Slovensky > O nás > Aktuality > Zmeny v dozornej rade finančnej skupiny UNIQA: Zoran Višnjić vymenovaný do funkcie jej predsedu

Zmeny v dozornej rade finančnej skupiny UNIQA: Zoran Višnjić vymenovaný do funkcie jej predsedu

18.01.2023

 

 

Od 23. novembra 2022 bol Zoran Višnjić zvolený do funkcie predsedu dozornej rady UNIQA pojišťovna, a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s. a UNIQA investiční společnost, a.s. Nahradil doterajšieho predsedu Roberta Gauciho, ktorý sa rozhodol pokračovať vo svojej pracovnej kariére mimo UNIQA Insurance Group. Jeho povinnosti prevzal Zoran Višnjić popri existujúcich zodpovednostiach a povinnostiach vyplývajúcich z rovnakej funkcie v dozornej rade UNIQA Poľsko

 

Personálna zmena už bola oznámená Českej národnej banke ako orgánu finančného dohľadu všetkých troch spoločností, ktorých sa zmena v obsadení dozornej rady týka. Zároveň bol podaný návrh na zápis do obchodného registra. V rámci poisťovne a investičnej spoločnosti funkcia Zorana Višnjića pokrýva aj aktivity na slovenskom finančnom trhu; v Českej republike dohliada na oblasť dôchodkového sporenia.

Zoran Višnjić má bohaté skúsenosti s procesom riadenia transformácie a zmien v poisťovníctve.  Od roku 2011 je členom  predstavenstva UNIQA International na rôznych pozíciách. Vo svojej súčasnej pozícii predsedu dozornej rady  UNIQA Poľsko je  zodpovedný nielen za implementáciu novej stratégie UNIQA 3.0 skupiny  za  posledné dva roky, ale aj za úspešný proces  integrácie UNIQA Poľsko po jej zlúčení s  lokálne väčšími aktivitami AXA. 

Miestne trhy v strednej Európe  navyše nie sú pre Zorana Višnjića novinkou: v rokoch 2016 – 2020 pôsobil ako podpredseda dozornej rady českej UNIQA  .

"Zoran Višnjić je perfektným kandidátom na funkciu predsedu dozornej rady  v UNIQA Česká republika a Slovensko, pretože  sa osvedčil a zanechal pozitívnu stopu v Poľsku. Špecifické miestne skúsenosti a know-how teraz využije aj v Českej republike a na Slovensku. Okrem toho Zoran stelesňuje skutočného medzinárodného ducha koncernu a vzájomnú spoluprácu medzi našimi krajinami v skupine, ktorá je veľmi dôležitou súčasťou našej stratégie UNIQA 3.0 a jej implementácie v regióne strednej a východnej Európy. Spojením týchto zdrojov a kompetencií ako predseda dozornej rady pre naše tri najväčšie trhy  robíme ďalší krok vpred na našej transformačnej ceste, aby sme sa stali agilnejšou, klientsky ústretovejšou a digitálnou poisťovacou spoločnosťou," komentoval Wolfgang Kindl, CMO Customer & Markets International.

"Teším sa na spoluprácu s kolegami v Českej republike a na Slovensku. Som presvedčený, že spoločne posunieme našu transformáciu na vyššiu úroveň a ešte užšie prepojíme naše tri veľké trhy v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku vzájomnou spoluprácou, výmenou poznatkov, skúseností a dosiahnutím synergií," povedal Zoran Višnjić.