Výsledky valného zhromaždenia

Výsledky hlasovania riadneho Valného zhromaždenia akcionárov UNIQA poisťovne, a.s. konaného dňa 26. júna 2017

Výsledky hlasovania riadneho Valného zhromaždenia akcionárov UNIQA poisťovne, a.s. konaného dňa 14. februára 2018

Vývoj fondov

Aktuálny prehľad vývoja fondov, ktoré ponúka UNIQA poisťovňa prostredníctvom svojich životných poistení.

UNIQA Investičné progamy

InvestUNIQA PLUS – investičný program s časovo garantovaným nezáporným zhodnotením ktorého výška v % p.a. je garantovaná poistiteľom na vopred uvedené obdobie, spravidla jeden rok, ak nie je poistiteľom stanovené inak. Hodnota garantovaného zhodnotenia v % p.a. platná pre jednotlivé obdobia je po jej zverejnení pre poistiteľa na uvedené obdobie záväzná. Poistiteľ zverejňuje nasledovné údaje: výšku aktuálneho zhodnotenia v % p.a. a obdobie za ktoré je poistiteľom garantované; výšku všetkých minulých zhodnotení v % p.a. a obdobia za ktoré boli poistiteľom garantované od začiatku platnosti tohto investičného programu, t.j. od 01. 06. 2016.

 

InvestUNIQA garantovaná úroková sadzba do 31.05.2019

         

FIDELITY

Tatra Asset Management

C-QUADRAT

Náklady na životné poistenie

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení (rok 2016)

 

Odvetvie životného poistenia podľa zákona o poisťovníctve* Priemerná výška nákladov na sprostredkovanie (PVNFS)**
B/1a 6,86 %
B/2 - %
B/3 5,51 %
B/1b 2,86 %
B/1c 7,23 %

 

Vysvetlivky

*
B/1a  Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
B/2    Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
B/3    Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
B/1b  Dôchodkové poistenie.
B/1c  Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch                B/1a,b až B/3.

**
Počítané podľa Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2016 č. 1/2016
Údaje prevzaté z "new business 2016" platného k  31.12.2016
PVNFS = diskontované provízie / diskontované poistné za celú poistnú dobu

 

Zavolajte nám

(+421) 2 32 600 100

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD