Slovensky > Dôchodok > Myslite na Dôchodok > II. pilier > Starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie

Dôchodkové sporenie, ktoré na vás počká

 • Výber z troch rôznorodých investičných stratégií
 • Možnosť dobrovoľných príspevkov
 • Zhodnocujeme úspory, ktoré sú vaším vlastníctvom

Dohodnúť si stretnutie Výkonnosť fondov

Banner;

Výhody a popis

 

 

Výhody

Zverte časť svojich povinných dôchodkových odvodov do II. piliera. Sporte a zároveň investujte vaše odvody zodpovedne

Výhody Starobného dôchodkového sporenia:

Investujete odvody, ktoré sú vaším vlastníctvom

Sporte si na váš dôchodok efektívne a využite možnosť zhodnocovať vaše úspory v II. pilieri. Časť vašich dôchodkových odvodov sa tak stáva vaším osobným vlastníctvom. Časť z povinných odvodov, ktoré váš zamestnávateľ odvádza do Sociálnej poisťovne sa iba jednoducho presunie na vaše starobné dôchodkové sporenie.

Na výške vášho dôchodku sa sami podieľate

Sami sa rozhodnete, ktorý z ponúkaných dôchodkových fondov vám najviac vyhovuje a podľa toho sa budú vaše odvody investovať. U nás si môžete vybrať z troch investičných fondovAkciový negarantovanýDlhopisový garantovaný a Indexový negarantovaný.

Dobrovoľné príspevky, ktorými si môžete zvýšiť výšku vášho budúceho dôchodku

K odvodom, ktoré sa do starobného dôchodkového sporenia odvádzajú, máte možnosť vložiť aj vlastné financie formou dobrovoľných príspevkov.

O svojich investíciách máte vždy prehľad

Prostredníctvom vášho online Osobného účtu moja UNIQA si môžete skontrolovať hodnotu vášho osobného dôchodkového účtu, zmeniť osobné údaje ako aj investičnú stratégiu.

Správa pod dohľadom

Vaše investície sú pod dohľadom nezávislých kontrolných inštitúcií, akými sú Národná banka Slovenska, Depozitár dôchodkovej správcovskej spoločnosti a Audítor.

Vaše úspory z II. piliera je možné dediť

Všetky vami nasporené financie v prípade, že by ste sa nedožili dôchodkového veku, zdedia v plnej výške vami určené osoby, ktoré ste uviedli v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade, že ste si neurčili takúto osobu, hodnota vášho osobného účtu bude predmetom dedičského konania. V I. pilieri takáto možnosť nie je.

Popis

Zverte časť svojich povinných dôchodkových odvodov do II. piliera. Sporte a zároveň investujte vaše odvody zodpovedne

Rozmýšľate už v mladom veku nad tým, ako sa vám bude žiť v čase odchodu do vášho dôchodku?
Neodkladajte toto rozhodnutie na neskôr. Možnosť vstúpiť do II. piliera máte iba do 40 rokov. Presuňte časť svojich povinných odvodov do starobného dôchodkového sporenia a automaticky sa stanú vašim osobným vlastníctvom.

Ako II. pilier funguje?

Váš zamestnávateľ odvádza na dôchodok z vašej mzdy povinných 18 % z vymeriavacieho základu do Sociálnej poisťovne. Vy máte možnosť presunúť si časť týchto odvodov do II. piliera.. Od 1.1.2024 je sadzba povinných príspevkov do II. piliera  4 % z vymeriavacieho základu. Výška odvodov do I. piliera je v danom období taká, aby suma odvodov do I. a II. piliera dosahovala v súčte vždy 18 %. Peniaze odvádzané do fondu spravovaného správcovskou spoločnosťou sa vám budú nielen uschovávať, ale podľa vami vybranej investičnej stratégie od 1.1.2024 aj zhodnocovať. Odvody, ktoré sa vám presunú do II. piliera, sa okamžite po prevedení na váš Osobný dôchodkový účet stávajú vaším majetkom.

Výhodou II. piliera je, že všetky vami nasporené financie v prípade, že by ste sa nedožili dôchodkového veku, zdedia v plnej výške vami určení dediči, ktorých môžete uviesť v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Sami si zvolíte, do ktorého z dôchodkových fondov od UNIQA chcete investovať. Na výber máte z troch investičných možností s rôznym rizikovým profilom, ktoré môžete medzi sebou aj kombinovať. Svoj budúci dôchodok z II. piliera môžete navyšovať aj vďaka dobrovoľným príspevkom.

II. pilier je výhodný pre všetkých tých, ktorí zarábajú viac, ako je minimálna mzda, majú trvalý príjem a nemajú viac ako 40 rokov.

Nezabudnite, vstup do II. piliera je vekovo obmedzený a po dosiahnutí stanoveného veku nebudete môcť druhý pilier využívať.

Starobné dôchodkové sporenie si môžete uzatvoriť na našich obchodných miestach alebo prostredníctvom vášho finančného sprostredkovateľa. Predtým, ako sa rozhodnete uzatvoriť zmluvu, odporúčame vám preštudovať si rôzne možnosti investovania tak, aby ste si mohli bez problémov vybrať pre vás ten správny dôchodkový fond alebo ich kombináciu.

Na uzatvorenie budete potrebovať:

 • váš občiansky preukaz
 • v prípade, že sa rozhodnete stanoviť oprávnené osoby aj rodné číslo osôb, ktoré v prípade vašej smrti zdedia vaše sporenie
 

Po spracovaní vašej zmluvy vás budeme prostredníctvom emailu a SMS informovať o tom, či všetko prebehlo v poriadku. Pri uzatváraní zmluvy si môžete určiť aj možnosť dostávať vaše výpisy elektronicky.

Aké výhody vám elektronická komunikácia prináša?

 • Rýchlu a pohodlnú komunikáciu bez zbytočného papierovania
 • Bezpečnú komunikáciu na váš e-mail a SMS kód na váš mobil
 • Okamžitý prístup k informáciám o vašej zmluve
 • Možnosť spravovania vašej zmluvy (zmena kontaktných údajov, možnosť zmeny dôchodkových fondov)

Viac o elektronickej komunikácii >

Jednotlivé piliere dôchodkového systému na Slovensku sa navzájom dopĺňajú. Vďaka sporeniu v II. pilieri sa bude váš budúci dôchodok vypočítavať z kombinácie I. a II. piliera. Časť bude teda tvorená zo štátnych zdrojov a časť z vašich nasporených prostriedkov v II. pilieri.

Starobné dôchodkové sporenie sa vypláca v čase dovŕšenia vášho dôchodkového veku, ktorý si jednoducho zistíte prostredníctvom kalkulačky Sociálnej poisťovne.

O vyplatenie dôchodku z II. piliera môžete jednoducho požiadať v Sociálnej poisťovni alebo na našich obchodných miestach. Viac informácií, ak ste si dôchodkové sporenie uzatvorili u nás, môžete prípadne získať prostredníctvom vášho finančného sprostredkovateľa alebo na našich obchodných miestach. O konkrétnych možnostiach výplaty dôchodkového sporenia vás bude po podaní žiadosti o dôchodok informovať Sociálna poisťovňa prostredníctvom tzv. Ponukového listu. Užitočné informácie ohľadom výplaty dôchodkov nájdete aj v Informáciách pre budúceho poberateľa dôchodku.

II. pilier môže byť vyplatený buď po dovŕšení dôchodkového veku alebo aj formou predčasného starobného dôchodku.

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

Prečo sporiť

Prečo spořiť v II. pilieri

Zverte časť svojich povinných dôchodkových odvodov do II. piliera. Sporte a zároveň investujte vaše odvody zodpovedne

Viete si predstaviť, ako bude vyzerať štátny dôchodkový systém v čase vášho odchodu do dôchodku?

Kombinácia I. a II. piliera znižuje vašu závislosť na výplate štátnych dôchodkov v budúcnosti, ktorých výška bude okrem iného negatívne ovplyvnená predpokladaným demografickým vývojom. Ďalšou výhodou kombinácie pilierov je aj oddelené hospodárenie s vašimi dôchodkovými odvodmi, investované peniaze v II. pilieri sú oddelené od majetku správcovskej spoločnosti a z toho dôvodu ostávajú vaším majetkom.

Tri piliere dôchodkového sporenia

Starobné dôchodkové sporenie od UNIQA je súčasťou trojpilierového systému sporenia na dôchodok:

I. pilier
Povinné odvody z vášho príjmu do Sociálnej poisťovne
II. pilier Starobné dôchodkové sporenie od UNIQA, na ktoré sa presúva a následne zhodnocuje časť z vašich povinných odvodov
III. pilier Doplnkové dôchodkové sporenie od UNIQA, ktoré vám umožňuje nasporiť si navyše dodatočný príjem k vášmu dôchodku
Viac o doplnkovom dôchodkovom sporení od UNIQA

Využitím II. a III. piliera získate výhody, ktoré vám tento systém ponúka a súčasne znížite svoju závislosť od štátneho dôchodku, ktorého výšku môže nepriaznivo ovplyvniť vývoj v budúcnosti.

Viete si predstaviť, ako bude vyzerať štátny dôchodkový systém v čase vášho odchodu do dôchodku? V prípade, že vám dôchodkový vek ešte neklope na dvere, neviete presne ani vy a ani štát predpovedať, aká bude budúca dôchodková situácia.

Súčasné štatistiky nám však dávajú celkom jasne najavo, akým smerom sa bude vyplácanie budúcich dôchodkov zrejme vyvíjať.

V súčasnosti pripadá na jedného dôchodcu približne 2,64 pracujúcich, no odhaduje sa, že do roku 2049 bude na jedného dôchodcu pripadať iba 0,9 pracujúcich1). Vidieť to môžete na jednoduchom grafe, kde počet súčasných 20 - 35 ročných obyvateľov je o poznanie vyšší ako mladšie ročníky, na ktorých bude závisieť budúce vyplácanie starobných dôchodkov.


 

Výška starobného dôchodku k 31.12.2023 bola 577 €. Priemerná hrubá mzda v rovnakom období bola 1430 €. Percentuálny podiel priemernej výšky starobného dôchodku na priemernej mzde (nazývaný ako miera náhrady) bol 40,35 %. Priemerná miera náhrad doposiaľ mala skôr klesajúcu tendenciu (s občasnými miernymi nárastmi hodnoty). Do budúcna, vzhľadom na demografický vývoj, sa s veľkou pravdepodobnosťou dá očakávať pokračovanie postupného znižovania miery náhrady.

Eurostatom zverejnené demografické predpoklady vývoja populácie na Slovensku do roku 2060 predpovedajú, že naša populácia bude postupne starnúť. To sa potvrdilo od roku 2022, kedy začali do dochodku odcházať silné ročníky narodené v rokoch 1960-1985.

1)Zdroj: www.adss.sk

 • Nepriaznivý demografický vývoj nemá vplyv na výšku vášho dôchodku v II. pilieri
 • Na základe historickej skúsenosti je pravidelné investovanie, za ktoré môžeme považovať aj sporenie v II. pilieri, najlepšia forma tvorby finančnej rezervy.
 • Vaše peniaze ostanú iba vám a nebudú slúžiť na výplatu dôchodkov pre iné osoby
 • Vďaka investovaniu vašich odvodov je predpoklad, že budete mať na dôchodku viac peňazí, ako keby ste využívali iba I. pilier dôchodkového zabezpečenia
 • Vaše peniaze sú pod kontrolou nezávislých inštitúcií (Národná banka Slovenska, Sociálna poisťovňa, Depozitár dôchodkovej správcovskej spoločnosti a Audítor)
 • Máte možnosť zvýšiť si výšku svojho dôchodku dobrovoľnými príspevkami
 • II. pilier je doplnkom k I. pilieru
 • Sme druhým najväčším správcom dôchodkových úspor obyvateľov na Slovensku
 • Náš Indexový negarantovaný fond dosiahol od svojho založenia v roku 2012 do konca minulého roku zhodnotenie 9,1 % p.a.
 • Zhodnocujeme úspory, ktoré sú vaším vlastníctvom (nie štátu)
 • Máte na výber z rôznych investičných stratégií (akciová, dlhopisová, indexová)
 • Prostredníctvom Osobného účtu v časti moja UNIQA máte stály prehľad o svojich príspevkoch
 • Vždy ste informovaný o aktuálnej situácií fondov - Mesačné reporty fondov a informačné spravodaje pre ešte lepšiu orientáciu na trhu
  I. pilier I. pilier + II. pilier
Odvod na dôchodkové zabezpečenie 18 % z vymeriavacieho základu putuje do Sociálnej poisťovne 12,75 % z vymeriavacieho základu putuje do Sociálnej poisťovne, 5,5 % do správcovskej spoločnosti
Výplata dôchodku Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa a Životná poisťovňa, DSS spoločnosť
Dedenie Nie Áno, počas doby sporenia sa dedí celá hodnota osobného dôchodkového účtu a v prípade úmrtia počas poberania dôchodku sa vypláca dedičom nevyplatená hodnota účtu v dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Jednorazová výplata dôchodku Nie Áno
Úspory Odvody nie sú investované. Odvody z I. piliera sú použité na vyplácanie dôchodkov súčasným dôchodcom Odvody sú investované a klient sa podieľa na zhodnotení úspor výberom dôchodkového fondu
Daňová úľava dobrovoľných príspevkov Dobrovoľné príspevky sa vkladať nemôžu Nie
Kontrola Štát NBS, nezávislý audítor, depozitár spoločnosti
Informácia o aktuálnom stave pripisovania a zhodnocovania odvodov Nie

Áno. Máte prehľad o vývoji svojich odvodov prostredníctvom osobného dôchodkového účtu

 

Užitočné informácie ohľadom dôchodkového sporenia nájdete aj v Informáciách pre budúceho poberateľa dôchodku.

Rozumné sporenie

Rozumné sporenie

Zverte časť svojich povinných dôchodkových odvodov do II. piliera. Sporte a zároveň investujte vaše odvody zodpovedne

O miere rizika a potenciálneho výnosu v II. pilieri rozhodujete voľbou investičnej stratégie vy. U nás si môžete vybrať z troch rôznych ponúkaných fondov:

Akciový negarantovaný d. f., UNIQA d.s.s., a.s.
Akciový negarantovaný dôchodkový fond je určený pre všetkých tých, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko s potenciálom vysokého zhodnotenia. Viac o fonde >

Dlhopisový garantovaný d. d. f., UNIQA d.s.s., a.s.
Dlhopisový dôchodkový fond je určený pre tých, ktorí uprednostňujú konzervatívne investovanie s nízkou mierou rizika a ktorí majú záujem o stabilný vývoj svojej investície. Viac o fonde >

Indexový negarantovaný i. d. f., UNIQA d.s.s., a.s.
Indexový dôchodkový fond je určený predovšetkým pre tých, ktorí v záujme uprednostnenia potenciálne vyššieho zhodnotenia akceptujú aj vyššiu mieru rizika spojenú s investovaním do akciových investícií a sú si teda vedomí rizika možného výraznejšieho kolísania hodnoty investície. Viac o fonde >

Všetky dôležité informácie ohľadom vývoja a aktuálnej hodnoty dôchodkových fondov nájdete v interaktívnom grafe fondov II. piliera.

 

V prípade, že nie ste pripravený akceptovať výraznejšie riziko, máte možnosť zvoliť si fond s konzervatívnou investičnou stratégiou (Dlhopisový garantovaný fond). Ak ste pre dosiahnutie vyššieho zhodnotenia ochotný podstúpiť vyššie investičné riziko, máme pre vás alternatívy fondu s dynamickejšou investičnou stratégiou (Akciový alebo Indexový negarantovaný fond).

Nami ponúkané fondy máte možnosť medzi sebou kombinovať tak, aby najlepšie vyhovovali vášmu investičnému profilu a vami preferovanej investičnej stratégii. Môžete si zvoliť akýkoľvek fond a určiť si ľubovoľne pomer sporenia v %, okrem prípadu, kedy pomer sporenia určuje zákon.

Výhodou dlhodobého investovania je dostatok času na zmiernenie prípadných prepadov trhu. V prípade, že trh stratí na hodnote, vďaka dlhodobému horizontu je dostatok času na to, aby sa vrátil na pôvodnú úroveň, alebo ešte lepšie - aby ju prekonal.

Ak je investičný horizont krátky, veľmi pravdepodobne nebude mať dostatok času na takéto „vyhladenie“ výnosovej krivky. Aby bolo riziko prepadu trhu pred koncom investičného horizontu čo najviac eliminované, vyplýva v prípade II. piliera zákonná povinnosť presunúť prostriedky desať rokov pred koncom sporenia do konzervatívneho fondu.

Dobrovoľné príspevky

Dobrovoľné príspevky

Zverte časť svojich povinných dôchodkových odvodov do II. piliera. Sporte a zároveň investujte vaše odvody zodpovedne

Chcete mať na svojom dôchodkovom účte vyššiu sumu ako iba 4 % z vašich odvodov? Využite možnosť prispievať si na váš dôchodok aj prostredníctvom dobrovoľných príspevkov v takej výške, ako si sami zvolíte.

Ako si dohodnúť platbu dobrovoľných príspevkov?

Ak už máte starobné dôchodkové sporenie uzatvorené, stačí, ak začnete dobrovolné príspevky platiť. V prípade, že ešte nemáte dôchodkové sporenie uzatvorené, platbu dobrovoľných príspevkov si môžete dohodnúť pri podpise zmluvy.

Dobrovoľnými príspevkami máte šancu navýšiť váš dôchodok ešte viac. Od roku 2017 dochádza k zmene a dobrovoľné príspevky zaplatené na starobné dôchodkové sporenie nie sú viac daňovo uznateľnou položkou. Posledný krát využiť daňovú úľavu a uplatniť si nezdaniteľnú časť bolo možné za rok 2016.

Platba dobrovoľných príspevkov

Dobrovoľné príspevky si môžete platiť sami a v prípade dohody ich môže za vás uhrádzať aj váš zamestnávateľ, ktorý s vami uzatvorí písomnú dohodu a je povinný spolu s každou platbou zasielať UNIQA d.s.s., a.s. rozpis dobrovoľných príspevkov. Dohodu o zrážkach dobrovoľných príspevkov zo mzdy môžete nájsť tu. Dohodu o zrážkach si prosím vytlačte a vyplňte v dvoch vyhotoveniach, pričom jeden originál slúži pre zamestnávateľa a druhý si ponecháte. Dôchodkovej správcovskej spoločnosti túto dohodu neposielate.

Pre správne platenie a pripisovanie vašich dobrovoľných príspevkov použite, prosím, pri platbe nasledovné údaje:

Údaje k platbe dobrovoľných príspevkov
Variabilný symbol: číslo vašej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, alebo je možné použiť aj vaše rodné číslo
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: nepovinný údaj
Číslo účtu pre odvádzanie dobrovoľných príspevkov: 1423153484
Kód banky: 1111
IBAN: SK5811110000001423153484
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 

Pri dodržaní uvedených údajov pri platbe dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, vám spoločnosť UNIQA d.s.s., a.s. pripíše váš dobrovoľný príspevok na váš osobný dôchodkový účet. Nie je potrebné spoločnosť UNIQA d.s.s., a.s. o realizácii platby informovať.

Každý zamestnávateľ, ktorý odvádza dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za svojich zamestnancov, musí okrem platby zaslať spoločnosti UNIQA d.s.s., a.s. aj rozpis platieb; to neplatí, ak zamestnávateľ zasiela platbu dobrovoľných príspevkov za každého zamestnanca samostatne. Rozpis platieb slúži na správne identifikovanie a pripísanie odvedených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za zamestnancov.

Rozpis platieb je možné spoločnosti UNIQA d.s.s., a.s., zaslať dvoma spôsobmi, a to buď v štruktúre xml alebo formou ručne vyplnenej tabuľky, ktorá je k dispozícii tu.
Pre formát xml je potrebné, aby mzdový systém mal možnosť vygenerovať rozpis platieb. Pre zapracovanie tohto spôsobu sú k dispozícii súbory potrebné pre mzdový systém. Súbory sú k dispozícii prostredníctvom tohto odkazu tu.

Pre formát ručne vyplnenej tabuľky postačí stiahnuť vzorovú tabuľku a do nej vyplniť požadované údaje. Popis jednotlivých stĺpcov nájdete priamo v tabuľke, ktorá je dostupná tu. Pre každý ďalší odvod, prosím, zmeňte údaje a opakovane zašlite spoločnosti UNIQA d.s.s., a.s.

Pre odvod dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľom, prosím, použite nasledovné údaje:

Údaje na platbu dobrovoľných príspevkov zamestnávateľom - hromadná platba na rozpis platieb
Variabilný symbol: IČO
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: nepovinný údaj
Číslo účtu pre odvádzanie dobrovoľných príspevkov: 1423153484
Kód banky: 1111
IBAN: SK5811110000001423153484
BIC kód: UNCRSKBX
 
Údaje na platbu dobrovoľných príspevkov zamestnávateľom – za každého zamestnanca samostatne
Variabilný symbol: identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca bez znaku lomky
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
Číslo účtu pre odvádzanie dobrovoľných príspevkov: 1423153484
Kód banky: 1111
IBAN: SK5811110000001423153484
BIC kód: UNCRSKBX
 

Kontaktné údaje:

 • UNIQA linka +421 232 600 100
 • E-mail pre zasielanie rozpisov platieb: rozpisy.dss@uniqa.sk
 • www.uniqa.sk

E-komunikácia 

Elektronická komunikácia

Chráňte s nami životné prostredie a komunikujme spoločne elektronicky

Ponúkame vám jednoduché, bezplatné a bezpečné elektronické služby, ktoré úplne nahrádzajú papierovú korešpondenciu a vďaka internetu sú rýchlou a pohodlnou formou komunikácie.

Ako používať elektronickú komunikáciu?

Online prostredníctvom Osobného účtu v časti moja UNIQA

Choďte do svojho Osobného účtu v časti moja UNIQA na www.moja.uniqa.sk a prihláste sa prostredníctvom čísla vašej zmluvy a PINu.

ikona úpravy

V časti Žiadosti o zmenu
 môžete následne požiadať o elektronickú komunikáciu a súčasne môžete meniť aj vaše kontaktné údaje.

obálka

Zmenu potvrďte
 a vďaka tomu budete mať všetky informácie na jednom mieste. 
O elektronickú komunikáciu môžete požiadať aj prostredníctvom našej UNIQA linky +421 232 600 100. Na vykonanie zmeny budete potrebovať číslo vašej zmluvy a vaše kontaktné údaje.

Aké výhody vám elektronická komunikácia prináša?

 • Rýchlu a pohodlnú komunikáciu bez zbytočného papierovania
 • Bezpečnú komunikáciu na váš e-mail a SMS kód na váš mobil
 • Okamžitý prístup k informáciám o vašej zmluve
 • Možnosť spravovania vašej zmluvy (výpisy na e-mail, zmena kontaktných údajov a možnosť zmeny dôchodkových fondov)
typical-investor

Časté otázky

Časté otázky

Zverte časť svojich povinných odvodov niektorému z našim dôchodkových fondov a získajte prehľad o svojich peniazoch

UNIQA d.s.s., a.s. pripisuje príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré obdrží od Sociálnej poisťovne, bezodkladne, vo výške určenej zákonom. V prípade, že v niektorom mesiaci neboli na váš účet pripísané príspevky, kontaktujte prosím:

 • Mzdovú učtáreň alebo personálne oddelenie
  • či už bol odoslaný mesačný výkaz poistného do Sociálnej poisťovne
  • či boli vaše údaje uvedené vo výkaze správne
  • či bolo poistné zaplatené na účet Sociálnej poisťovne
 • Sociálnu poisťovňu
  • či v nej máte všetky údaje zhodné s údajmi na výkaze, ktorý dáva zamestnávateľ
  • či eviduje zaplatené poistné od zamestnávateľa za príslušný kalendárny mesiac

Zo zákona máte povinnosť do 8 dní oznámiť spoločnosti UNIQA d.s.s., a.s. zmenu svojich osobných údajov (meno, priezvisko, rodné číslo) a trvalého bydliska.

V prípade, že máte v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení určenú oprávnenú osobu, ste povinný bez zbytočného odkladu oznámiť spoločnosti UNIQA d.s.s., a.s., zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu tejto oprávnenej osoby (v prípade že ide o fyzickú osobu), a zmenu názvu, identifikačného čísla a adresy sídla poberateľa majetku (ak je oprávnenou osobou právnická osoba).

Zmenu osobných údajov nám môžete oznámiť prostredníctvom:

Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť fyzická osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 40 rokov veku.

V čase kedy nebudete mať realizované odvody do Sociálnej poisťovne a nebudú posielané príspevky zo Sociálnej poisťovne, tak Vaše sporenie bude po túto dobu prerušené.Vaše nasporené financie, ktoré na zmluve máte, sa budú naďalej investovať vo zvolenom fonde 
 
Keď sa znova dôchodkovo poistíte, tak sa obnoví posielanie príspevkov zo Sociálnej poisťovne. Nie je potrebné správcovskej spoločnosti oznamovať ukončenie, prerušenie, respektíve obnovenie tohto sporenia. Doba prerušenia sa nezapočítava do doby sporenia.

 

Chráňte s nami životné prostredie a dostávajte svoje zásielky rýchlo, efektívne a bezpečne. Elektronickú komunikáciu si jednoducho zjednáte v Moja UNIQA v sekcii Účastník, prípadne telefonicky na našom zákazníckom servise na čísle +421 232 600 100

Dôchodková správcovská spoločnosť UNIQA d.s.s., a.s. umožňuje všetkým sporiteľom využiť možnosti zasielania vybranej korešpondencie (ako napr. výpis, potvrdenie zmeny zmluvy) na zvolený e-mail a byť informovaný o všetkých podstatných náležitostiach v zmluve prostredníctvom SMS.

Všetky zaslané dokumenty tiež nájdete vo Vašom osobnom účte Moja UNIQA pod Vašou zmluvou v sekcii Dokumenty

Zasielanie zabezpečenej korešpondencie e-mailom:

 • jedná sa o veľmi rýchly spôsob komunikácie - zásielka z daného dňa je večer dostupná k vyzdvihnutiu vo Vašej e-mailovej schránke
 • je to bezpečný spôsob komunikácie – zásielku je možné vyzdvihnúť len s bezpečnostným kódom, ktorý bol odoslaný na Vaše telefónne číslo, nehrozí teda jej zneužitie
 • zásielka plne nahradzuje písomný dokument

Ako to funguje?

 • na Vami zadaný e-mail bude zaslaná správa obsahujúca odkaz k vyzdvihnutiu zásielky
 • na Vaše telefónne číslo bude zaslaný kód k vyzdvihnutiu zásielky
 • po kliknutí na odkaz v e-maily stačí prepísať bezpečnostný kód a zásielku si vyzdvihnúť

Možné problémy a ich riešenie:

 • odkaz na vyzdvihnutie zásielky nie je v e-maili aktívny, nie je možné na neho kliknúť.
  • vyskúšajte daný odkaz skopírovať a vložiť do prehliadača
 • prišiel vám iba kód k vyzdvihnutiu na váš telefón, ale neprišiel vám odkaz do e-mailu
  • počkajte, prosím, na doručenie e-mailu do druhého dňa (prípadne skontrolujte aj zložku SPAM/hromadnú poštu)
 • prišiel Vám iba odkaz do e-mailu, ale neprišiel Vám SMS kód k vyzdvihnutiu na Váš telefón?
  • vygenerujte si nový SMS kód pomocou odkazu v zaslanom e-maili a počkajte na jeho doručenie do druhého dňa

V prípade, že vyššie uvedené rady nevyriešia vzniknutú situáciu, volajte, prosím, UNIQA linku +421 232 600 100.

 

Povinné príspevky nemôžete platiť priamo do správcovskej spoločnosti. Povinné príspevky posiela výlučne Sociálna poisťovňa, a to z odvodov na dôchodkové poistenie.
V prípade, ak by ste mal záujem o pokračovanie povinných príspevkov aj počas vašej nezamestnanosti, musíte sa dobrovoľne dôchodkovo poistiť v Sociálnej poisťovni a platiť si mesačne odvody z určeného vymeriavacieho základu.

 

Pred dosiahnutím zákonom stanovených podmienok (zákon o Starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004 Z. z.) nie je možné čerpať časť financií zo zmluvy. Financie môžu byť vyplatené až po splnení aspoň jednej z podmienok určených zákonom - vek odchodu do dôchodku alebo priznanie riadneho alebo predčasného starobného dôchodku.

Pokiaľ spĺňate niektorú z podmienok, je potrebné si pred výplatou financií požiadať o Ponukový list, ktorý vydáva Sociálna poisťovňa.

Ak ste nastupovali na materskú dovolenku po 1.1.2008, musíte sa prihlásiť do 15 dní od narodenia dieťaťa na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne ako osoba starajúca sa o dieťa a zároveň musíte pred pracovníčkou pobočky Sociálnej poisťovne podpísať tlačivo: Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení príp. ak toto tlačivo nie je podpísané pred pracovníčkou pobočky Sociálnej poisťovne musí byť podpis na ňom úradne osvedčený notárom, obvodným úradom alebo obcou.

Je tiež potrebné podpísať čestné vyhlásenie, že sa celodenne staráte o dieťa.

Toto oznámenie je potrebné doručiť buď osobne alebo poštou doporučene najneskôr v deň podania prihlášky na dôchodkové poistenie.

Dané tlačivo: Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa nachádza na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk vo formulároch, kde je možné si ho stiahnuť a je tiež k dispozícii na pobočkách Sociálnej poisťovne. Takisto ste potom povinný prihlásiť sa aj na rodičovskú dovolenku registračným listom fyzickej osoby.

Výstup z II. piliera bol možný v čase, kedy to dovoľoval zákon. Aktuálne výstup nie je možný.

Po výstupe z II. piliera musia byť vaše úspory vrátené do Sociálnej poisťovne. Sociálne poisťovňa následne peniaze použije na výplatu súčasných dôchodkov.

Najhlavnejším dôvodom bol nepriaznivý demografický vývoj. II. pilier vznikol z obavy, že v budúcnosti nebude dostatok pracujúcich ľudí na pomer dôchodcov. Z toho dôvodu by nebolo možné v dostatočnej miere na dôchodky prispievať. Vytvoril sa tak II. pilier, do ktorého si môžu ľudia odvádzať časť svojich odvodov tak, aby sa stali ich osobným vlastníctvom.

II. pilier je výhodný pre všetkých tých, ktorí zarábajú viac, ako je minimálna mzda a majú trvalý prísun peňazí. Mladí ľudia do 40 rokov, aj v prípade, že v súčasnej dobe nezarábajú veľa peňazí, by mali taktiež porozmýšľať o vstupe do II. piliera z dôvodu, že sa ich príjmy budú pravdepodobne časom zvyšovať.​

Na výpočet prognóz (základný scenár, optimistický scenár a pesimistický scenár) boli použité tieto parametre: priemerný mesačný príspevok, celková hodnota Vašich úspor, predpoklad, že v sporení budete pokračovať do dôchodkového veku alebo predpokladaného dôchodkového veku, inflácia a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky.

Parametre na výpočet prognóz okrem výšky odplát, nákladov a poplatkov sú ustanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Prognózy uvádzame vo výpise za predpokladu, ak sporiteľ nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom alebo nedovŕšil dôchodkový vek.

Zmenu dôchodkového fondu môžete vykonať pomocou:

 • Osobného účtu Moja UNIQA:
  • vyberte požadovanú zmluvu v menu Zmluvy: Detail zmluvy → Stav účtu → Zadať zmenu investovania
 • Pomocou formulára Zmena investičnej stratégie sporenia
  • vyplnenú a podpísanú žiadosť nám zašlite prostredníctvom stránky epodatelna.uniqa.sk
  • prípadne zašlite poštou na adresu: UNIQA d.s.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

Zmenu môžete vykonať pomocou:

 • Osobného účtu Moja UNIQA:
  • vyberte požadovanú zmluvu v menu Zmluvy: Rýchle akcie  → Osobné údaje → Upraviť
  • zmeníte požadované údaje a stlačíte uložiť (v prípade zmeny priezviska, trvalej adresy alebo zmeny osobného dokladu je potrebné doložiť aj fotokópiu dokladu, ktorý zmenu preukazuje)
 • Pomocou formulára Žiadosť o zmenu údajov v zmluve SDS
  • k písomnej žiadosti, prosím, priložte fotokópiu dokladov preukazujúcich zmenu mena alebo adresy (napr. sobášny list)
  • vyplnenú a podpísanú žiadosť nám zašlite prostredníctvom stránky epodatelna.uniqa.sk
  • prípadne zašlite poštou na adresu: UNIQA d.s.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

Zmenu oprávnených osôb v prípade úmrtia je možné uskutočniť pomocou:

 • Osobného účtu Moja UNIQA:
  • vyberte požadovanú zmluvu v menu Zmluvy: Detail zmluvy → Určené oprávnené osoby → Upraviť
 • Pomocou formulára Žiadosť o zmenu údajov v zmluve SDS
  • vyplnenú a podpísanú žiadosť nám zašlite prostredníctvom stránky epodatelna.uniqa.sk
  • prípadne zašlite poštou na adresu: UNIQA d.s.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

Výpis si môžete kedykoľvek vygenerovať vo Vašom osobnom účte Moja UNIQA.

V zmysle zákona sme povinný zaslať Vám ročný výpis zo zmluvy Starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) najneskôr do konca druhého mesiaca v danom kalendárnom roku (tj. do konca februára).

Pokiaľ máte na zmluve nastavenú elektronickú komunikáciu, zašleme Vám výpis na uvedený e-mail. Súbor bude chránený heslom, ktoré je štandardne nastavené na prvých 6 znakov Vášho rodného čísla, prípadne máte nastavené vlastné heslo. V prípade, že nemôžete súbor otvoriť pomocou prvých 6 znakov z Vášho rodného čísla a zabudli ste vlastné heslo, môžete si heslo overiť v osobnom účte Moja UNIQA po rozkliknutí danej zmluvy v sekcii Rýchle akcie → Výpisy a platby → Nastavenie výpisov (tu si môžete heslo aj zmeniť) alebo kontaktujte našu zákaznícku linku telefonicky na čísle +421 232 600 100 a po overení totožnosti Vám heslo poskytneme.

Pokiaľ nemáte nastavenú elektronickú komunikáciu, zašleme Vám ročný výpis na Vašu korešpondenčnú adresu.

Novela zákona o DSS

Novela zákona o DSS od 01.01.2024

V poslednom kvartáli roka 2023 bola schválená novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá od 1.1.2024 priniesla zmenu výšky sadzby príspevkov.

Sadzby príspevkov do II. piliera:

 • súčasná výška príspevku 4,0 % od 1.1.2024 dalej

 

Novela zákona o DSS od 01.01.2023

Čo prináša novela zákona o Starobnom dôchodkovom sporení

V poslednom kvartáli roka 2022 bola schválená novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá od 1.1.2023 priniesla niekoľko zásadných zmien. Novelou zavedené zmeny majú rôznu účinnosť. Časť je účinná od 1.1.2023, väčšina zmien má však účinnosť od 1.5.2023 a posledná novelizácia má účinnosť od 1.1.2024.

 

ZMENY od 1.1.2023

Zmena poplatkov:

Na jednej strane  dochádza k zrušeniu odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplaty za zhodnotenie  v dôchodkovom fonde, na druhej strane dochádza k miernemu nárastu odplaty za správu dôchodkových  fondov. Vo výsledku sa jedná o zníženie celkových poplatkov pre sporiteľa, čo by malo viesť k zvýšeniu  celkových úspor na dôchodok.

 • bol zrušený poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu (do 31.12.2022 to bolo 1 %)
 • ruší sa odplata za zhodnotenie (vo všetkých fondoch)
 • zvyšuje sa odplata za správu dôchodkového fondu z 0,3 % na 0,45 %, ktorá však bude v nasledujúcich dvoch rokoch klesať o 0,025%, v roku 2025 bude vo výške 0,4 % ročne

Akceptačný list:

 • od 1.1.2023 pri prestupe medzi DSS už nie je potrebný
 • prevody zmlúv, ktoré budú podpísané po 1.1.2023 sú uskutočnené bez Akceptačného listu

Sadzby príspevkov do II. piliera:

 • súčasná výška príspevku 5,5 % zostane platná ešte v rokoch 2023 a 2024
 • v rokoch 2025 a 2026 príde k navýšeniu o 0,25 % na 5,75 %
 • v roku 2027 bude dosiahnutý cieľový stav sadzieb 6 % ročne

Zmena spôsobu implementácie garancie:

Novela zákona zrušila povinnosť dôchodkovej správcovskej  spoločnosti dopĺňať majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde podľa pôvodného  znenia zákona a zavádza individuálnu garanciu na vymedzenú časť majetku sporiteľa na jeho  osobnom dôchodkovom účte, vedenom pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

Podrobnosti o individuálnej garancii, spôsobe jej výpočtu a uplatnenia stanovuje novela zákona a štatút dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Individuálna garancia nebude poskytovaná na majetok v inom ako  dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Garancia bude „aktivovaná“ pri žiadosti sporiteľa o výplatu dôchodku z druhého piliera; v okamihu žiadosti o dôchodok z druhého piliera DSS skontroluje, či je aktuálny majetok sporiteľa vyšší ako hodnota povinných príspevkov, ktoré sporiteľ do dlhopisového fondu poslal

Pokiaľ hodnota na účte sporiteľa bude nižšia, ako hodnota zaslaných príspevkov, bude musieť správcovská spoločnosť rozdiel doplatiť. 

ZMENY od 1.5. a 1.7.2023

Novela zavádza od prvého mája 2023 automatický vstup. Čo to znamená?

a) Povinný / automatický pre „Sporiteľov“, ktorí sú prvýkrát registrovaní v Sociálnej poisťovni („prvopoistenci“)

 • Do 180 dní majú možnosť podpísať zmluvu DSS dobrovoľne podľa vlastného výberu
 • Po uplynutí 180 dňoch Sociálna poisťovňa automaticky DSS prideľuje
 • Pri automatickom pridelení DSS Sociálnou poisťovňou majú „noví“ Sporitelia možnosť do 2 rokov od automatického vstupu vystúpiť z DSS
 • A po tomto vystúpení z DSS môžu kedykoľvek do veku 40 rokov opätovne dobrovoľne vstúpiť do DSS

b) Dobrovoľný do veku 40 rokov

 • Pre Sporiteľov, ktorí sú už registrovaní v Sociálnej poisťovni

Dalšou zmenou od 1.5.2023, okrem vstupu do PIS, je možnost v rovnakom čase sporiť vo viac ako dvoch dôchodkových fondoch, pričom už nie je podmienkou, aby jeden z fondov bol dlhopisový garantovaný fond, ak sa na tom s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dohodne.

 

Zavedenie Predvolenej investičnej stratégie (PIS)

Ide o rozloženie majetku sporiteľa v indexovom  negarantovanom dôchodkovom fonde a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, v pomere  stanovenom novelou zákona, v závislosti od veku sporiteľa a skutočnosti, či je poberateľom dôchodku.  Cieľom predvolenej investičnej stratégie je, aby sporiteľ mal do určitého veku investované prostriedky v indexovom negarantovanom fonde a následne bol jeho majetok postupne každým rokom po častiach  presúvaný do dlhopisového garantovaného fondu. Každý sporiteľ má však možnosť z predvolenej  investičnej stratégie dobrovoľne vystúpiť alebo do nej vstúpiť na základe vlastného uváženia

Aj keď podľa zákona bude predvolená investičná stratégia zavedená až od 1.7.2023, klientov sa dotkne pred jej zavedením.

 • Každý sporiteľ obdŕžal do 28.2.2023 štandardný výpis k svojej zmluve, kde boli uvedené informácie, či sa daného sporiteľa presun týka alebo nie
 • list obsahoval aj informáciu, ako je možné PIS odmietnuť, alebo či sa jej dobrovoľne zúčastniť
 • na rozhodnutie má sporiteľ čas do 31.5.2023
 • Pokiaľ má sporiteľ záujem stať sa sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii je potrebné doručiť do UNIQA d.s.s., a.s. rozhodnutie o vstupe najneskôr do 31. 5. 2023. Stratégiu si môže sporiteľ zjednať i prostredníctvom: klientskeho portálu moja UNIQA na moja.uniqa.sk.

Čo je Predvolená investičná stratégia (PIS)?

Ide o pomer rozloženia majetku sporiteľa v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v závislosti od veku sporiteľa a od skutočnosti, či je poberateľom dôchodku

Znamená alokáciu 100 % nových príspevkov a 100 % už nasporeného majetku do Indexového negarantovaného fondu. Pri dožití sa veku 50 rokov dochádza ku zákonnej realokácii do Dlhopisového garantovaného fondu, a to vo výške 4 % ročne. Pri aktívnom zapnutí PIS nie je možné znížiť realokáciu do Dlhopisového garantovaného fondu na 2 %.

Automaticky do PIS od 1. 7. 2023 vstupuje Sporiteľ, ktorý je už v DSS a nezmenil ani fond ani DSS od roku 2013.

Automaticky do PIS od 1. 7. 2023 vstupuje prvopoistenec sociálneho poistenia, ktorému DSS po 180 dňoch pridelí Sociálna poisťovňa.

Poistenec sociálneho poistenia už evidovaný v Sociálnej poisťovni, ktorý ešte nie je v  DSS, do veku 40 rokov môže dobrovoľne vstúpiť do DSS a pri vstupe do DSS si môže zvoliť PIS alebo vlastnú investičnú stratégiu.

PIS môže Sporiteľ kedykoľvek odmietnuť, resp. môže z PIS vystúpiť / vyviazať sa.

PIS pri vstupe do DSS

a) Dobrovoľne, (alebo voľba vlastnej investičnej stratégie)

b) Automaticky

 • Sporitelia, ktorí vstupujú do druhého piliera ako prvopoistenci a DSS im pridelila Sociálna poisťovňa

Obrázok 1: nová zmluva DSS platná od 1. 5. 2023

 

Vlastná investičná stratégia znamená výber fondov a ich rozloženie podľa vlastného zváženia. Môžu byť vybrané všetky 3 fondy. Pri dožití sa veku 50 rokov začne zákonom stanovená realokácia do Dlhopisového garantovaného fondu a to vo výške 4 % ročne. V prípade vlastnej investičnej stratégie je možnosť zníženia realokačného podielu na polovicu, tzn. na 2 % ročne. A to písomnou žiadosťou ako doposiaľ, alebo priamo aj na zmluve pri podpise zmluvy DSS.

 

PIS a aktívni Sporitelia

a) Narodení v roku 1968 a skôr

 • a od roku 2013 nezmenili fond ani DSS,
  • sú automaticky presunutí do PIS,
  • pokiaľ nič do 31. 5. 2023 neurobia na svojej zmluve DSS,
 • a od roku 2013 zmenili fond alebo DSS.

Sporitelia narodení 1968 a skôr automaticky presunutí do PIS budú mať zákonnú realokáciu podľa nových pravidiel, tzn. každoročný presun 4 % majetku do Dlhopisového garantovaného fondu. Už nasporený majetok zostane v Dlhopisovom garantovanom fonde a nové príspevky budú presmerované do Indexového fondu.

Napr.: teraz majú 55 rokov,  v Dlhopisovom fonde majú 30 % svojho portfólia. To ostane v Dlhopisovom fonde a do Indexového fondu pôjdu nové príspevky. Pri dožití sa 56 rokov budú mať stále 30 % portfólia v Dlhopisovom fonde, a to až do dožitia sa 58 rokov. Pri dožití sa 58 rokov by podľa nových pravidiel realokácie mali mať v Dlhopisovom fondu 32 % majetku (a majú v tomto modelovom príklade 30 %). Takže sa im dva percentuálne body z Indexového fondu presunú do Dlhopisového fondu. Nové príspevky už nepôjdu na 100 % do Indexového fondu, ale od veku 58 rokov pôjde 32 % do Dlhopisového a 68 % do Indexového fondu.

b) Narodení po roku 1968

 • a v roku 2013 boli presunutí do Garantovaného dôchodkového fondu, a od tej doby nevykonali žiadne rozhodnutia o zmene fondu alebo DSS,
  • sú automaticky presunutí do PIS,
  • pokiaľ nič do 31. 5. 2023 neurobia na svojej zmluve DSS,
 • ktorí od roku 2013 vykonali zmenu fondu či DSS.

Sporitelia čo nie sú a nebudú v PIS, a zároveň sa na nich v tomto roku ešte zákonná realokácia nevzťahuje, tzn. ľudia narodení po roku 1974, pri dožití sa veku 50 rokov sa na nich bude vzťahovať nová zákonná realokácia. Bude sa postupovať podľa nových pravidiel, tzn. 4 % ročne do Dlhopisového fondu. Pri vlastnej investičnej stratégii budú mať možnosť si znížiť povinný presun do Dlhopisového fondu na 2 % na základě písomnej žiadosti.

Presun aktívnych Sporiteľov do PIS

Presun do PIS bude postupný a začne sa realizovať od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2025. Uskutoční sa podľa Plánu zosúladenia majetku sporiteľov, ktorý schválila NBS a je k dispozícii na www.uniqa.sk. Pôjde o presun pre:

a) Sporiteľa, ktorý automaticky vstupuje do PIS,

b) Sporiteľa, ktorý o vstup do PIS požiada do 31. 5. 2023.

Varianty presunov do PIS podľa veku

a) Sporitelia narodení v roku 1968 a skôr, v roku 2013 boli presunutí do Garantovaného dôchodkového fondu a od tej doby nevykonali žiadne rozhodnutia o zmene fondu alebo DSS

 • nasporený majetok ostáva v Garantovanom fonde,
 • nové príspevky však budú smerované do Indexového fondu, a to až do doby, pokiaľ nedosiahnu zákonom definované rozloženie majetku pre daný vek.

b) Sporitelia narodení v roku 1968 a skôr a od roku 2013 zmenili fond alebo DSS, a zároveň požiadali o vstup do PIS

 • nasporený majetok ostáva v Garantovanom fonde,
 • nové príspevky však budú smerované do Indexového fondu, a to až do doby, pokiaľ nedosiahnu zákonom definované rozloženie majetku pre daný vek.

c) Sporitelia narodení v roku 1968 a skôr a od roku 2013 zmenili fond alebo DSS, a nepožiadali o vstup do PIS

 • od 1. 7. 2023 sa na nich vzťahuje nová zákonná realoácia,
 • pokiaľ nasporený majetok v Garantovanom fonde predstavuje vyššiu hodnotu ako určuje nová realokácia, ostáva bez zmeny,
 • nové príspevky budú smerované do iného než Garantovaného fondu, podľa nastavenia na zmluve (buď Akciového alebo Indexového), a to až do doby, pokiaľ nedosiahnu zákonom definované rozloženie majetku pre daný vek podľa Tabuľky 2,
 • ak majú aktívne zapnuté zníženie realokácie do Garantovaného fondu na 5 % (platné do 30. 6. 2023), automaticky pokračujú v realokácii zníženej na 2 %.

d) Sporitelia narodení po roku 1968 a v roku 2013 boli presunutí do Garantovaného dôchodkového fondu a od tej doby nevykonali žiadne rozhodnutia o zmene fondu alebo DSS

 • nasporený majetok sa presunie z Garantovaného fondu do Indexového fondu,
 • zároveň sa budú presúvať aj nové príspevky do Indexového fondu.

e) Sporitelia narodení po roku 1974 (tzn. v roku 2023 ešte nemajú vek 50 rokov), a ktorí od roku 2013 vykonali zmenu fondu či DSS a zároveň požiadali o vstup do PIS

 • nasporený majetok sa presunie do Indexového fondu,
 • a zároveň nové príspevky budú smerované do Indexového fondu.

f) Sporitelia narodení po roku 1974 (tzn. v roku 2023 ešte nemajú vek 50 rokov), a ktorí od roku 2013 vykonali zmenu fondu či DSS a nepožiadali o vstup do PIS

 • môžu mať vlastnú investičnú stratégiu,
 • v prípade realokácie sa do 30. 6. 2023 postupuje podľa starých pravidiel,
 • od 1. 7. 2023 sa bude v prípade realokácie postupovať podľa nových pravidiel,
 • pri vlastnej investičnej stratégii si môžu povinnú realokáciu znížiť na 2 % ročne.

Zmluvy uzatvorené do 31. 12. 2022 sa do 1. 7. 2023 riadia pri rozložení majetku podľa starého zákona a od 1. 7. 2023 sa už musia riadiť podľa nového zákona. Zmluvy uzatvorené po 1. 1. 2023 sa riadia pri rozložení majetku podľa nového zákona.

Možnosti dojednania PIS

a)      na formulári zmluvy DSS platnej od 1. 5. 2023 v UNIQA Studio, alebo samoprepisovacej zmluvy,

b)     prostredníctvom formulára Zmena investičnej stratégie sporenia

c)      v klientskom portáli moja.uniqa.sk

 

Predvolená investičná stratégia je pevne stanovená zákonom o Starobnom dôchodkovom sporení

Vek

Podiel Dlhopis

Podiel Index

do 49 rokov

0 %

100 %

50 rokov

4 %

96 %

51 rokov

8 %

92 %

52-64 rokov

+ 4 %

- 4 %

65 rokov

64 %

36 %

 • z tabuľky vyplýva, že sporiteľ do 50 rokov by mal mať v PIS všetky úspory v indexovom fonde;
 • od 50 rokov veku sa postupne pomerovo znižuje zastúpenie indexového fondu o štyri percentuálne body ročne, a to až do doby, než sporiteľ požiada o výplatu dôchodku
 • každý rok bude následne realizovaná kontrola rozloženia Vášho majetku voči zákonným požiadavkám a v prípade potreby bude realizovaná jeho úprava (zvyšujúcim sa vekom rastie pomer majetku v dlhopisovom garantovanom fonde).

Vystúpenie / vyviazanie z PIS

Vystúpiť / vyviazať sa z PIS môže kdokoľvek, kto už PIS má dojednané. Sporitelia, ktorí do PIS vstúpili automaticky, tzn. ľudia ktorí boli v roku 2013 presunutí do Dlhopisového garantovaného fondu a od tej doby neurobili žiadnu zmenu na zmluve ani nezmenili DSS, sú jediní, ktorí sú v PIS. Títo Sporitelia môžu vystúpiť z PIS, pokiaľ doručia výstupný formulár (či urobia žiadosť o výstup v moja.uniqa.sk) do 31. 5. 2023.

Po 1. 7. 2023 môže z PIS vystúpiť každý, kto ju bude mať dojednanú. Sporiteľ, ktorý vystúpi z PIS môže mať vlastnú investičnú stratégiu.

Spôsoby vystúpenia / vyviazania z PIS:

a)   prostredníctvom formulára Žiadosť o ukončenie predvolenej investičnej stratégie

b)    prostreníctvom formulára Zmena investičnej stratégie sporenia; vystúpenie z PIS sa uskutoční aj keď Sporiteľ požiada o Vlastnú investičnú stratégiu,

c)     v klientskom portáli moja.uniqa.sk

 

Zákonná realokácia platná od 1. 7. 2023

Začína dožitím sa veku 50 rokov, Tabuľka 2.

Sporiteľ, ktorý už podlieha realokácii, bude od 1. 7. 2023 podliehať realokácii podľa nových pravidiel (4 % ročne do Dlhopisového fondu). Pokiaľ už má Sporiteľ naakumulovaný majetok v Dlhopisovom fonde viac než zodpovedá novým pravidlám realokácie, zostanú nasporené prostriedky tak ako sú a nové príspevky pôjdu do iného než Dlhopisového fondu. Akonáhle Sporiteľ dosiahne hranicu Dlhopisového fondu podľa nových pravidiel ku jeho veku, budú naakumulované prostriedky a aj nové príspevky alokované podľa nových pravidiel.

 • V prípade, že Sporiteľ nemá PIS je realokácia Dlhopisový fond + iný fond na zmluve (Akciový alebo Indexový).
 • V prípade, že Sporiteľ má PIS je realokácia vždy Dlhopisový fond + Indexový fond.
 • V prípade, že Sporiteľ má znížený realokačný pomer z 10 % na 5 % a nemá PIS, bude nový realokačný pomer od 1. 7. 2023 rovnako znížený, teda zo 4 % na 2 %.
 • V prípade, že má Sporiteľ znížený realokačný pomer z 10 % na 5 % a má PIS, bude nový realokačný pomer 4 % a nieje možné ho znížiť.
 • V prípade, že má Sporiteľ znížený realokačný pomer z 10 % na 5 % a má PIS, a v priebehu zákonnej realokácie vystúpi z PIS, môžepožiadať o zníženie realokačného pomeru zo 4 % na 2 %.

Tabuľka 2

Povinná realokácia vo veku 50 rokoch se netýka len PIS, ale aj vlastnej investičnej stratégie. Sporiteľ, ktorý má na zmluve vlastnú investičnú stratégiu si môže na základe písomnej žiadosti realokáciu 4 % do Dlhopisového fondu znížiť na 2 %. Zníženie je možné urobiť aj pri podpise zmluvy DSS.

 

ZMENY od 1.1.2025

Predmetom novely zákona je aj realizácia pomerne zásadnej  zmeny v rámci výplatnej fázy, ktorou sa predĺži investičný horizont (popri poberaní programového  výberu z polovice zostatku majetku na osobnom dôchodkovom účte, bude majetok sporiteľa  naďalej investovaný v dôchodkových fondoch, pričom časť tohto majetku bude umiestnená nielen  v dlhopisových investíciách). Po skončení poberania programového výberu bude zostávajúca hodnota osobného účtu sporiteľa určená na zakúpenie doživotnej anuity (z akumulovaného, resp.  nespotrebovaného majetku), s cieľom eliminácie rizika nízkeho príjmu v prípade dlhovekosti sporiteľa

Nová podoba výplatnej fázy je účinná od 1.1.2025.  Podľa nových pravidiel platných od 1.1.2025 si sporiteľ vyberie polovicu z nasporenej sumy v rozložení:

 • prvá polovica bude slúžiť pre výplatu programovým výberom (vypláca DSS)
 • druhá polovica (cca po 10tich rokoch) bude určená na výplatu doživotnej anuity (vypláca životná poisťovňa)

Jednorazový výber bude od roku 2025 zaťažený daňou (pokiaľ sa zmení zákon o dani z príjmu).

Pri výplate programovým výberom sú prostriedky vyplácané z DSS. Až v momente, keď sporiteľ požiada o doživotnú anuitu, peniaze odchádzajú z DSS do životnej poisťovne. Ak by pri výplate programovým výberom sporiteľ zomrel, všetky nevyčerpané prostriedky sa stanú súčasťou dedičského konania.

 

Vyhlásenie

Pred investovaním v rámci produktov II. piliera sa dôkladne zoznámte so zmluvnými podmienkami produktov, štatútmi príslušných fondov a Informačnými prospektmi, ktoré nájdete na obchodných miestach UNIQA, u vášho finančného sprostredkovateľa a na www.uniqa.sk. S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

 

Ak v najbližšom období plánujete požiadať o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia, určite vás budú zaujímať všeobecné informácie o dôchodkoch, ktoré nájdete na /dokumenty-k-stiahnutiu/ alebo na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Tieto informácie získate aj na našich pobočkách a v Sociálnej poisťovni alebo vám ich na základe vašej písomnej žiadosti bez náhrady zašleme. Ďalej by sme vás radi upozornili, že od 1. 1. 2015 sa vznik povinnosti viesť minimálny percentuálny pomer čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde posunul na 52 rokov veku. Sporitelia, ktorých sa to týka, majú možnosť znížiť si tento percentuálny pomer o polovicu prostredníctvom písomnej žiadosti.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku