Slovensky > O nás > Aktuality > Čas je dnes najvzácnejšia komodita

Čas je dnes najvzácnejšia komodita

16.03.2023

A preto sme pre Vás pripravili nový benefit v podobe vyriešenia škodovej udalosti do dvoch pracovných dní. Následky nepríjemnej udalosti tak vybavíte aj online z pohodlia Vašej obývačky.

 

Lepšie riešenia fungujú v prípade nového produktu Domov & bezpečie naozaj rýchlejšie. V rámci zlepšovania služieb zákazníkom UNIQA garantuje vyriešenie škodovej udalosti na poistení majetku, nehnuteľnosti a zodpovednosti do dvoch pracovných dní od dodania všetkých potrebných dokladov k likvidácii.

Ukončenie likvidácie do 2 dní je možné za týchto podmienok:

  1.  Benefit sa týka nového produktu Domov & bezpečie.
  2.  UNIQA bude mať k dispozícii všetky potrebné doklady k posúdeniu poistnej udalosti.
  3.  Škodu nahlásite online prostredníctvom webového formulára na stránke: https://skody.uniqa.sk a nahráte potrebné doklady elektronickým spôsobom.
  4. Poistné plnenie je možné vyplatiť len poistenému, u ktorého overujeme totožnosť, vrátane platobných údajov.

Vyriešenie škody v praxi znamená:

  • Výplatu poistného plnenia na Váš účet, prípadne písomné oznámenie UNIQA o vyplatenej škode.
  • Ak škodu nie je možné uzatvoriť do dvoch dní, UNIQA Vám v rovnakej lehote oznámi dôvod, prípadne Vás vyzve k dodaniu ďalších dokladov.
  • To platí aj v prípade, kedy UNIQA potrebuje k posúdeniu a ku kalkulácii škody príslušnú dokumentáciu či spoluprácu iného subjektu (napríklad políciu SR, hasičov, znalcov, a pod.).
  • Ak sú po tomto kroku doplnené všetky náležitosti, UNIQA uzatvorí škodu do dvoch pracovných dní.

Klient je vždy na prvom mieste, ak to nestihneme, spoluúčasť neplatíte

„Ak UNIQA nesplní záväzok vyriešiť poistnú udalosť v súlade s vyššie uvedenými podmienkami a ukončí likvidáciu neskôr, zaväzuje sa neuplatňovať pri výplate poistného plnenia odpočet spoluúčasti dojednanej v poistnej zmluve. Tá sa môže podľa voľby klienta vyšplhať aj na 400 eur, takže nejde o zanedbateľnú sumu,“ informoval o benefite pre klientov, ktorý poisťovňa stanovila sama sebe pre prípad porušenia záruky - Zdeněk Hruška, manažér poistenia majetku a zodpovednosti UNIQA.

Táto garancia vo forme Verejného prísľubu je umiestnená na webe www.uniqa.sk, konkrétne tu.

Výnimočné situácie

Veríme, že pochopíte, že ak ide o hromadné kalamitné udalosti, ako veľké povodne, plošné krupobitie, víchricu a pod.), kedy môže prechodne dôjsť k zahlteniu poisťovne veľkým množstvom hlásenia škôd, nemôžeme garanciu poskytnúť.