Slovensky > O nás > Aktuality > Havarijné poistenie (KASKO): Koľko stojí a čo sa v ňom zohľadňuje?

Havarijné poistenie (KASKO): Koľko stojí a čo sa v ňom zohľadňuje?

18.08.2022

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia je havarijné poistenie úplne dobrovoľné. Pre vašu peňaženku je však nemenej významné. Poďme sa pozrieť, ako sa havarijné poistenie počíta, koľko stojí a na čo si pri jeho výbere dať pozor.

 

Havarijné poistenie je voliteľné poistenie a pokrýva škody spôsobené na vašom vozidle v prípade, že haváriu spôsobíte sami. Ďalej tiež v prípade, ak nie je známy vinník, pri krádeži, vandalizme, strete so zverou alebo pri vyčíňaní živlov.

Povinné zmluvné poistenie musí mať naopak podľa zákona každý vlastník motorového vozidla, je to poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vlastného vozidla. V prípade, že zaviníte dopravnú nehodu, povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte majiteľovi auta, do ktorého ste nabúrali, náklady na liečbu vodiča toho vozidla, prípadne aj na liečbu vašich spolujazdcov. Ak ste neuzavreli aj havarijné poistenie, opravu vlastného auta si už budete musieť uhradiť sami.

Prečo je dôležité mať kvalitnú poistku?

Ročne sa u nás stanú desiatky tisíc dopravných nehôd. Auto si však môžete poškodiť aj sami pri parkovaní alebo ho môžu poškodiť krúpy. Ani krádeže áut nie sú ničím výnimočným. Ak v týchto prípadoch nechcete opravu platiť z vlastného vrecka, uzavrite kvalitné poistenie KASKO. Zvážte vašu konkrétnu situáciu aj prípadné riziká a podľa toho zvoľte kombináciu rizík.

Ak parkujete auto na ulici, riziko, že dôjde k jeho poškodeniu alebo odcudzeniu, je vyššie ako v prípade garážovaného auta. Ak jazdíte dlhé roky bez nehody a veríte, že to tak zostane aj naďalej, môžete vozidlo poistiť len proti odcudzeniu a živelným udalostiam. V rámci poistenia KASKO si môžete pripoistiť napríklad sklá na aute, batožinu, náhradné auto, úrazové poistenie cestujúcich či rozšírenú asistenciu. Môžete si tak vytvoriť presne taký balíček, aký potrebujete. Havarijné poistenie od poisťovne UNIQA si môžete jednoducho spočítať v online kalkulačke.

Aké kritériá rozhodujú o cene poistenia?

Cenu havarijného poistenia ovplyvňuje viacero faktorov, preto sa vypočítava individuálne. Hlavným parametrom pre jej výpočet je aktuálna hodnota vozidla. Poistenie nového auta je samozrejme drahšie ako starého a ojazdeného. Dôležitým parametrom, ktorý má vplyv na cenu, je aj váš vek a to, ako dlho ste nemali žiadnu nehodu. Mladý začínajúci vodič bude platiť výrazne viac ako skúsený, ktorý jazdí bez nehôd.

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim cenu je výška spoluúčasti. Čím vyššiu spoluúčasť akceptujete, tým nižšie bude poistné. Poisťovne zohľadňujú aj to, v akom regióne majiteľ vozidla býva. Cenu poistenia KASKO ovplyvní aj bonus/malus. Bonus je zľava zo základného poistného za obdobie bez škôd. Malus je jeho opak a predstavuje prirážku k základnému poistnému podľa počtu poistných udalostí.

Havarijné poistenie UNIQA vám poskytne nonstop asistenčné služby zadarmo, pripoistenie pozáručného servisu a možnosť dohodnúť neobmedzenú výšku limitu opráv.

Oplatí sa mať havarijné poistenie?

Poistenie KASKO sa oplatí hlavne pri nových autách, kde sa spôsobené škody môžu vyšplhať na tisíce eur. Ak o KASKU uvažujete, zistite, aké poistné plnenie by nastalo v prípade totálnej a parciálnej škody, t. j. keď sa auto už neoplatí, alebo naopak ešte oplatí opravovať. Pri totálnej škode, keď je auto buď odcudzené, alebo úplne zničené, poistka často nepokryje cenu nového auta. Zničené vozidlo malo totiž väčšinou nižšiu hodnotu, než koľko stojí nové. Ak sa podobným problémom chcete vyhnúť, riešením je poistenie GAP, ktoré hradí rozdiel medzi kúpnou cenou a aktuálnou hodnotou vozidla do limitu definovaného v zmluve. 

Foto: Pexels.com, Life of Pix