Slovensky > O nás > Aktuality > Nové znenia štatútov dôchodkových fondov

Nové znenia štatútov dôchodkových fondov

28.03.2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že UNIQA d.s.s. obdržala od Národnej banky Slovenska, v súlade o so zákonom, predchádzajúci súhlas na zmenu štatútov dôchodkových fondov, ktorá bude mať vplyv na dátum prevodu prostriedkov medzi dôchodkovými fondami (prevod bude realizovaný druhý pracovný deň po doručení žiadosti).

Tieto zmeny budú aplikované po nadobudnutí účinnosti príslušného štatútu, tj. 10.4.2024.

Nové znenia štatútov dôchodkových fondov sú k dispozícii na webovom sídle spoločnosti UNIQA d.s.s., a.s. tu:

statut-akcioveho-negarantovaneho-d.f.-uniqa-d.s.s.-a.s.-zverejneny-27.03.2024-ucinny-od-10.04.2024.pdf

statut-dlhopisoveho-garantovaneho-d.d.f.-uniqa-d.s.s.--a.s.--zverejneny-27.03.2024-ucinny-od-10.04.2024.pdf

statut-indexoveho-negarantovaneho-i.d.f.-uniqa-d.s.s.-a.s.-zverejneny-27.03.2024-ucinny-od-10.04.2024.pdf

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že:

starobné dôchodkové sporenie je dlhodobou formou investovania a spoločnosť UNIQA d.s.s., a.s. upozorňuje všetkých sporiteľov v kľúčových informáciách o dôchodkovom fonde a štatúte dôchodkového fondu na minimálnu odporúčanú dobu sporenia, ktorá je u negarantovaných dôchodkových fondov (Akciový negarantovaný.d.f. UNIQA d.s.s., a.s., Indexový negarantovaný.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.) 10 rokov. Pred každou zmenou si prosím preštudujte uvedené dokumenty na www.uniqa.sk.

S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou UNIQA d.s.s., a.s. je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu.