Slovensky > O nás > Aktuality > Pacientov s postcovidovými komplikáciami pribúda, ťažkosti je potrebné konzultovať so špecialistami

Pacientov s postcovidovými komplikáciami pribúda, ťažkosti je potrebné konzultovať so špecialistami

13.05.2021

 

Lekári na celom Slovensku upozorňujú, že v ambulanciách pribúdajú pacienti s dlhodobými následkami COVID-19. Podľa predbežných odhadov sa tzv. postcovidový syndróm môže týkať až štvrtiny ľudí, ktorí toto ochorenie prekonali. Ťažkosti spôsobené prekonaním koronavírusovej infekcie môžu pretrvávať niekoľko týždňov až mesiacov, preto je potrebné obrátiť sa čím skôr na špecialistov. Takéto konzultácie s odborníkmi môžete aktuálne zdarma využiť v rámci životného poistenia.

 

Samotní pacienti často uvádzajú rôzne dlhodobé komplikácie, ako je bolesť hlavy, tŕpnutie končatín, problémy s dýchaním a so srdcom a pribúdajú aj vážne neurologické problémy a chronická únava.

„Klienti životného poistenia, ktorí trpia dlhodobými symptómami po prekonaní COVID-19, sa môžu objednať na konzultáciu s jedným z našich špecialistov, ktorí im pomôžu zvládnuť zdravotné komplikácie. V prípade, že pôjde o vážny problém a bude potrebné vyhľadať odbornú pomoc, poradia, na koho sa obrátiť a ako ďalej správne postupovať, “ hovorí manažérka poistenia osôb UNIQA Eva Trajboldová.

Infolinka s lekármi aj terapie s psychológom

Konzultácie sa konajú online alebo telefonicky, poradňa je v rámci asistenčných služieb k životnému poisteniu aktívna na stránke https://uniqask.diagnose.me/koronavirus. Ľudia dostanú odpovede na svoje otázky od vyškolených odborníkov v danom odbore a nemusia strácať čas vyhľadávaním informácii na internete.

Klienti životného poistenia UNIQA majú k dispozícii aj psychologické poradenstvo, ktoré je zamerané na riešenie problémov vyplývajúcich z dlhodobej izolácie alebo zdravotnej a finančnej neistoty.

„Vnímame, že pandémia koronavírusu zanecháva následky aj na duševnom zdraví ľudí a pribúdajú diagnózy ako sú úzkostné stavy, panické ataky, depresie či syndróm vyhorenia. Naši klienti sa preto v prípade núdze môžu obrátiť na psychológov, ktorí sa im budú venovať cez skype v dohodnutom čase,“ upresňuje E. Trajboldová z UNIQA.

Pandémia urýchlila akceptáciu dištančných služieb

UNIQA poskytuje v spolupráci s partnerskou spoločnosťou Diagnose.me viacero on-line služieb, ktoré sú spojené so starostlivosťou o zdravie a klienti životného poistenia ich majú na jeden rok zdarma. V rámci tejto služby majú možnosť konzultovať svoju diagnózu či liečbu so svetovými kapacitami z oblasti medicíny, môžu využiť aplikáciu AIDA Coach, ktorá funguje ako osobný tréner či aplikáciu tzv. virtuálneho lekára AIDA Symptom Checker, ktorá na základe zadaných symptómov určí diagnózu a nasmeruje k správnemu špecialistovi. Kríza spojená s globálnou pandémiou a reštriktívne opatrenia urýchlili ochotu zákazníkov presunúť sa do on-line priestoru a prijímať digitálne riešenie aj v oblasti zdravia. Za posledný rok preto prišlo k významnému rozvoju telemedicíny.

"On-line poradenstvo s lekármi pomáha aktuálne minimalizovať rizikové osobné kontakty, ale súčasne nezanedbávať prevenciu a starostlivosť o zdravie. Naša asistencia Diagnose.me sa do tohto formátu presne hodí, " zdôraznila Helena Radovanská, riaditeľka vývoja produktov UNIQA.