Slovensky > O nás > Aktuality > Informácia pre klientov CK Alchemy Travel, s.r.o

Informácia pre klientov CK Alchemy Travel, s.r.o

22.06.2022

 

Vážení klienti,

cestovná kancelária Alchemy Travel s.r.o. podala dňa 21.6.2022 na Okresnom súde Bratislava I návrh na vyhlásenie konkurzu (poistenia Zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie).

Cestovná kancelária Alchemy Travel s.r.o má v UNIQA uzavretú poistnú zmluvu o poistení záruky v dôsledku jej úpadku. Číslo poistnej zmluvy je Návrh poistnej zmluvy č.: 8100083182.

Od tohto okamihu môžu poškodení zákazníci cestovnej kancelárie uplatňovať v UNIQA pojištovne, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu svoje nároky z titulu uskutočnených platieb za nerealizované zájazdy. Poistné krytie sa vzťahuje aj na nečerpané poukazy na zájazd (vouchery). Nárok na poistné plnenie je možné uplatniť do 6 mesiacov od vzniku poistnej udalosti, tj najneskôr do 21.12.2022.

Nárok je možné uplatniť prostredníctvom on-line aplikácie pre hlásenie škôd, ktorú nájdete na našich stránkach v sekcii hlásenia škôd / cestovanie / insolvencia CK – https://skody.uniqa.sk/cestovanie/cestovne-poistenie-insolvencia. K nahláseniu škody budete okrem vyššie uvedeného čísla poistnej zmluvy potrebovať Zmluvu o obstaraní zájazdu uzavretú s cestovnou kanceláriou (scan alebo fotografie), príp. poukaz na zájazd / voucher vystavený cestovnou kanceláriou (scan alebo fotografia), doklady o uhradení zálohy či plnej ceny zájazdu (scan alebo fotografiu) a číslo účtu pre zaslanie poistného plnenia. Tieto dokumenty si prosím pripravte vopred pred samotným nahlásením škody. Elektronické dokumenty môžu byť vkladané vo formáte jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx. Originály všetkých dokumentov si uschovajte min. po dobu 6 mesiacov pre ich prípadné overenie. V prípade, že škodu nechcete hlásiť online, tlačivo Oznámenie škodovej udalosti úpadok CK si môžete stiahnuť nižšie a zaslať do poisťovne mailom na adresu cmd@uniqa.sk spolu s vyššie uvedenými dokladmi.

O ďalšom vývoji situácie a postupe vás budeme informovať na našej webovej stránke.