Slovensky > O nás > Aktuality > Chyba v práci môže ohroziť rodinný rozpočet. Ako tomu predísť?

Chyba v práci môže ohroziť rodinný rozpočet. Ako tomu predísť?

21.11.2022

Či už pracujete vo výrobe alebo jazdíte firemným autom, môže sa stať, že pre únavu, vyčerpanie či nepozornosť spôsobíte škodu. Vedeli ste, že vám zamestnávateľ v takom prípade môže strhnúť až štvornásobok mesačnej výplaty? Ak vás zaujíma, ako sa tomuto riziku vyhnúť, pripravili sme pre vás niekoľko tipov.

 

 

Počas výkonu zamestnania môžete zaviniť škodu týkajúcu sa zdravia, života alebo majetku. Často ide o poškodenie tovaru, pracovného počítača alebo autonehodu. Ak škodu spôsobíte neúmyselne a máte uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi, náhradu škody za vás zaplatí poisťovňa.

V niektorých prípadoch vás však nezachráni ani poistenie. To sa nevzťahuje na škody spôsobené úmyselne, stratu zverených predmetov či manko v pokladnici.

Ako sa poistiť? Poistenie zodpovednosti zamestnanca môžete uzavrieť jednoducho online na webových stránkach UNIQA. Najprv vyberiete typ vášho zamestnania a výšku mesačnej odmeny. Ak pracujete v zahraničí, určite uvítate možnosť rozšíriť poistenie aj na ďalšie krajiny Európskej únie.

Koľko poistenie stojí?

Pravdepodobne vás zaujíma, koľko poistenie stojí. Väčšina z nás stále hľadá cesty, ako ušetriť. Ak zamestnávateľovi spôsobíte škodu, môže od vás žiadať až štvornásobok priemerného mesačného zárobku. Pretože takéto nečakané výdavky nepríjemne zasiahnu rodinný rozpočet, poistenie zodpovednosti v takomto prípade určite oceníte.

Cena poistky sa odvíja od charakteru vašej práce. Poisťovňa najskôr určí rizikovosť vašeho zamestnania. Poistné plnenie je ideálne nastaviť ako štvornásobok hrubej mesačnej mzdy, teda sumy, ktorú si môže váš zamestnávateľ nárokovať v prípade poistnej udalosti. 

Maximálna poistná suma je 15 000 eur. Treba počítať aj so spoluúčasťou, ktorá je desať percent z každej poistnej udalosti. Poistenie si môžete rozšíriť o územie Českej republiky a ďalšie krajiny Európskej únie.

A čo živnostníci?

Aby ste mohli uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, musíte spĺňať niekoľko podmienok. Musíte byť zamestnancom v súkromnom alebo verejnom sektore  či v služobnom pomere. Toto poistenie nemôžete uzavrieť, ak pracujete na dohodu o vykonaní práce či pracovnej činnosti alebo ste živnostník. Ak podnikáte, nezúfajte. Aj pre vás existuje vhodné poistenie.

Tip pre vás:

Pred uzavretím poistenia sa informujte, či váš zamestnávateľ poistenie zodpovednosti za škodu poskytuje. Niektoré firmy takéto poistenie ponúkajú ako formu benefitu.

Nikto nie je neomylný

Pre niektoré profesie, ako sú napríklad lekári či advokáti, je poistenie povinné a ukladá ho zákon. Pre väčšinu ostatných pracovníkov je poistenie dobrovoľné. Ak ste napríklad murár, inštalatér či elektrikár a pracujete „na seba“, za chyby v práci nesiete zodpovednosť len vy. Vzhľadom na to, že nie ste zamestnancom, nie je vaša zodpovednosť obmedzená na štvornásobok vašej mzdy a prípadnú škodu budete musieť uhradiť v celej výške.

Nikto nie je neomylný a chybou môžete ohroziť svoje podnikanie aj rodinný rozpočet. Môže sa napríklad stať, že v bytovom dome vašou chybou praskne potrubie a vytopí aj susedov. Voda môže zničiť steny, strop, nábytok či drahé vybavenie. Ak nebudete poistení, škodu budete musieť uhradiť z vlastného vrecka.

Cena poistenia sa odvíja od viacerých faktorov. Poisťovňa zohľadní vašu činnosť, tržby aj veľkosť firmy.

V rámci poistenia Firma a ochrana sa môžete v poisťovni UNIQA komplexne poistiť na riziká, ako sú zodpovednosť za škodu, požiar alebo živelné a vodovodné riziká.

Foto: Pixabay.com