Asistenčné služby

Unikátne asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE Vám pomôžu v situáciách, kedy si neviete rady. Tieto služby získavajú naši klienti k vybraným produktom automaticky a ZDARMA. UNIQA ASSISTANCE funguje nonstop, komunikácia prebieha v slovenskom jazyku a služby môžete využiť doma aj v zahraničí. Dokážeme Vám tak pomôcť v havarijnej situácii, zorganizovať pomoc, poradiť odbornou radou a v niektorých prípadoch preplatenie nákladov.

Asistenčné služby pre domov

Ide o asistenčnú službu, ktorú získavajú všetci klienti automaticky k produktu Domov & Šťastie ako bonus. Asistenčné služby zabezpečia nevyhnutnú pomoc v havarijnej situácii.

Sú k dispozícii NONSTOP, ak potrebujete napr.

 • pomoc odborníka v prípade zablokovania dverí max. do výšky 150 EUR
 • pomoc odborníka (inštalatér, kúrenár, plynár, sklenár, zámočník, elektrikár) pre stav núdze až do výšky 250 EUR
 • náhradné ubytovanie, ochranu vašej domácnosti a prípadné sťahovacie služby až do výšky 300 EUR, ak sa stane domácnosť neobývateľnou
 • telefonickú právnu asistenciu (nielen pri poistnej udalosti)
 • právnu asistenciu s finančným plnením až do výšky 1 000 EUR
 • opravu elektrospotrebiča (do veku 7 rokov) po záručnej dobe do výšky 150 EUR

 

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA 0850 850 111, v prípade volania zo zahraničia +421 2 544 11 029.

Asistenčné služby pre auto

Ku každému poisteniu vozidla Auto& Voľnosť PZP alebo Auto & Voľnosť KASKO automaticky získavate základnú asistenciu.

Asistenčnými službami Vám zabezpečíme napr. opravu defektu, pomoc pri zabuchnutí kľúčov či výmenu paliva, ale aj odtiahnutie vozidla do preferovaného autoservisu.

Len za 1 € mesačne máte možnosť získať aj rozšírenú asistenciu, v rámci ktorej napr. zabezpečíme náhradné vozidlo pri nehode, vybavíme formality a zošrotovanie pri totálnej škode v zahraničí, pri krádeži auta zabezpečíme letenku alebo náhradné vozidlo na návrat domov.

 

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA +421 2 582 52 188

Asistenčné služby MONDIAL pre klientov Colonnade +421 2 444 53 097.

Asistenčné služby pre cestovanie

Súčasťou každého balíčka cestovného poistenia Cestovanie & Sloboda sú asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE

 • poradíme Vám najbližšieho lekára, na ktorého sa môžete v zahraničí obrátiť
 • zaplatíme za Vaše ošetrenie a hospitalizáciu v zahraničí
 • sledujeme Váš zdravotný stav po Vašej návšteve u lekára
 • zabezpečíme Váš prevoz z nemocnice na Slovensko
 • v prípade Vašej hospitalizácie komunikujeme s Vašou rodinou na Slovensku
 • poskytneme Vám asistenciu pri strate dokumentov
 • poradíme Vám pred vycestovaním v oblasti hygieny, cestovania a bezpečnosti krajiny, do ktorej plánujete vycestovať
 • poskytneme kontakt na veľvyslanectvo a konzuláty

 

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA +421 2 544 11 029.

Pre klientov so zakúpeným poistením cez Tatra banku k platobnej karte +421 232 666 666
alebo pre volania zo SR 0850 666 666.

 

Asistenčné služby pre životné poistenie UNIQÁT

Pripoistite si už od 1 €  mesačne asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE, ktoré zabezpečia napríklad:

 • lekár na telefóne
 • nadštandardná izba v nemocnici až do limitu 200 €
 • ubytovanie poisteného s dieťaťom v nemocnici do limitu 400 €
 • starostlivosť o domácnosť (upratovanie, nákup bežných domácich potrieb, venčenie domácich zvierat a i.)
 • opatrovanie dieťaťa do limitu 600 €
 • prednostné objednanie k lekárovi
 • návšteva lekára v domácnosti

 

Asistenčné služby NONSTOP +421 2 544 11 029.

Asistenčné služby pre poistenie pre deti UNIQAČIK

Pripoistite si len za 0,81 EUR mesačne detské asistenčné služby, ktoré zabezpečia napríklad

 • úhradu nákladov na opatrovanie dieťaťa v prípade závažných rodinných udalostí až do 500 EUR
 • nákup a doručenie liekov s úhradou doplatku za lieky predpísané po hospitalizácii dieťaťa až do 50 EUR
 • nadštandardná izba v nemocnici až do 200 EUR / poistná udalosť
 • ubytovanie s dieťaťom v zdravotníckom zariadení – až do 200 EUR / poistná udalosť
 • doprava zo zdravotníckeho zariadenia po hospitalizácii – 100 EUR/poistná udalosť
 • návšteva lekára v domácnosti 3x ročne
 • lekár na telefóne

 

Asistenčné služby NONSTOP +421 2 544 11 029.

Zavolajte nám

(+421) 2 32 600 100

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD