými príspevkami
 • II. pilier je doplnkom k I. pilieru
 • Sme druhým najväčším správcom dôchodkových úspor obyvateľov na Slovensku
 • Náš Indexový negarantovaný fond dosiahol v roku 2020 zhodnotenie 4,36 % p.a. (výkonnosť dôchodkového fondu nezohľadňuje mieru inflácie, ktorá bola za rok 2020 podľa štatistického úradu 1,9 %.)
 • Zhodnocujeme úspory, ktoré sú vaším vlastníctvom (nie štátu)
 • Máte na výber z rôznych investičných stratégií (akciová, dlhopisová, indexová)
 • Prostredníctvom Osobného účtu v časti moja UNIQA máte stály prehľad o svojich príspevkoch
 • Vždy ste informovaný o aktuálnej situácií fondov - Mesačné reporty fondov a informačné spravodaje pre ešte lepšiu orientáciu na trhu
  I. pilier I. pilier + II. pilier
Odvod na dôchodkové zabezpečenie 18 % z vymeriavacieho základu putuje do Sociálnej poisťovne 12,75 % z vymeriavacieho základu putuje do Sociálnej poisťovne, 5,25 % do správcovskej spoločnosti (do roku 2024 sa bude postupne zvyšovať %-ný podiel odvodu z 5,25 % na 6 % a primerane k tomu znižovať odvod do Sociálnej poisťovne)
Výplata dôchodku Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa a Životná poisťovňa, DSS spoločnosť
Dedenie Nie Áno, počas doby sporenia sa dedí celá hodnota osobného dôchodkového účtu a v prípade úmrtia počas poberania dôchodku sa vypláca dedičom nevyplatená hodnota účtu v dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Jednorazová výplata dôchodku Nie Áno
Úspory Odvody nie sú investované. Odvody z I. piliera sú použité na vyplácanie dôchodkov súčasným dôchodcom Odvody sú investované a klient sa podieľa na zhodnotení úspor výberom dôchodkového fondu
Daňová úľava dobrovoľných príspevkov Dobrovoľné príspevky sa vkladať nemôžu Áno, možnosť odpočtu z dane (v zmysle zákona do roku 2016)
Kontrola Štát NBS, nezávislý audítor, depozitár spoločnosti
Informácia o aktuálnom stave pripisovania a zhodnocovania odvodov Nie

Áno. Máte prehľad o vývoji svojich odvodov prostredníctvom osobného dôchodkového účtu

 

Užitočné informácie ohľadom dôchodkového sporenia nájdete aj v Informáciách pre budúceho poberateľa dôchodku.

Rozumné sporenie

Rozumné sporenie

Zverte časť svojich povinných dôchodkových odvodov do II. piliera. Sporte a zároveň investujte vaše odvody zodpovedne

O miere rizika a potenciálneho výnosu v II. pilieri rozhodujete voľbou investičnej stratégie vy. U nás si môžete vybrať z troch rôznych ponúkaných fondov:

Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s, a.s.
Akciový negarantovaný dôchodkový fond je určený pre všetkých tých, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko s potenciálom vysokého zhodnotenia. Viac o fonde >

Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.
Dlhopisový dôchodkový fond je určený pre tých, ktorí uprednostňujú konzervatívne investovanie s nízkou mierou rizika a ktorí majú záujem o stabilný vývoj svojej investície. Viac o fonde >

Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.
Indexový dôchodkový fond je určený predovšetkým pre tých, ktorí v záujme uprednostnenia potenciálne vyššieho zhodnotenia akceptujú aj vyššiu mieru rizika spojenú s investovaním do akciových investícií a sú si teda vedomí rizika možného výraznejšieho kolísania hodnoty investície. Viac o fonde >

Všetky dôležité informácie ohľadom vývoja a aktuálnej hodnoty dôchodkových fondov nájdete v interaktívnom grafe fondov II. piliera.

V prípade, že nie ste pripravený akceptovať výraznejšie riziko, máte možnosť zvoliť si fond s konzervatívnou investičnou stratégiou (Dlhopisový garantovaný fond). Ak ste pre dosiahnutie vyššieho zhodnotenia ochotný podstúpiť vyššie investičné riziko, máme pre vás alternatívy fondu s dynamickejšou investičnou stratégiou (Akciový alebo Indexový negarantovaný fond).

Nami ponúkané fondy máte možnosť medzi sebou kombinovať tak, aby najlepšie vyhovovali vášmu investičnému profilu a vami preferovanej investičnej stratégii. Ku garantovanému fondu (Dlhopisový garantovaný) si môžete zvoliť jeden z negarantovaných fondov (Akciový negarantovaný alebo Indexový negarantovaný) a určiť si ľubovoľne pomer sporenia v %, okrem prípadu, kedy pomer sporenia určuje zákon.

Výhodou dlhodobého investovania je dostatok času na zmiernenie prípadných prepadov trhu. V prípade, že trh stratí na hodnote, vďaka dlhodobému horizontu je dostatok času na to, aby sa vrátil na pôvodnú úroveň, alebo ešte lepšie - aby ju prekonal.

Ak je investičný horizont krátky, veľmi pravdepodobne nebude mať dostatok času na takéto „vyhladenie“ výnosovej krivky. Aby bolo riziko prepadu trhu pred koncom investičného horizontu čo najviac eliminované, vyplýva v prípade II. piliera zákonná povinnosť presunúť prostriedky desať rokov pred koncom sporenia do konzervatívneho fondu.

Dobrovoľné príspevky

Dobrovoľné príspevky

Zverte časť svojich povinných dôchodkových odvodov do II. piliera. Sporte a zároveň investujte vaše odvody zodpovedne

Chcete mať na svojom dôchodkovom účte vyššiu sumu ako iba 5,25 % z vašich odvodov? Využite možnosť prispievať si na váš dôchodok aj prostredníctvom dobrovoľných príspevkov v takej výške, ako si sami zvolíte.

Ako si dohodnúť platbu dobrovoľných príspevkov?

Ak už máte starobné dôchodkové sporenie uzatvorené, stačí, ak podpíšete dodatok k zmluve a ten pošlete na adresu sídla našej spoločnosti. V prípade, že ešte nemáte dôchodkové sporenie uzatvorené, platbu dobrovoľných príspevkov si môžete dohodnúť pri podpise zmluvy.

Dobrovoľnými príspevkami máte šancu navýšiť váš dôchodok ešte viac. Od roku 2017 dochádza k zmene a dobrovoľné príspevky zaplatené na starobné dôchodkové sporenie nie sú viac daňovo uznateľnou položkou. Posledný krát využiť daňovú úľavu a uplatniť si nezdaniteľnú časť bolo možné za rok 2016.

Platba dobrovoľných príspevkov

Dobrovoľné príspevky si môžete platiť sami a v prípade dohody ich môže za vás uhrádzať aj váš zamestnávateľ, ktorý s vami uzatvorí písomnú dohodu a je povinný spolu s každou platbou zasielať UNIQA d.s.s., a.s. rozpis dobrovoľných príspevkov. Dohodu o zrážkach dobrovoľných príspevkov zo mzdy môžete nájsť tu. Dohodu o zrážkach si prosím vytlačte a vyplňte v dvoch vyhotoveniach, pričom jeden originál slúži pre zamestnávateľa a druhý si ponecháte. Dôchodkovej správcovskej spoločnosti túto dohodu neposielate.

Pre správne platenie a pripisovanie vašich dobrovoľných príspevkov použite, prosím, pri platbe nasledovné údaje:

Údaje k platbe dobrovoľných príspevkov
Variabilný symbol: číslo vašej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, alebo je možné použiť aj vaše rodné číslo
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: nepovinný údaj
Číslo účtu pre odvádzanie dobrovoľných príspevkov: 1423153484
Kód banky: 1111
IBAN: SK5811110000001423153484
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 

Pri dodržaní uvedených údajov pri platbe dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, vám spoločnosť UNIQA d.s.s., a.s. pripíše váš dobrovoľný príspevok na váš osobný dôchodkový účet. Nie je potrebné spoločnosť UNIQA d.s.s., a.s. o realizácii platby informovať.

Každý zamestnávateľ, ktorý odvádza dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za svojich zamestnancov, musí okrem platby zaslať spoločnosti UNIQA d.s.s., a.s. aj rozpis platieb; to neplatí, ak zamestnávateľ zasiela platbu dobrovoľných príspevkov za každého zamestnanca samostatne. Rozpis platieb slúži na správne identifikovanie a pripísanie odvedených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za zamestnancov.

Rozpis platieb je možné spoločnosti UNIQA d.s.s., a.s., zaslať dvoma spôsobmi, a to buď v štruktúre xml alebo formou ručne vyplnenej tabuľky, ktorá je k dispozícii tu.
Pre formát xml je potrebné, aby mzdový systém mal možnosť vygenerovať rozpis platieb. Pre zapracovanie tohto spôsobu sú k dispozícii súbory potrebné pre mzdový systém. Súbory sú k dispozícii prostredníctvom tohto odkazu tu.

Pre formát ručne vyplnenej tabuľky postačí stiahnuť vzorovú tabuľku a do nej vyplniť požadované údaje. Popis jednotlivých stĺpcov nájdete priamo v tabuľke, ktorá je dostupná tu. Pre každý ďalší odvod, prosím, zmeňte údaje a opakovane zašlite spoločnosti UNIQA d.s.s., a.s.

Pre odvod dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľom, prosím, použite nasledovné údaje:

Údaje na platbu dobrovoľných príspevkov zamestnávateľom - hromadná platba na rozpis platieb
Variabilný symbol: IČO
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: nepovinný údaj
Číslo účtu pre odvádzanie dobrovoľných príspevkov: 1423153484
Kód banky: 1111
IBAN: SK5811110000001423153484
BIC kód: UNCRSKBX
 
Údaje na platbu dobrovoľných príspevkov zamestnávateľom – za každého zamestnanca samostatne
Variabilný symbol: identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca bez znaku lomky
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
Číslo účtu pre odvádzanie dobrovoľných príspevkov: 1423153484
Kód banky: 1111
IBAN: SK5811110000001423153484
BIC kód: UNCRSKBX
 

Kontaktné údaje:

 • UNIQA linka +421 232 600 100
 • E-mail pre zasielanie rozpisov platieb: rozpisy.dss@uniqa.sk
 • www.uniqa.sk

E-komunikácia 

Elektronická komunikácia

Chráňte s nami životné prostredie a komunikujme spoločne elektronicky

Ponúkame vám jednoduché, bezplatné a bezpečné elektronické služby, ktoré úplne nahrádzajú papierovú korešpondenciu a vďaka internetu sú rýchlou a pohodlnou formou komunikácie.

Ako používať elektronickú komunikáciu?

Online prostredníctvom Osobného účtu v časti moja UNIQA

Choďte do svojho Osobného účtu v časti moja UNIQA na www.moja.uniqa.sk a prihláste sa prostredníctvom čísla vašej zmluvy a PINu.

ikona úpravy

V časti Žiadosti o zmenu
 môžete následne požiadať o elektronickú komunikáciu a súčasne môžete meniť aj vaše kontaktné údaje.

obálka

Zmenu potvrďte
 a vďaka tomu budete mať všetky informácie na jednom mieste. 
O elektronickú komunikáciu môžete požiadať aj prostredníctvom našej UNIQA linky +421 232 600 100. Na vykonanie zmeny budete potrebovať číslo vašej zmluvy a vaše kontaktné údaje.

Aké výhody vám elektronická komunikácia prináša?

 • Rýchlu a pohodlnú komunikáciu bez zbytočného papierovania
 • Bezpečnú komunikáciu na váš e-mail a SMS kód na váš mobil
 • Okamžitý prístup k informáciám o vašej zmluve
 • Možnosť spravovania vašej zmluvy (výpisy na e-mail, zmena kontaktných údajov a možnosť zmeny dôchodkových fondov)
typical-investor

Časté otázky

Časté otázky

Zverte časť svojich povinných odvodov niektorému z našim dôchodkových fondov a získajte prehľad o svojich peniazoch

UNIQA d.s.s., a.s. pripisuje príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré obdrží od Sociálnej poisťovne, bezodkladne, vo výške určenej zákonom. V prípade, že v niektorom mesiaci neboli na váš účet pripísané príspevky, kontaktujte prosím:

 • Mzdovú učtáreň alebo personálne oddelenie
  • či už bol odoslaný mesačný výkaz poistného do Sociálnej poisťovne
  • či boli vaše údaje uvedené vo výkaze správne
  • či bolo poistné zaplatené na účet Sociálnej poisťovne
 • Sociálnu poisťovňu
  • či v nej máte všetky údaje zhodné s údajmi na výkaze, ktorý dáva zamestnávateľ
  • či eviduje zaplatené poistné od zamestnávateľa za príslušný kalendárny mesiac

Zo zákona máte povinnosť do 8 dní oznámiť spoločnosti UNIQA d.s.s., a.s. zmenu svojich osobných údajov (meno, priezvisko, rodné číslo) a trvalého bydliska.

V prípade, že máte v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení určenú oprávnenú osobu, ste povinný bez zbytočného odkladu oznámiť spoločnosti UNIQA d.s.s., a.s., zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu tejto oprávnenej osoby (v prípade že ide o fyzickú osobu), a zmenu názvu, identifikačného čísla a adresy sídla poberateľa majetku (ak je oprávnenou osobou právnická osoba).

Zmenu osobných údajov nám môžete oznámiť prostredníctvom:

Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť fyzická osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 35 rokov veku.

V čase kedy nebudete mať realizované odvody do Sociálnej poisťovne, nebudú vám postupované príspevky zo Sociálnej poisťovne a vaše sporenie bude po túto dobu prerušené.

Keď sa znova dôchodkovo poistíte, znova budú postupované príspevky. Nie je potrebné správcovskej spoločnosti oznamovať ukončenie prerušenia respektíve obnovenie tohto sporenia. Doba prerušenia sa nezapočítava do doby sporenia.

 

Doplnková dôchodková spoločnosť UNIQA d.s.s., a.s. umožňuje všetkým sporiteľom využiť možnosti zasielania vybranej korešpondencie (ako napr. výpis, potvrdenie zmeny zmluvy) na zvolený e-mail a byť informovaný o všetkých podstatných náležitostiach v zmluve prostredníctvom SMS.

Zasielanie zabezpečenej korešpondencie e-mailom:

 • Veľmi rýchly spôsob komunikácie - zásielka z daného dňa je večer dostupná k vyzdvihnutiu vo vašej e-mailovej schránke.
 • Bezpečný spôsob komunikácie – zásielku je možné vyzdvihnúť len s bezpečnostným kódom, ktorý bol odoslaný na vaše telefónne číslo, nehrozí teda jej zneužitie.
 • 100% využiteľný spôsob – zásielka plne nahradzuje písomný dokument.

Ako to funguje?

 • Na vami zadaný e-mail bude zaslaná správa obsahujúca odkaz k vyzdvihnutiu zásielky.
 • Na vami zadané telefónne číslo bude zaslaný kód k vyzdvihnutiu zásielky.
 • Po kliknutí na odkaz v e-maile stačí prepísať bezpečnostný kód a zásielku si vyzdvihnúť.

Chráňte s nami životné prostredie a dostávajte svoje zásielky rýchlo, efektívne a bezpečne.

Riešenia možných problémov:

 • Odkaz na vyzdvihnutie zásielky nie je v e-maile aktívny, nie je možné na neho kliknúť.
 • Prišiel vám iba kód k vyzdvihnutiu na váš telefón, ale neprišiel vám odkaz do e-mailu – počkajte prosím na doručenie e-mailu. V prípade, že vám nebude doručený do druhého dňa, volajte, prosím, UNIQA linku +421 232 600 100.

Prišiel vám iba odkaz do e-mailu, ale neprišiel vám SMS kód k vyzdvihnutiu na váš telefón – vygenerujte si nový SMS kód v zaslanom e-maile alebo volajte, prosím, UNIQA linku +421 232 600 100.

 

Povinné príspevky nemôžete platiť priamo do správcovskej spoločnosti. Povinné príspevky posiela výlučne Sociálna poisťovňa, a to z odvodov na dôchodkové poistenie.
V prípade, ak by ste mal záujem o pokračovanie povinných príspevkov aj počas vašej nezamestnanosti, musíte sa dobrovoľne dôchodkovo poistiť v Sociálnej poisťovni a platiť si mesačne odvody z určeného vymeriavacieho základu.

 

Zo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nie je možné čerpať časť finančných prostriedkov. Zo zmluvy vám môže byť vyplatený iba starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok a to formou doživotného dôchodku, dočasného dôchodku alebo programovým výberom.

Ak ste nastupovali na materskú dovolenku po 1.1.2008, musíte sa prihlásiť do 15 dní od narodenia dieťaťa na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne ako osoba starajúca sa o dieťa a zároveň musíte pred pracovníčkou pobočky Sociálnej poisťovne podpísať tlačivo: Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení príp. ak toto tlačivo nie je podpísané pred pracovníčkou pobočky Sociálnej poisťovne musí byť podpis na ňom úradne osvedčený notárom, obvodným úradom alebo obcou. Je tiež potrebné podpísať čestné vyhlásenie, že sa celodenne staráte o dieťa. Toto oznámenie je potrebné doručiť buď osobne alebo poštou doporučene najneskôr v deň podania prihlášky na dôchodkové poistenie. Dané tlačivo: Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa nachádza na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk vo formulároch, kde je možné si ho stiahnuť a je tiež k dispozícii na pobočkách Sociálnej poisťovne. Takisto ste potom povinný prihlásiť sa aj na rodičovskú dovolenku registračným listom fyzickej osoby.

Bohužiaľ nie. V prípade, že vystúpite z II. piliera, musia byť vaše úspory vrátené do Sociálnej poisťovne. Sociálne poisťovňa následne peniaze použije na výplatu súčasných dôchodkov.

Vystúpiť z II. piliera bolo možné v čase kedy to dovoľoval zákon, aktuálne nie je možné z tohto sporenia vystúpiť.

Najhlavnejším dôvodom bol nepriaznivý demografický vývoj. II. pilier vznikol z obavy, že v budúcnosti nebude dostatok pracujúcich ľudí na pomer dôchodcov. Z toho dôvodu by nebolo možné v dostatočnej miere na dôchodky prispievať. Vytvoril sa tak II. pilier, do ktorého si môžu ľudia odvádzať časť svojich odvodov tak, aby sa stali ich osobným vlastníctvom.

II. pilier je výhodný pre všetkých tých, ktorí zarábajú viac, ako je minimálna mzda a majú trvalý prísun peňazí. Mladí ľudia do 35 rokov, aj v prípade, že v súčasnej dobe nezarábajú veľa peňazí, by mali taktiež porozmýšľať o vstupe do II. piliera z dôvodu, že sa ich príjmy budú pravdepodobne časom zvyšovať.​

Na výpočet prognóz (základný scenár, optimistický scenár a pesimistický scenár) boli použité tieto parametre: priemerný mesačný príspevok, celková hodnota Vašich úspor, predpoklad, že v sporení budete pokračovať do dôchodkového veku alebo predpokladaného dôchodkového veku, inflácia a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky. Parametre na výpočet prognóz okrem výšky odplát, nákladov a poplatkov sú ustanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Prognózy uvádzame vo výpise za predpokladu, ak sporiteľ nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom alebo nedovŕšil dôchodkový vek.​​

Vyhlásenie

Pred investovaním v rámci produktov II. piliera sa dôkladne zoznámte so zmluvnými podmienkami produktov, štatútmi príslušných fondov a Informačnými prospektmi, ktoré nájdete na obchodných miestach UNIQA, u vášho finančného sprostredkovateľa a na www.uniqa.sk. S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

 

Ak v najbližšom období plánujete požiadať o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia, určite vás budú zaujímať všeobecné informácie o dôchodkoch, ktoré nájdete na /dokumenty-k-stiahnutiu/ alebo na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Tieto informácie získate aj na našich pobočkách a v Sociálnej poisťovni alebo vám ich na základe vašej písomnej žiadosti bez náhrady zašleme. Ďalej by sme vás radi upozornili, že od 1. 1. 2015 sa vznik povinnosti viesť minimálny percentuálny pomer čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde posunul na 52 rokov veku. Sporitelia, ktorých sa to týka, majú možnosť znížiť si tento percentuálny pomer o polovicu prostredníctvom písomnej žiadosti.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku