Výsledky valného zhromaždenia

Výsledky hlasovania riadneho Valného zhromaždenia akcionárov UNIQA poisťovne, a.s. konaného dňa 26. júna 2017

Výsledky hlasovania riadneho Valného zhromaždenia akcionárov UNIQA poisťovne, a.s. konaného dňa 14. februára 2018

Výsledky hlasovania riadneho Valného zhromaždenia akcionárov UNIQA poisťovne, a.s. konaného dňa 15. jún 2018

Výsledky hlasovania riadneho Valného zhromaždenia akcionárov UNIQA poisťovne, a.s. konaného dňa 25. jún 2018

Informácia o rozhodnutiach jediného akcionára UNIQA poisťovne, a.s. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2020

 

Vývoj fondov

Aktuálny prehľad vývoja fondov, ktoré ponúka UNIQA poisťovňa prostredníctvom svojich životných poistení.

UNIQA Investičné progamy

Invest UNIQA PLUS – investičný program s časovo garantovaným nezáporným zhodnotením ktorého výška v % p.a. je garantovaná poistiteľom na vopred uvedené obdobie, spravidla jeden rok, ak nie je poistiteľom stanovené inak. Hodnota garantovaného zhodnotenia v % p.a. platná pre jednotlivé obdobia je po jej zverejnení pre poistiteľa na uvedené obdobie záväzná. Poistiteľ zverejňuje nasledovné údaje: výšku aktuálneho zhodnotenia v % p.a. a obdobie za ktoré je poistiteľom garantované; výšku všetkých minulých zhodnotení v % p.a. a obdobia za ktoré boli poistiteľom garantované od začiatku platnosti tohto investičného programu, t.j. od 01. 06. 2016.

 

INVEST
UNIQA
PLUS
Garantované zhodnotenie Obdobie, počas ktorého je garantované
(v % p.a.) od do
1,90 % 1.6.2016 31.5.2021

 

Tatra Asset Management

FIDELITY

C-QUADRAT

Zavolajte nám

(+421) 2 32 600 100

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD