Slovensky > O nás > Aktuality > Vchod nastriekaný sprejom či poškriabaný lak na karosérii auta: ako kryje škody spôsobené vandalmi poistenie

Vchod nastriekaný sprejom či poškriabaný lak na karosérii auta: ako kryje škody spôsobené vandalmi poistenie

04.09.2023

Mnohým sa to už stalo: niekto poškodil váš majetok a na prvý pohľad je jasné, že to nebola obyčajná nedbanlivosť alebo chyba. Páchateľ riešil skôr niektorý zo svojich aktuálnych problémov, alebo sa cítil ako umelec, alebo mu to v tej chvíli prišlo vtipné... Pre majiteľa sú to nepochybne zbytočné starosti a náklady navyše, ktoré však môže uhradiť z poistenia.

Komplexné poistenie domova a vozidiel zahŕňa aj krytie škôd spôsobených vandalmi. Takto spôsobená škoda má jedno spoločné: bola vykonaná úmyselne s cieľom niečo poškodiť.

Vandalizmus a poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

V tomto prípade rozlišujeme dva druhy vandalizmu:

  • Úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ktorá nesúvisí s krádežou vlámaním alebo pokusom o krádež. Základnou motiváciou páchateľa bolo poškodenie majetku. Patrí sem napríklad poškodenie veci susedom v dôsledku sporov, škody spôsobené sprejermi na fasáde, poškodenie vchodových dverí do garáže atď.
  • Vandalizmus spojený s poškodením alebo zničením veci počas krádeže vlámaním alebo pokusom o krádež. Hlavným cieľom páchateľa bolo dostať sa dovnútra a kradnúť, pričom poškodil budovu a jej vnútorné vybavenie. Do tejto skupiny patria napríklad rozbité dvere, rozbité okná, ale aj zničenie strechy.

Najčastejšie škody na súkromnom majetku sú posprejované fasády, ploty a brány. UNIQA rieši niekoľko desiatok škôd mesačne, pričom cena likvidácie takejto udalosti sa šplhá v priemere k stovkám EUR. Druhou najčastejšou skupinou škôd sú udalosti súvisiace s alkoholom, keď páchatelia rozbijú zvončeky, osvetlenie vchodu, kamerový bezpečnostný systém, ploty atď. Objavujú sa však aj škody, ktoré sú následkom susedských sporov, kde sú škody niekedy sofistikovanejšie: ide napr. o zaliatie zámku lepidlom, znehodnotenie vody v studni atď.

Ak má klient v poistení domu a domácnosti uzatvorené riziko Krádež, má poistené oba varianty vandalizmu (vnútorný aj vonkajší). Na zistenie okolností a vyplatenie poistného plnenia však potrebuje UNIQA policajnú správu.

Pozor! Poistenie sa nevzťahuje na situácie, keď úmyselné poškodenie spôsobil poistený alebo osoby, ktoré s ním žijú v tej istej domácnosti. Takisto nie sú kryté ani škody spôsobené vandalmi, ktorí sú v podnájme: pokiaľ po takomto podnájomníkovi zostanú úmyselne spôsobené škody, poistený prenajímateľ nemá nárok na poistné plnenie.

Vandalizmus a poistenie vozidiel

V poistení automobilov sa vandalizmom nazýva úmyselné poškodenie alebo zničenie vozidiel. Najčastejšie sa týka karosérií (škrabance alebo postriekanie farby alebo chemické rozliatie), vyčnievajúcich častí (zrkadlá alebo stierače) alebo pneumatík (rezy alebo prepichnutia). Vandali posilnení alkoholom často hádžu odpadkové koše a fľaše na autá, vykopávajú sklo alebo svetlomety alebo pobehujú okolo zaparkovaných áut. V extrémnych prípadoch úmyselne autá aj podpália. Ako vandalizmus rieši UNIQA aj niektoré tzv. parkovacie škody.

Škody spôsobené vandalizmom na vozidlách sú kryté komplexným havarijným poistením automaticky. Aj v prípade poškodenia vozidiel tohto druhu vyžaduje UNIQA policajný záznam o udalosti. Len v drobných prípadoch do cca 300 EUR bude poisťovňa riešiť škodu vandalizmom, aj keď ju klient nenahlási polícii. Za škody spôsobené vandalizmom poistený uhrádza spoluúčasť.

Pripomíname, že z poistenia sú vylúčené prípady, napríklad keď dôjde k poškodeniu majetku alebo automobilov počas prebiehajúcich verejných nepokojov, povstania alebo vojnových udalostí.