Slovensky > O nás > Aktuality > Na severe Slovenska pribúdajú hlásenia škôd na majetku, ktoré spôsobilo silné sneženie

Na severe Slovenska pribúdajú hlásenia škôd na majetku, ktoré spôsobilo silné sneženie

18.01.2019

 

Klienti UNIQA poisťovne už niekoľko dní nahlasujú poistné udalosti, ktoré najmä na severnom Slovensku spôsobilo silné sneženie a kde kvôli pretrvávajúcej kalamite už pomáha armáda aj hasiči. Intenzívne snehové zrážky spôsobili výpadky elektriny, snehová masa poškodila strechy domov a budovy. Klienti tiež hlásia škody na osobných motorových vozidlách následkom zosuvu snehu zo striech domov či nákladných vozidiel.

 

Januárové intenzívne snehové zrážky spôsobili kalamitnú situáciu najmä v Žilinskom kraji v oblasti Oravy a Kysúc. Len za posledný týždeň eviduje UNIQA poisťovňa niekoľko desiatok nahlásených poistných udalostí, ktoré sa týkajú najmä poškodenia domov a budov následkom ťarchy snehu a námrazy. Snehová masa a ľad poškodili najmä strechy domov, nosné konštrukcie budov či odkvapové rúry. Náporom snehu, ktorý navyše oťažel po intenzívnom daždi, nemali šancu odolať letné altánky a prístrešky. Viaceré hlásenia sa tiež týkali škôd na majetku, ktoré spôsobil zosuv snehu nahromadeného na streche na okolité stavby či motorové vozidlá.

„Všetky nahlásené udalosti registrujeme, obhliadky však v niektorých prípadoch zatiaľ komplikuje pretrvávajúce množstvo snehu. Celkový rozsah škôd budeme preto vedieť stanoviť až po odstránení snehovej masy v najkritickejších lokalitách,“ upozorňuje Miroslav Dvoran z oddelenia likvidácie škôd na majetku UNIQA poisťovne. Škody môžu klienti stále nahlasovať telefonicky, mailom alebo online prostredníctvom našej webovej stránky https://www.uniqa.sk/riesit-skodu/. Stav a riešenie svojej škodovej udalosti môžu klienti UNIQA poisťovne sledovať online na našej stránke www.uniqa.sk.

Tzv. zimné škody na majetku sú hradené z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti

Ak Vám ťažký sneh či námraza poškodili strešnú krytinu, nosnú konštrukciu či odkvapové rúry a následne aj zariadenie domácnosti, tieto škody budú hradené z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. „Škody následkom ťarchy snehu a námrazy, zosuvu snehu zo strechy a lavíny sú zahrnuté už v základnom krytí majetkového poistenia“, hovorí Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku UNIQA poisťovne. Poistenie sa vzťahuje aj na škody, ktoré sneh či námraza spôsobili na vedľajších budovách, ktoré sú poistené, ako napr. garáže, prístrešky, altánky a iné. Podľa hlásení klientov z posledných dní poškodil padajúci sneh zo striech budov aj niekoľko osobných motorových vozidiel. Hlásenia sa týkajú najmä preliačenia kapoty či poškodenia čelného skla. V prípade, ak zosuv snehu či ľadu zo strechy domu poškodil majetok niekoho iného alebo zranil okoloidúcu osobu, poškodený si môže nárokovať náhradu škody u majiteľa nehnuteľnosti. Ak má majiteľ k nehnuteľnosti poistenú aj zodpovednosť za škodu, finančnú kompenzáciu za neho uhradí poisťovňa. „Poistenie zodpovednosti už býva automatickou súčasťou poistenia nehnuteľnosti a kryje škody na majetku a zdraví vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti spôsobené tretím osobám – napríklad aj tým, že sneh z jeho strechy zraní inú osobu alebo poškodí susedovi auto,“ vysvetľuje R. Koch z UNIQA poisťovne.

Pozor na padajúci ľad a sneh z návesov nákladných automobilov

UNIQA poisťovňa tiež eviduje niekoľko prípadov, kedy osobné vozidlá poškodil sneh a ľad padajúci z návesov nákladných automobilov. Takýto nárok si môže poškodený uplatniť z PZP vodiča nákladného auta. „Riešili sme v poisťovni prípad, keď padajúci ľad z kamióna rozbil okno za ním idúceho auta a črepiny zranili vodičku. Keďže udalosť sa stala na obchvate, ktorý je pod kamerami, polícia vedela identifikovať nič netušiaceho vodiča a škoda sa hradila z jeho PZP,“ hovorí Martin Križan z oddelenia likvidácie škôd na motorových vozidlách UNIQA poisťovne. Vodičom odporúčame, aby v takýchto prípadoch kontaktovali políciu a ak je to možné, zapísali si ŠPZ návesu nákladného vozidla z ktorého škoda vznikla. Ak poškodený disponuje videozáznamom, ktorý zachytáva priebeh udalosti, odporúčame predložiť ho poisťovni. „Ak videozáznam napr. z kamery v aute jednoznačne preukazuje skutkový stav, ako je vinník nehody alebo osoba zodpovedná za poškodenia vozidla, určite naň pri plnení prihliadame a takéto video môže výrazne urýchliť vybavenie poistnej udalosti,“ vysvetľuje M. Križan z UNIQA poisťovne. V prípade, že sa nepodarí zistiť vinníka, škoda na automobile sa hradí z jeho havarijného poistenia, ak ho má uzatvorené.