Slovensky > O nás > Aktuality > Informácia o zmene kontaktných e-mailových adries info@axa.sk na info@uniqa.sk.

Informácia o zmene kontaktných e-mailových adries info@axa.sk na info@uniqa.sk.

05.10.2021

V súvislosti so zlúčením spoločností UNIQA a AXA, dochádza aj ku zlúčeniu a zjednoteniu jednotlivých komunikačných ciest medzi našimi spoločnosťami a klientmi.

Dovoľte, aby sme vás informovali, že od 15.10.2021 nebude možné pre komunikáciu s nami ďalej používať e-mailovú adresu info@axa.sk.

Prosíme, používajte pre komunikáciu s nami výlučne adresu info@uniqa.sk.