Úrazové poistenie UNIQA

Úraz môže so sebou priniesť nečakanú finančnú záťaž, ktorá môže ovplyvniť chod domácnosti. Hoci Vás nevieme pred úrazom ochrániť, vďaka poisteniu zmiernime Vaše výdavky počas práceneschopnosti alebo pobyte v nemocnici. Úrazové poistenie Úraz & Starostlivosť Vás ochráni po celom svete 24 hodín denne. Je šité na mieru, pretože poistné riziká si vyberáte sami podľa vlastných potrieb.

Zmiernime Vaše náklady a straty vzniknuté úrazom, dlhodobou práceneschopnosťou, pobytom v nemocnici alebo preplatíme opatrovateľskú a ošetrovateľskú službu. Či už sa rozhodnete pre individuálne úrazové poistenie, rodinné alebo skupinové, navrhneme ho tak, aby bolo pre Vás čo najvýhodnejšie.

Ponúkame Vám výhodné poistenie celej rodiny v rámci jednej zmluvy, pri ktorom zaplatíte menej ako keby ste poisťovali každého člena rodiny zvlášť. Navyše novonarodené deti možno poistiť v rámci existujúcej zmluvy zadarmo. V prípade zlomenín kostí u detí poskytujeme jednorazový finančný príspevok, opatrovateľskú alebo ošetrovateľskú službu zdarma.

Ak je následkom úrazu aj po ukončení liečby potrebná kozmetická operácia kvôli poškodenej alebo zdeformovanej povrchovej časti tela poisteného, prevezmeme náklady s tým spojené napr. honoráre lekárov, lieky, obväzový materiál, náklady na ubytovanie.

Dokumenty na stiahnutie

Na výber máte z nasledovných poistných rizík

 • trvalé následky úrazu
 • smrť úrazom
 • denné odškodné pri práceneschopnosti až do 200 dní
 • nemocničné odškodné – denné dávky počas pobytu v nemocnici
 • bolestné – jednorazové odškodné za pobyt v nemocnici
 • úrazové náklady
 • Euroochrana (pri trvalých následkoch 50 % a viac)
 • čas nevyhnutného liečenia
 • drobné úrazy
 • zachraňovacie náklady
 • kozmetické operácie po úraze
 • zlomeniny kostí u detí - bonus zdarma pri dojednaní vybraných rizík
 • U-Plus servis - ošetrovateľská alebo opatrovateľská služba (zdarma pri dojednaní trvalých následkov úrazu)

Úrazové poistenie je možné dojednať ako

 • individuálne – poistné riziká podľa potrieb klienta
 • rodinné – výhodnejšie poistné 
 • skupinové – pre zamestnancov, športové kluby, záujmové združenia - možnosť zliav
 • skupinové - pre deti, žiakov v školách

Prečo práve úrazové poistenie UNIQA?

 • U-Plus Servis (opatrovateľská služba) zdarma pri dojednaní trvalých následkov úrazu
 • poistné krytia na celom svete
 • denné a nemocničné odškodné
 • zlomeniny kostí u detí - zdarma pri vybraných rizikách

 

 

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD