Počet osôb

Odobrať Pridať začnite tu
Odobrať Pridať
Odobrať Pridať
Doba poistenia
Územná platnosť

EU:
Ak bola dohodnutá územná platnosť v poistnej zmluve „Európa“, znamená to, že poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú v geografickom zmysle na území Európy vrátane krajín a ostrovov Stredozemného mora.

Svet:
Ak bola dohodnutá územná platnosť v poistnej zmluve „Svet“, znamená to, že poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú kdekoľvek na svete.

Európa Európa
Celý svet Celý svet
Zhrnutie
Cestujúci
Začiatok poistenia 01.01.2016 00:00
Koniec poistenia 01.01.2016 00:00
Územná platnosť česká republika

Krátkodobé cestovné poistenie

 • 1 Počet osôb upraviť
 • 2 Doba poistenia Od 01.01.2016 00:00
  Do 01.01.2016 00:00 upraviť
 • 3 Územná platnosť Svet upraviť
 • 4 Zhrnutie

Vyberte si balík poistenia

Basic

 • liečebné náklady do
  230 000 EUR
 • náklady na záchranu na horách a vo vode
 • právna pomoc
 • asistenčné služby
Cena pred zľavou - €
Poistné -
Odporúčame

Komfort

navyše od Plus:

 • storno poplatok (spoluúčasť 10 %)
 • prerušenie cesty (spoluúčasť 10 %)

 

Cena pred zľavou - €
Poistné -
Odporúčame

Extra

navyše od Komfort:

 • storno poplatok (bez spoluúčasti)
 • prerušenie cesty (bez spoluúčasti)
 • vyššie limity pre jednotlivé krytia
   

* poistenie bez obmedzenia veku

Cena pred zľavou - €
Poistné -
Odporúčame

Basic

 • liečebné náklady do
  230 000 EUR
 • náklady na záchranu na horách a vo vode
 • právna pomoc
 • asistenčné služby
Cena pred zľavou - €
Poistné -
Odporúčame

Komfort

navyše od Plus:

 • storno poplatok (spoluúčasť 10 %)
 • prerušenie cesty (spoluúčasť 10 %)
 • odškodnenie pri únose lietadla / autobusu, zadržaní ako rukojemníka
Cena pred zľavou - €
Poistné -
Odporúčame

Extra

navyše od Komfort:

 • storno poplatok (bez spoluúčasti)
 • prerušenie cesty (bez spoluúčasti)
 • vyššie limity pre jednotlivé krytia
 • golfové riziká
   

* poistenie bez obmedzenia veku
 

Cena pred zľavou - €
Poistné -
Odporúčame
od 1,20 €/deň
asistenčné služby 24/7
zľava pre rodiny
študijné aj pracovné pobyty

Užívajte si cestovanie a starosti nechajte na nás

Cestujete zväčša výnimočne? Krátkodobé cestovné poistenie Cestovanie & Sloboda je platné pre Európu (napr. pre Česko, Chorvátsko či susedné Rakúsko) alebo Svet (napr. do USA, Canady alebo Thajska). Je ideálne pre jednotlivcov aj rodiny, ktoré získajú cestovné poistenie ešte výhodnejšie. Vyberte si balík, ktorý Vám bude vyhovovať najviac.

Dokumenty na stiahnutie

Prečo práve krátkodobé cestovné poistenie UNIQA?

 • poistné balíky s vysokým poistným krytím
 • poistenie pátrania a záchrany na horách a na vode platí aj na území Slovenska
 • poistenie pre tehotné v ktoromkoľvek mesiaci tehotenstva
 • bežné letné a zimné športy sú automaticky kryté
 • poistenie aj bez obmedzenia veku
 • začiatok poistnej ochrany už na Slovensku
 • asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA

Čo robiť keď?

Potrebujete pomoc v zahraničí?

Súčasťou cestovného poistenia sú automaticky asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE, na ktoré sa môžete obrátiť v akejkoľvek nečakanej situácii. Služba je dostupná 24 hodín denne a komunikácia prebieha v slovenskom jazyku. Poradíme Vám najbližšieho lekára, zaplatíme ze ošetrenie a hospitalizáciu alebo zabezpečíme prevoz z nemocnice na Slovensko.

Pomoc alebo radu v núdzi Vám poskytneme Nonstop na telefónnom čísle +421 2 544 11 029.

Ambulantné a nemocničné ošetrenie, asistenčné služby?

Pri potrebe ambulantného ošetrenia sa obráťte na pracovníkov asistenčnej služby, ktorí Vám poskytnú radu alebo pomoc pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia. V prípade, ak potrebujete naliehavo lekársku pomoc, vyhľadajte pomoc lekára a preukážte sa kartou klienta, vydanou k poistnej zmluve pre cestovné poistenie. Ak uhradíte náklady za poskytnuté ošetrenie v hotovosti, uschovajte si originály dokladov o zaplatení a ošetrení, účet za prípadný prevoz do zdravotníckeho zariadenia a vyžiadajte si od lekára lekársku správu na Vaše meno. Ak za Vás úhradu nákladov vykoná asistenčná služba, riaďte sa jej pokynmi, ako aj pokynmi lekára.


Tipy na cestu:

 • skontrolujte si platnosť cestovného pasu / občianskeho preukazu
 • požiadajte o potrebné vízum
 • dodržiavajte colné podmienky
 • informujte sa o odporúčaných a povinných očkovaniach
 • predchádzajte ochoreniam
 • zostavte si cestovnú lekárničku
 • nezabudnite na lieky, ktoré pravidelne užívate
 • poznačte si telefónne číslo a adresu slovenského veľvyslanectva
 • do príručnej batožiny si zbaľte hotovosť a platobné karty
 • overte si elektrické napätie, prípadne zaobstarajte si adaptér
 • pred odchodom skontrolujte svoju domácnosť

Čo robiť v prípade storna cesty?

V prípade stornovania cesty kontaktujte bezodkladne cestovnú kanceláriu, v ktorej ste si zájazd zakúpili. Cestovnej kancelárii predložíte oznámenie škodovej udalosti, aby Vám potvrdila výšku vzniknutých stornopoplatkov. Dôvod stornovania cesty (napr. ochorenie, úraz) je potrebné dať si potvrdiť ošetrujúcim lekárom s vystavením lekárskej správy.

Poškodili Vám alebo stratili batožinu?

Ak dôjde ku krádeži, poškodeniu, strate Vašej batožiny, nahláste vzniknutú škodu polícii a orgánu, u ktorého došlo ku škode, napr. u dopravcu, ubytovacieho zariadenia. Originál dokladu o nahlásení škody zodpovedným orgánom si ponechajte. Ak stratíte cestovné doklady, platobné prostriedky skontaktujte sa bezodkladne s asistenčnou službou UNIQA ASSISTANCE.

Spôsobili ste škodu v zahraničí?

Ak spôsobíte škodu na zdraví bezodkladne sa skontaktujte s asistenčnou službou UNIQA ASSISTANCE. Ak spôsobíte škodu na veci, uschovajte si originál faktúry na úhradu poškodenej veci vrátane dokladu o úhrade, ak ste poškodenú vec uhradili.

Únos lietadla/autobusu alebo zadržanie ako rukojemníka?

Ak to Vaša situácia dovoľuje, bezodkladne kontaktuje asistenčnú službu UNIQA ASSISTANCE. Vyžiadajte si od leteckej/dopravnej spoločnosti potvrdenie o únose lietadla/autobusu, potvrdenie o zadržaní ako rukojemníka alebo od polície policajnú správu v prípade zadržania ako rukojemníka.

Športovanie v zahraničí

Ktoré športy sú poistené v rámci cestovného poistenia?

Súčasťou cestovného poistenia je poistenie všetkých bežných športov, ktoré sú vykonávané rekreačne.

Príklady poistených športov:

 • bežné letné a zimné športy: futbal, volejbal, bicyklovanie,
 • športy na horách: lyžovanie, horská turistika na vyznačených trasách alebo s certifikovaným vodcom, horolezectvo a skialpinizmus do 5000 m n.m.,
 • vodné športy: plávanie, rafting - WW2 a nižší, potápanie do hĺbky uvedenej na licencii poisteného alebo inštruktora a mnoho ďalších.

V akých prípadoch sa krytie na športy nevzťahuje?

Poistenie sa nevzťahuje na prípravu a aktívnu účasť na krajských, regionálnych a medzinárodných športových súťažiach a profesionálnu športovú činnosť.

Na ktoré rizikové športy sa poistenie nevzťahuje?

Aerotrim, bicross, boby a sane mimo vyznačených tratí, buggyktting, fly fox, horolezectvo nad 5 000 m n.m., horské túry vo voľnom teréne bez certifikovaného horského vodcu, jachting v medzinárodných vodách, jazdecké pólo, kanoe a kajak - ww3 a vyšší,kayakrafting, kladdering, kurzy potápania bez vedenia certifikovaného inštruktora, moguls, parasailing, poľovníctvo (nevzťahuje sa na poistenie zodpovednosti za škodu), potápanie so vzduchovým prístrojom do hĺbky väčšej ako uvedenej v platnom medzinárodnom oprávnení na potápanie poistenej osoby, rafting - ww3 a vyšší bez sprievodu inštruktora, rafting - ww4 a vyšší, voľné a neistené horolezectvo a skalolezectvo, skeleton, sledding, skialpinizmus nad 5 000 m n.m., skicross, skitouring bez horského vodcu alebo nad 5 000 m n.m., streetluge, thajský box, via ferrata (stupeň c a vyšší), zorbing

Športové činnosti, ktoré vzniknú pri paraglidingu a použití závesného krídla, pri motoristických športoch, rely vrátane tréningových jázd s výnimkou poistenia storno poplatku a prerušenia cesty.

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD