Slovensky > O nás > Aktuality > Oznámenie o cezhraničnom zlúčení servisných spoločností skupiny UNIQA

Oznámenie o cezhraničnom zlúčení servisných spoločností skupiny UNIQA

10.06.2021

Týmto si dovoľujeme oznámiť, že na základe projektu fúzie (návrhu zmluvy) o cezhraničnom zlúčení má dôjsť k zlúčeniu spoločností UNIQA Management Services, s.r.o., ProUNIQA, s.r.o. a UNIQA InsService, spol. s r.o., na základe ktorého ProUNIQA, s.r.o. a UNIQA InsService, spol. s r.o. zaniknú a UNIQA Management Services, s.r.o. sa stane ich nástupnickou spoločnosťou.

Na území Slovenskej republiky bude obchodná činnosť nástupnickej spoločnosti realizovaná prostredníctvom organizačnej zložky UNIQA Management Services, s.r.o., organizačná zložka Slovensko.

Dokončenie zlúčenia je plánované na august 2021.

Zúčastnené spoločnosti týmto zverejňujú príslušné dokumenty o zlúčení.

Prípadné otázky  o zlúčení je možné zaslať na otazky@uniqa.sk.