Slovensky > O nás > Aktuality > Lyžovačka bez škôd: Pozor na zrážky na svahu a lyže voľne odložené pred bufetom

Lyžovačka bez škôd: Pozor na zrážky na svahu a lyže voľne odložené pred bufetom

04.02.2020

 

Lyžiarska sezóna sa už začala a mnohí z nás trávia svoj voľný čas na zasnežených svahoch. Okrem tatranských zjazdoviek Slováci často vyhľadávajú aj zahraničné strediská. Poisťovne každoročne riešia prípady ťažkých úrazov na svahu následkom zrážky, ktoré nezriedka končia vážnymi zraneniami a domáhaním sa náhrady škody. Opäť pripomíname niekoľko rád ako si chrániť svoje zdravie ale aj lyžiarsku výstroj. 

 

Lyžovačka na Slovensku a zásah horskej služby

Pokiaľ sa chystáte na lyžovačku na Slovensku, stačí Vám riadne zdravotné poistenie, ktoré kryje náklady na ošetrenie všetkých úrazov, ktoré sa stanú na zjazdovke. Väčšinu udalostí, ktoré môžu lyžiara či iného dovolenkára stretnúť počas pobytu na Slovensku, kryje tuzemské cestovné poistenie„Aj zdanlivo nenáročná túra sa môže skončiť záchrannou akciou, stačí, ak zablúdite, uviaznete v ťažkom teréne alebo sa zraníte,“ pripomína riaditeľka oddelenia komunikácie UNIQA Silvia Vlasková. Za zásah sa platí priemerne okolo 350 EUR, ak je potrebné pátranie a vyslobodzovanie a nasadenie vrtuľníkom, cena sa môže vyšplhať až do niekoľko tisíc EUR. Ak ste poistený, náklady do limitu plnenia za Vás uhradí poisťovňa. Tuzemské cestovné poistenie okrem toho hradí náklady pri strate, krádeži či poškodení batožiny, odškodnenie pri trvalých následkoch v prípade úrazu, náhradu storno poplatkov pri nenastúpení na pobyt ako aj zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte inému napr. zrážkou na svahu.

 

Lyžovačka v zahraničí – pozor na zodpovednosť za škodu

Pokiaľ sa chystáte lyžovať v zahraničí, odporúčame správne nastavené cestovné poistenie s liečebnými nákladmi v zahraničí, v rámci ktorého je kryté aj vyhľadávanie a vyslobodzovanie na horách. Klienti nemusia za záchranné práce platiť miestnym záchranným zložkám, úhradu rieši priamo s týmito zložkami asistenčná služba poisťovne. Pri cestovnom poistení odporúčame nezabúdať na poistenie zodpovednosti za škodu v prípade, ak dôjde k zrážke s na svahu. UNIQA eviduje prípad, keď sa klient na zjazdovke v Rakúsku zrazil s iným zahraničným lyžiarom. Horská služba ho odviezla helikoptérou do nemocnice, kde mu ošetrili a zafixovali zlomenú nohu. Po polroku klientovi prišla výzva od právnika zrazeného lyžiara. Nárokoval si bolestné 35.000 Eur za spôsobenú ujmu. „Klient mal poistenú zodpovednosť na zdraví iba na 20.000€. Ak by sme mu vyplatili túto sumu, limit by nekryl nárok poškodeného. Zabezpečili sme preto právnika, ktorý zastupoval klienta pred súdom, ktorý priznal zrazenému lyžiarovi nárok na bolestné, plnenie však znížil na 13.500€. S právnymi poplatkami bolo celkové plnenie za klienta 19.100€ a teda nemusel nič doplácať,“ vysvetľuje Silvia Vlasková z UNIQA.

Prax ukazuje, že v zahraničí ľudia veľmi dobre poznajú svoje práva a vedia sa ich dôsledne domáhať až na súdoch. „Aj preto ľuďom radíme, aby si pred odchodom na lyžovačku v zahraničí pri uzatváraní cestovného poistenia určite nezabudli pripoistiť zodpovednosť za škodu, ktorá kryje náklady na liečbu zraneného lyžiara, jeho transport do nemocnice, zničenú či poškodenú lyžiarsku výstroj alebo právnika,“  upozorňuje S. Vlasková. V prípade, že lyžiar takéto poistenie nemá a ukáže sa, že za zrážku a zranenie nesie zodpovednosť, bude musieť náklady za vzniknutú škodu, ktoré sa často pohybujú v desiatkach tisíc EUR, zaplatiť sám. Ak ste poistený a ste vinníkom kolízie, pri ktorej druhý lyžiar utrpí zranenia, náklady za škodu za Vás uhradí poisťovňa. Poistenému však odporúčame zabezpečiť si výpovede svedkov, fotografiami zdokumentovať škodu a dávať si pozor pri podpisovaní akýchkoľvek dokumentov. „Odporúčame nepodpisovať nič, čomu nerozumiete a ak, tak s výhradou, že textu nerozumiete. Môže sa totiž stať, že pri spornej kolízii, kde nie je jasný vinník, môžete takto nechtiac na seba prevziať vinu, aj keď za zrážku nemôžete,“ upozorňuje S. Vlasková. Pri kolízii odporúčame kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá Vám krok po kroku poradí, čo robiť. Udalosť následne nahláste poisťovni a nezabudnite doručiť zápis o škode, fotodokumentáciu škôd a pod. Lekársku správu o ošetrení a dokumentáciu všetkých ostatných nákladov súvisiacich s náhradou škody si poisťovňa vyžiada od poškodenej osoby.

Krádež alebo zničenie drahej lyžiarskej výbavy

Ak máte v rámci cestovného poistenia pripoistenú aj batožinu, do limitu plnenia máte kryté napr. ukradnuté lyže. Musia však byť odcudzené z uzamknutého priestoru. Lyže odložené voľne napr. pred bufetom na svahu nie sú poistením kryté. Takisto neodporúčame lyžiarom, aby si nechávali lyže v strešnom boxe vozidla, ak sú už ubytovaní napr. v hoteli. V takom prípade nevznikne nárok na plnenie, nakoľko bol klient už ubytovaný a napriek tomu ponechal veci v aute. Samozrejme, ak Vám ukradnú lyže z uzamknutého strešného boxu auta počas cesty na lyžovačku zo stráženého parkoviska, škodu Vám poisťovňa preplatí. V rámci cestovného poistenia v pripoistení batožiny je kryté aj poškodenie lyžiarskej výstroje následkom napr. vlámania, opäť však musí byť jasné, že lyže boli uložené v uzamknutom priestore a pri vlámaní došlo k prekonaniu prekážky. Ak Vám ukradnú lyže, udalosť nahláste poisťovni a priložte aj prípadnú policajnú správu a pokladničné bloky potvrdzujúce zakúpenie lyží, prípadne inej časti výstroje, ktorá bola odcudzená. V prípade, že poistený doklad o zakúpení lyží nemá alebo sú lyže staršie ako 2 roky, poisťovňa bude vyžadovať značku, typ, rok zakúpenia a cenu lyží v čase kúpy.

Poistenie kryje aj lyžovačku mimo vyznačených trás s inštruktorom

V cestovnom poistení sú v rámci poistených liečebných nákladov kryté aj bežné zimné športy. Ak ich chcete na amatérskej úrovni vykonávať v rámci organizovaného podujatia či súťažne, je potrebné si pripoistiť. V prípade, že sa chce niekto venovať na dovolenke rizikovým a adrenalínovým športom, mal by si preveriť, ako ich kryje poistenie, ktoré uzavrel. V UNIQA už v základnom poistení kryje napríklad vysokohorskú turistiku do 5.000 m.n.m. Novinkou je možnosť pripoistiť si Off- piste, teda lyžovanie alebo snowboarding mimo vyznačených trás v rámci strediska, vykonávané s certifikovaným vodcom alebo inštruktorom. Veľké lyžiarske strediská napríklad v Rakúsku takúto možnosť ponúkajú. Horolezectvo a skialpinizmus nad 5000 m, skitouring bez certifikovaného vodcu alebo nad 5000 m sú vo výlukách z poistenia a nie teda sú poistením kryté.

Deti bez helmy na svah nepúšťajte

Novela zákona o horskej službe nariaďuje povinnosť pre deti do pätnásť rokov nosiť na svahoch lyžiarske helmy. Aj keď za jazdu dieťaťa bez helmy nehrozí žiadna finančná sankcia, poisťovňa pripomína, aby rodičia nariadenie rešpektovali a deti bez helmy na svah nepúšťali. Podľa štatistík sú totiž najohrozenejšou skupinou pri úrazoch hlavy práve deti do 6 rokov. Odborné analýzy Občianskeho združenia Chráňme naše deti dokazujú, že ochranná prilba dokáže zabrániť úrazom hlavy až v 60% prípadoch.