Slovensky > O nás > Aktuality > Informácia o zmene poplatku za správu fondu UNIQA EUR Konto od 1.1.2024

Informácia o zmene poplatku za správu fondu UNIQA EUR Konto od 1.1.2024

29.11.2023

UNIQA investiční společnost, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 64579018, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, IČO: 36 770 540, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 1475/B (ďalej len „Spoločnosť) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2024 dochádza k zvýšeniu poplatku za správu fondu UNIQA EUR Konto, otevřený podílový fond (ďalej len „Fond“) z 0,25 % na 0,50 %.

Výška poplatku za správu fondu sa vracia na pôvodnú úroveň, ktorá bola v období od 1.10.2014 do 31.12.2023 znížená na 0,25 % tak, aby sme zredukovali negatívny dopad pretrvávajúceho obdobia nízkych úrokových sadzieb na našich klientov. Aktuálny rast úrokových sadzieb umožňuje nie len návrat poplatku na pôvodnú úroveň, ale taktiež zvyšuje možnosti investovania.

Nulové vstupné a výstupné poplatky zostávajú v tomto fonde zachované.

Pred investíciou je potrebné, aby sa klient oboznámil s Kľúčovými informáciami a štatútom Fondu, Sadzobníkom a ďalšími dokumentami, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.uniqa.sk v sekcii investovanie.

Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu.

 

UNIQA investiční společnost, a.s