Slovensky > O nás > Aktuality > Finančné trhy v tieni vojnového konfliktu

Finančné trhy v tieni vojnového konfliktu

01.03.2022

Komentár k aktuálnemu dianiu a vplyvu na investičné fondy UNIQA

Ruská invázia na Ukrajinu v minulom týždni výrazne zasiahla i finančné trhy. Najväčší prepad zaznamenali akciové a dlhopisové trhy priamych účastníkov konfliktu, nasledované trhmi okolitých štátov najmä strednej a východnej Európy. Posilňovali naopak bezpečné prístavy ako zlato a drahé kovy, či niektoré meny ako americký dolár, japonský jen či švajčiarsky frank. Možné budúce výpadky v dodávkach surovín tlačili nahor ceny mnohých ďalších komodít. Situáciu relatívne ustáli akciové trhy rozvinutých krajín na čele s USA, ktoré v kombinácii s posilňujúcim dolárom naopak uzavreli minulý týždeň v kladných hodnotách.

Portfóliá fondov UNIQA sú konštruované s cieľom obmedziť dopady zvýšenej volatility v dobách extrémne vysokej rizikovej averzie. Všeobecne je možné o všetkých našich fondoch konštatovať, že priama expozícia voči ukrajinským alebo ruským spoločnostiam je nulová, či zanedbateľná. Navyše sme už pred eskaláciou konfliktu udržovali v portfóliách vyšší podiel hotovosti spolu s otvorenou menovou pozíciou voči hlavným svetovým menám. Napriek tomu sa niektoré fondy nevyhli poklesu po štvrtkovom vpáde ruských vojsk na Ukrajinu:

  • V prípade stredoeurópskych akcií vo fonde UNIQA CEE Akciový pomerne strmého, hoci fond žiadnu priamu expozíciu na ruské akcie aktuálne nemá. Drobnú pozíciu (0,3 %) drží fond iba v ukrajinskej spoločnosti Kernel produkujúcej slnečnicový olej. Geografická blízkosť regiónu k prebiehajúcemu konfliktu a súvisiace aj mierne napojenie niektorých firiem na ruský či ukrajinský trh však viedol okamžite po štvrtkovom vstupe ruských vojsk na Ukrajinu k panickému výpredaji. Hneď v piatok však už došlo k pomerne významnej korekcii smerom nahor.
  • Eskalácia konfliktu sa negatívne prejavila aj na hodnote akcií rozvíjajúcich sa trhov. Fond UNIQA Selection Emerging Equity však zaznamenal vďaka širokej geografickej diverzifikácii iba mierny prepad. Fond nedrží žiadne priame pozície v ruských či ukrajinských akciách. Prostredníctvom nakúpených ETF kopírujúcich indexy emerging markets má fond voči ruským spoločnostiam expozíciu zhruba 2 %.
  • Na ostatné fondy dopadá v rôznej miere skôr celkový nárast rizikovej averzie sprevádzaný vysokou volatilitou a do minulého týždňa skôr čelili rastúcim inflačným tlakom a očakávanému uťahovaniu menových podmienok hlavnými centrálnymi bankami.

Vzhľadom k dynamickému vývoju samotného vojenského konfliktu, ako aj vývoju v oblasti postupne uvaľovaných sankcií na Ruskú federáciu, ruských aktív a proti sankcií zo strany Ruska, je celá situácia pomerne neprehľadná a budúcnosť ťažko odhadnuteľná. Aj v prípade okamžitého ukončenia konfliktu zrejme dôjde k výraznému prehodnoteniu niektorých hospodárskych politík mnohých krajín a regiónov s pozitívnymi či negatívnymi dopadmi na hospodárenie a vyhliadky jednotlivých spoločností.

Na záver by sme radi zdôraznili, že všetky naše fondy fungujú, aj vzhľadom na svoje zameranie, v štandardnom režime a majú dostatočný objem likvidných prostriedkov na pokrytie prípadných odkupov podielových listov, ktorých objem bol doteraz rovnako štandardný. Obdobie zvýšenej volatility a rizikovej averzie s hlbokými trhovými korekciami naopak bývajú vhodným časom na nákup investičných inštrumentov. Každú investíciu však treba starostlivo zvážiť a minimálne v krátkom období počítať s vysokou volatilitou, pretože geopolitická a ekonomická situácia je v týchto dňoch skutočne turbulentná.