Slovensky > O nás > Aktuality > Klientsky portál moja UNIQA s novými službami aj dizajnom

Klientsky portál moja UNIQA s novými službami aj dizajnom

03.05.2023

Digitálny servisný nástroj pre zákazníkov moja UNIQA prešiel dôkladnou inováciou. Tá  spojila niekoľko predchádzajúcich systémov fungujúcich pred fúziou spoločností AXA do UNIQA, pridala mnoho ďalších možností a zlepšila užívateľský komfort. Klienti majú jednoduchú správu svojich finančných zmlúv na jednom portáli v režime 24/7.

 

Nový klientsky portál moja UNIQA je optimalizovaný pre zobrazenie na počítačoch, mobilných telefónoch a tabletoch. UNIQA tiež optimalizovala dizajn portálu tak, aby zobrazované informácie boli prehľadnejšie. Klient ho nájde na: UNIQA Klientský portál.

Prihlásenie do systémy sa zjednodušilo: akonáhle je klient overený, ako dôveryhodný používateľ môže plne využívať portál na základe svojho PIN alebo hesla. Do moja UNIQA je možné prihlásiť sa aj pomocou bankovej identity, ktorá okamžite nastaví status overeného klienta.

Migrácia sa týkala približne 350 000 klientov a takmer 600 000 zmlúv o poistení, doplnkovom dôchodkovom poistení, doplnkovom dôchodkovom sporení či investovaní do podielových fondov. Vzhľadom k týmto objemom je zrejmý aj ekologický efekt: online komunikácia šetrí papier a prírodu.

Čo ponúka portál moja UNIQA?

  • prehľad všetkých zmlúv klienta s finančnou skupinou UNIQA na jednom mieste, vrátane už ukončených: poistenie, dôchodky, investície;
  • všetky potrebné dokumenty týkajúce sa zmlúv, ako sú kópie zmlúv, ročné výkazy, daňové potvrdenia, zelená karta pre poistenie zodpovednosti za škodu atď.;
  • súhrn transakcií vykonaných na zmluvách;
  • vykonanie zmien osobných údajov a kontaktných údajov (napr. priezvisko, titul, adresa trvalá alebo korešpondenčná, e-mail, telefónne číslo atď.);
  • vykonanie zmeny frekvencie platenie zmlúv, zmeny v spôsobe úhrady zmlúv, zmeny oprávnenej osoby;
  • možnosť úhrady platieb na zmluvách: klient zaplatí platobnou kartou on-line priamo z moja UNIQA;
  • prehľad poistných udalostí z poistných zmlúv: možnosť hlásenia škôd neživotného poistenia a sledovanie procesu likvidácie poistných udalostí, kompletná dokumentácia škody, možnosť komunikácie s likvidátorom škody;
  • kontakty na osobného poradcu klienta a na UNIQA;
  • Ďalšie funkcionality.

V  oblasti poistenia  sú v moja UNIQA dostupné retailové životné a neživotné poistné zmluvy. V dôchodkoch je možné meniť výšku pravidelného príspevku účastníka a tiež presúvať finančné prostriedky medzi fondmi. V investíciách môže klient podať žiadosť o vyplatenie alebo výmenu investičných certifikátov, zrušiť vyplatenie alebo zmeniť investičnú stratégiu.

UNIQA plánuje ďalší rozvoj portálu v najbližších mesiacoch. V pláne je doplniť on-line riešenie vinkulácií alebo prepojiť moja UNIQA aj pre bankové poistné produkty dojednané v partnerských bankách.

Užívatelia majú k dispozícii aj inštruktážne video s prehľadom hlavných parametrov moja UNIQA: