Slovensky > O nás > Aktuality > Dôchodkové a investičné spoločnosti AXA sa premenovali na UNIQA

Dôchodkové a investičné spoločnosti AXA sa premenovali na UNIQA

19.01.2021

 

15. januára 2021 sa zvŕšila ďalšia etapa integrácie spoločnosti AXA do UNIQA. Dokončilo sa preznačenie kontaktných miest a budov AXA a dôchodkové a investičné spoločnosti AXA sa premenovali na UNIQA. Okrem zmeny značky sa však pre klientov dôchodkového sporenia nič nemení, ich úspory vo fondoch budú rovnako v bezpečí, ako boli doteraz.

 

Dôchodkové a investičné spoločnosti

AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko sa 15.1. 2021 premenovala na UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom a kontaktnou adresou na Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava. Kontaktný telefón pre zákazníkov je UNIQA linka +421 232 600 100, email info@uniqa.sk a všetky ďalšie informácie sa dajú nájsť na webstránke www.uniqa.sk. IČO slovenskej pobočky UNIQA investiční společnosti, a.s. je 36 770 540.

Produkty dôchodkového sporenia AXA sa budú pod hlavičkou UNIQA predávať od 15.1.2021. AXA d.s.s, a.s. sa premenovala na UNIQA d.s.s., a.s. a AXA d.d.s, a.s. sa premenovala na UNIQA d.d.s, a.s. Obe budú rovnako sídliť na adrese Krasovského 3985/15, 851 01 Bratislava. Aj pre ne platia všetky UNIQA kontaktné údaje: telefón pre zákazníkov je UNIQA linka +421 232 600 100, email info@uniqa.sk a webstránka www.uniqa.sk.. IČO UNIQA d.s.s., a.s. je 35 903 821, IČO UNIQA d.d.s., a.s. je 35 977 540.

Obe dôchodkové spoločnosti AXA sa zaradili do skupiny UNIQA spolu s ich existujúcimi licenciami a celým tímom, ktorý sa o dôchodkové zmluvy staral. UNIQA rovnakým spôsobom prebrala aj investičnú spoločnosť ako celok vrátane všetkého existujúceho know-how. Úspory a investície klientov vo fondoch tak budú rovnako v bezpečí, ako boli doteraz.

„V UNIQA budeme pri spravovaní dôchodkových fondov pracovať s tým istým odborným tímom - či už ide o samotné investovanie, administratívu, prípadne podporu na call centre a pobočkách. Preto sa veľmi tešíme, že budeme môcť klientov v sporení podporovať aj naďalej,“ hovorí člen predstavenstva UNIQA d.s.s., a.s. Peter Socha.

Poisťovne sa premenujú počas roka, zatiaľ zmenili len adresu

Spoločnosti AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, budú aj naďalej podnikať pod svojimi obchodnými menami až do zlúčenia s UNIQA pojišťovnou, a.s., ku ktorému dôjde v priebehu roku 2021. O zlúčení poisťovní a ich následnom premenovaní budeme včas informovať.

Obe poisťovacie spoločnosti AXA však už po 15.1.20201 nebudú používať logo AXA, všetky ich doterajšie kontaktné miesta už boli na Slovensku preznačené logom UNIQA. Až do zlúčenia budú prechodne na všetkých písomných a tlačených materiáloch používať logo rakúskej poisťovacej skupiny UNIQA Insurance Group. Logom UNIQA bude označená aj webstránka www.axa.sk, ktorá bude fungovať až do zlúčenia poisťovní AXA s UNIQA.

Obe poisťovne však 15.1.2021 zmenili sídlo s kontaktnou adresou na Slovensku na Krasovského 3985/15, 851 01 Bratislava. Ostatné kontaktné údaje zostávajú zatiaľ pôvodné: AXA linka +421 2 29292929, a webstránka www.axa.sk. IČO slovenskej pobočky AXA životní pojišťovna, a.s. je 35 968 079 a IČO slovenskej pobočky AXA pojišťovna, a.s. je 36 857 521.

Klientsky portál

Zákazníci AXA využívali doteraz klientsky portál Moja AXA, kde našli všetky informácie ohľadom svojich poistných zmlúv. Aplikácia osobných účtov teraz mení svoje meno na Moja UNIQA a je dostupná pre klientov AXA na novej webovej adrese moja.uniqa.sk. Pre prihlásenie môžu klienti použiť rovnaké číslo zmluvy a heslo, aké používali pri svojom osobnom účte Moja AXA.

Pre klientov sa nič nemení

Premenovaním spoločností AXA na UNIQA sa pre klientov nič nemení. Podmienky ich zmlúv sú platné a nemôžu byť zmenené bez ich súhlasu.

„UNIQA preberá všetky záväzky pôvodnej spoločnosti AXA a zmluvy budú naďalej pokračovať bez akejkoľvek zmeny so všetkými povinnosťami a právami, ktoré z nej vyplývajú,“ vysvetľuje generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček.