Slovensky > O nás > Aktuality > Oznámenie o cezhraničnom zlúčení poisťovní UNIQA a AXA

Oznámenie o cezhraničnom zlúčení poisťovní UNIQA a AXA

10.06.2021

Týmto si dovoľujeme oznámiť, že na základe projektu fúzie (návrhu zmluvy) o cezhraničnom zlúčení má dôjsť k zlúčeniu poisťovní UNIQA pojišťovna, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., AXA životní pojišťovna a.s. a AXA pojišťovna a.s., na základe ktorého UNIQA poisťovňa, a.s., AXA životní pojišťovna a.s. a AXA pojišťovna a.s. zaniknú a UNIQA pojišťovna, a.s. sa stane ich nástupnickou spoločnosťou.

Na území Slovenskej republiky bude obchodná činnosť nástupnickej spoločnosti realizovaná prostredníctvom organizačnej zložky UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Dokončenie zlúčenia je plánované na tretí kvartál roku 2021, po obdržaní príslušných regulatórnych súhlasov Českej národnej banky a Národnej banky Slovenska.

Všetci klienti budú o zlúčení informovaní v súlade so zákonom stanoveným spôsobom.

Zúčastnené spoločnosti týmto zverejňujú príslušné dokumenty o zlúčení.

Prípadné otázky o zlúčení je možné zaslať na otazky@uniqa.sk.