Slovensky > O nás > Aktuality > UNIQA: Počet pokusov o poistný podvod ako aj uchránená hodnota peňazí zo sporných škôd za minulý rok narástla

UNIQA: Počet pokusov o poistný podvod ako aj uchránená hodnota peňazí zo sporných škôd za minulý rok narástla

01.02.2022

  • Medziročný nárast prípadov o 2%
  • Hodnota preukázaných podvodov vzrástla o 12%
  • Najväčší výskyt nových prípadov v poistení motorových vozidiel

 

 

UNIQA na Slovensku odhalila vlani celkom 377 nových sporných poistných udalostí, čo bolo v porovnaní s minulým rokom približne o 2% viac. Vyšetrovanie s preukázaním podvodných aktivít bolo v sledovanom období ukončené v 220 kauzách (vrátane starších zmlúv z minulých rokov), čo je skoro o pätinu viac ako v roku 2020. Celkovo sa chceli nepoctiví klienti obohatiť o čiastku 637 500 EUR. Celková uchránená čiastka tak medziročne narástla o 12%. V minulom roku však poklesla priemerná hodnota sporných došetrených káuz z 3050 EUR v roku 2020 na 2900 EUR.

Analytici dávajú navýšenie čiastočne do súvislosti s pandemickými obmedzeniami a zhoršením ekonomických podmienok, ktoré mohli priniesť pre viacero občanov aj podnikateľov existenčné problémy. Niektorí sa ich zrejme snažili riešiť aj pokusom získať chýbajúce prostriedky z poistenia.

Najviac sa podvádzalo v autopoistení

Najväčší podiel problematických prípadov registruje UNIQA na Slovensku autopoistení – tak v povinnom zmluvnom poistení ako aj v havarijnom poistení. Spoločne sa tieto odvetvia podieľali na celkovom počte novo šetrených pokusov o podvod z viac ako polovice (57%). V PZP vzrástla incidencia o 32% a v havarijnom poistení o 5%. V obidvoch druhoch autopoistenia sa posledné 2 roky drží priemerná hodnota preukázaných káuz vyššie než predtým: na 3100 EUR v PZP a na 3350 EUR v havarijnom poistení. Navýšenie súvisí so zameraním vyšetrovateľov na škody na zdraví pri dopravných nehodách uplatňovaných z PZP a na umelo nafúknuté škody z havarijného poistenia.

UNIQA riešila prípad, kedy klient nahlásil odcudzenie drahého vozidla a uplatnil si škodu zo svojho havarijného poistenia. Na základe podozrivých okolností sa dôsledne vyšetrilo nielen zmiznutie vozidla, ale aj majetkové pomery klienta. Následne sa zistilo, že vozidlo bolo ukradnuté na objednávku. Majiteľ tým chcel pokryť svoje akútne finančné záväzky. Potencionálne spôsobená škoda by presiahla 24 000 EUR.

Ďalšia sporná udalosť sa týkala nehody autobusu poisteného v UNIQA na PZP. Jedna cestujúca vzniesla po nehode nárok na náhradu ujmy na zdraví pri tejto nehode. S ohľadom na druh a rozsah zranenia sa začala udalosť vyšetrovať a následne sa zistilo, že úraz sa poškodenej stal inak a inde a s nehodou nijak nesúvisel. Cestujúca sa však snažila využiť príležitosť, ktorá sa jej naskytla a pokúsila sa nárokovať si náhradu škody od UNIQA a za iných okolností. Škoda presahovala 12 000 EUR.

Pokusy o podvod v poistení majetku 

Popri poistení áut sa špekulanti z radov klientov sústreďujú aj na poistenie majetku. Tu bolo vlani len o niečo menej nových prípadov než v havarijnom poistení. Medziročne ale zostáva stav približne stabilný (+1%). Uchránená hodnota z odhalených podvodov predstavovala za prvých 6 mesiacov 2021 celkovo asi 126 000 EUR. Priemerná hodnota neúspešného pokusu o obohatenie z majetkového poistenia predstavovala bezmála 3000 EUR.

V poistení osôb došlo v UNIQA Slovensko medziročne k výraznému poklesu novo vyšetrovaných káuz o 45%. V prípade preukázaných pokusov o podvod sa podarilo uchrániť pred výplatou 67 000 EUR. Na viac než dvojnásobok vzrástol počet nových prípadov v poistení zodpovednosti, kde bola priemerná hodnota u preukázaných pokusov podstatne vyššia, 4700 Eur.