Slovensky > O nás > Aktuality > Hlava v oblakoch s poisteným bicyklom

Hlava v oblakoch s poisteným bicyklom

07.03.2024

Jazda na bicykli je národný šport. Niet snáď domácnosti, ktorá by nevlastnila aspoň jedného dvojkolesového „tátoša“. Súčasným fenoménom sú aj elektro bicykle, ktoré častejšie brázdia slovenské cesty. Viete, ako ich zabezpečiť pred krádežou a kto uhradí škody, ktoré spôsobíte ako cyklista?

 

S jarnou sezónou „ožíva“ na cestách  čoraz viac cyklistov. Dôležité je nepodceniť zabezpečenie prostredníctvom ochranných prvkov a tiež  poistenie. Atraktívny bicykel je magnet pre zlodejov, ktorí nikdy nespia. Podľa policajných štatistík z minulých rokov zmizne na Slovensku viac ako 500 bicyklov ročne. Objasní sa len tretina prípadov, z ktorých páchateľ je známy, ale dvojkolesový dopravný prostriedok sa už nenájde.

Viete, ako poistiť bicykel?

Možno ste netušili, že bicykle, kolobežky a ostatné športové potreby sú v UNIQA automaticky kryté poistením v poistení zo zariadenia domácnosti. Pri odcudzení a následnom odškodnení poisťovňa vždy rozlišuje, odkiaľ Vám ich ukradli.

 • Pri krádeži z bytu alebo domu, UNIQA nemá stanovený limit plnenia a bicykel je krytý zo sumy zariadenia domácnosti.
 • Pri odcudzení z mimobytových priestorov, ako sú pivnice a garáže je poistné krytie maximálne do sumy 20% z poistnej sumy za zariadenie domácnosti.
 • V rámci nového produktu Domov & bezpečie  je poistením krytý aj bicykel, ktorý ste „zaparkovali“ na balkóne. Jeho spodná časť však musí byť aspoň 2,5 m nad úrovňou terénu. Maximálny limit krytia na balkóne alebo lodžii je 800 EUR.

Krádež hodnotného modelu

"Ak klient vlastní výnimočný a hodnotný model, odporúčame uviesť ho pri dojednávaní poistenia ako samostatný predmet. Priemerná poistná suma za zariadenie domácnosti sa pohybuje okolo 20 –30 tisíc EUR,  poistné krytie max. do 20% sumy pri odcudzení bicykla  z mimobytových priestorov, teda v takomto prípade úplne pokrýva náklady na úhradu za drahší bicykel,“ hovorí Zdeněk Hruška, manažér poistenia majetku a zodpovednosti UNIQA. 

Nedostatočné zabezpečenie sa nevypláca

 1. Nie je zámok ako zámok. Základnou podmienkou pri poistnom plnení je prekonanie zmluvne dohodnutého spôsobu zabezpečenia. Ak sa páchateľ dostal k bicyklu do priestoru, ktorý nebol dostatočne zabezpečený, UNIQA nemusí preplatiť škodu v plnej výške.
 2. Ak máte bicykle uložené v mimobytových priestoroch ako sú garáže či pivnice, UNIQA poskytne plnenie, podľa kvality chrániacich prvkov. V spoločnom priestore v bytových domoch odporúčame uzamknutie bicykla aj vo vnútri miestnosti.
 3. To isté platí aj pre bicykle na stojanoch či iných miestach, určených na odkladanie. Vždy musia byť zabezpečené lankovým alebo reťazovým zámkom a k niečomu pripevnené. Výšku limitu plnenia stanovuje zjednaný balíček poistenia.
 4. Ak dôjde o odcudzeniu bicyklov, kolobežiek alebo iných športových potrieb, je nevyhnutné nahlásiť udalosť polícii. UNIQA vyžaduje policajný protokol so záznamom, kedy, akým spôsobom a ako bolo prekonané zabezpečenie.
 5. Pri akejkoľvek poistnej udalosti, nielen pri krádeži, je dôležité predložiť doklad o kúpe bicykla, fotografiu alebo vyjadrenie svedkov. Na základe nej stanovíme výšku náhrady škody.

Čo, ak spôsobíte bicyklom škodu niekomu inému

V rámci poistenia zodpovednosti členov domácnosti máte poistené aj škody spôsobené na zdraví a majetku tretej osobe. Tento druh poistenia platí pre Slovensko a celý svet, s výnimkou Kanady, USA a Austrálie.

 • Toto poistenie je osožné napríklad pri zrážke s iným cyklistom, kedy dôjde k poškodeniu bicyklov a ujmy na zdraví.
 • Ale aj v prípade, kedy detskí cyklisti narazia do odstavených vozidiel alebo do presklených častí dverí, napríklad u susedov.
 • UNIQA eviduje aj prípad, kedy cyklista zrazil psa či chodcu.

Beriete bicykle na dovolenku?

Poistná ochrana z poistenia domácnosti sa vzťahuje na poistenie bicykla kdekoľvek v Európe.

 • Ak cestujete autom a máte poistené havarijné poistenie s dodatkovým pripoistením batožiny, „havarijko“ pokrýva poškodenie alebo zničenie bicyklov pri nehode.
 • Havarijné poistenie však nechráni bicykle proti krádeži.
 • Ak Vám bicykle ukradnú počas cesty alebo na dovolenke, žiadajte o policajný protokol o odcudzení a prekonaní zabezpečenia.

Cykloasistencia ako SOS

V rámci poistenia domácnosti si môžete pripoistiť cykloasistenciu, ktorá zahŕňa opravu bicykla na mieste v prípade poruchy. Pokiaľ to nie je možné, odborníci dopravia pokazený bicykel zadarmo do servisu až do vzdialenosti 50 km, opravia škody do výšky 200 EUR a bicykel Vám uskladnia zadarmo až do vyzdvihnutia.

Škodovú udalosť môžete nahlásiť kedykoľvek:

Viete, ako ochrániť svoju motorkársku vášeň tak, aby ste predišli mimoriadnym výdavkom?

Viac TU