Slovensky > O nás > Aktuality > Čo robiť, ak vašu obľúbenú destináciu zasiahne ničivý živel

Čo robiť, ak vašu obľúbenú destináciu zasiahne ničivý živel

08.02.2023

 

Náhle a nepredvídateľné zmeny počasia spôsobujú posledné roky problémy aj dovolenkárom a turistom. Požiare, silné búrky, povodne, víchrice či dokonca zemetrasenia už v minulosti zasiahli aj niektoré obľúbené letoviská a spôsobili obrovské škody na životoch, zdraví či majetku. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak vás  počas pobytu v zahraničí zasiahne ničivý živel a ako konkrétne pomôže v takomto prípade cestovné poistenie.

 

Vzhľadom na nestabilné počasie a hroziace živelné udalosti prakticky na celom svete odporúčame dovolenkárom uzatvoriť si cestovné poistenie s komplexným krytím, ktoré nahradí nielen liečebné náklady pri úraze či chorobe, ale kryje aj zachraňovacie a vyslobodzovacie náklady na horách či vo vode alebo stratu či poškodenie batožiny.

V rámci liečebných nákladov má poistený zabezpečený odvoz do  najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, prípadne repatriáciu na Slovensko, ak je to potrebné. V prípade úmrtia klienta UNIQA zabezpečí aj prevoz klientových pozostatkov späť do vlasti.

Dovolenkárom odporúčame, aby v takomto prípade volali asistenčnú službu poisťovne, ktorá pomôže v zabezpečení prepravy klientov v ohrození späť na územie SR, ale pomôže aj pri hospitalizácii, poskytne právnu pomoc či pomoc pri pátraní.

Dovolenkárov však  upozorňujeme, že v prípade živelnej pohromy v mieste ich pobytu musia dodržiavať pokyny miestnych úradov, polície a záchranných zložiek.

Pre prípad akýchkoľvek nepredvídateľných udalostí odporúčame, aby si dovolenkári pred vycestovaním poistili aj Storno poplatky. V rámci najvyšších balíkov cestovného poistenia je storno kryté automaticky, dá sa však poistiť aj samostatne k liečebným nákladom. V takomto prípade  môžu dovolenkári ešte pred vycestovaním stornovať zájazd aj z dôvodu živelnej pohromy v cieľovej destinácii. Musí však existovať oficiálne vyhlásenie MZV a EZ SR k necestovaniu do danej krajiny/oblasti alebo k jej opusteniu. V takýchto prípadoch dokonca poistenie kryje Storno poplatok bez spoluúčasti, teda až do výšky 100% storno poplatku.

Ak už sa klient nachádza v zahraničí a miesto dovolenky postihne živelná pohroma, môže za rovnakých podmienok ako pri storne poplatkov prerušiť cestu. Úhrada nákladov sa v tomto prípade hradí z poistenia Prerušenia cesty. V takom to prípade odporúčame riadiť sa pokynmi  pokyny MZV a EZ SR a kontaktovať asistenčnú službu poisťovne.

Ak aj ministerstvo  zatiaľ oficiálne cestovné odporúčanie na danú oblasť nevydalo a klient sa cíti ohrozený, asistenčná služba poisťovne môže v závislosti od vážnosti situácie rozhodnúť o prevoze do vlasti aj skôr.

V každom prípade by mali ľudia pred vycestovaním resp. počas pobytu v krajine, ktorú zasiahla mimoriadna živelná pohroma, sledovať stránku MZV a EZ SR, ktoré vydáva cestovné odporúčania. Ak je pre danú krajinu vyhlásený stupeň rizika č. 4, teda necestovať do takejto krajiny alebo ju opustiť a poistený by napriek tomuto varovaniu do krajiny vycestoval alebo ju odmietal opustiť, zotrvával v nej a utrpel by škody, nie je poistením krytý.