Slovensky > O nás > Aktuality > Peniaze z poisťovne za škodu po krupobití alebo víchrici môžete mať už pozajtra

Peniaze z poisťovne za škodu po krupobití alebo víchrici môžete mať už pozajtra

26.09.2023

Je známe, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Platí to najmä teraz, keď na naše peňaženky tlačí inflácia a do toho ešte prídu nečakané výdavky za opravy v domácnosti. Často ide o nečakané škody, ktoré spôsobuje počasie a živly alebo poruchy v domácnosti. Sumy sa niekedy šplhajú do tisícov Eur, ktoré môžu spôsobiť vážny zásah do rodinného rozpočtu. Existuje pritom veľká šanca, že z vlastnej peňaženky nemusíte platiť ani Euro. Dokazujú to aj prípady z UNIQA.

 

Klientke Eve prasklo v dome vodovodné potrubie a voda zaliala parketovú podlahu a poškodila steny. Domácu „povodeň“ našli deti po príchode zo školy, pani Eva sa aj s manželom ponáhľali z práce zachrániť, čo sa dá. Zastavili prívod vody v dome a okamžite nahlásili udalosť do poisťovne cez online formulár, kde zaslali aj fotografie poškodených častí. Poisťovňa zareagovala okamžite a dodatočne si vyžiadala chýbajúce doklady dôležité pre ukončenie šetrenia. Pani Eva ich doručila a vybrala si plnenie rozpočtom. Do 48 hodín od dodania poslednej potrebnej dokumentácie dostala z poisťovne 3000 Eur, z ktorých mohla hneď zaplatiť opravu potrubia, drevenej podlahy, výmenu zatečeného nábytku aj premaľovanie stien.

Neverili by ste, do akej sumy sa môže vyšplhať suma za škodu, ktorú spôsobí v podkroví hlodavec. Milan nahlásil poisťovni škodu pod strechou na zateplení, ktoré podľa neho spôsobila pravdepodobne kuna. Jej pobyt v podkroví bol naozaj deštruktívny – rozhryzená bola veľká časť izolácie. Pán Milan škodu nahlásil ihneď online, poslal fotografie aj s predpokladom, že ide o škodu spôsobenú kunou. Poisťovňa si však nebola istá, či škodu naozaj spôsobil hlodavec, žiadala preto ďalšiu dokumentáciu. Keď klient nafotil rozsah škôd naozaj detailne aj s presným popisom poškodených častí, likvidátor už nemal pochybnosti, a do 48 hodín od doručenia posledného podkladu mu poisťovňa poslala plnenie rozpočtom -  6000 Eur.

Búrka s nečakane silnou víchricou kompletne strhla strechu a poškodila balkón na dome pána Petra. Odfúklo mu celé zastrešenie, silný dážď spôsobili zatečenie stien a domu a prudké nárazy vetra rozbili presklenie na malom balkóne. V dedine nebol jediný, kto počítal škody, ale doslova o strechu nad hlavou prišiel len on. Kým susedia a rodina pomáhali s odpratávaním, Peter nahlásil škodu do poisťovne cez online formulár. Vzhľadom na rozsah škôd vykonala poisťovňa hneď na druhý deň obhliadku, bolo jej totiž jasné, že rodina potrebuje opraviť strechu čo najrýchlejšie. Akonáhle bol spis kompletný, do ďalších 48 hodín mal Peter v emaily informácie o vybavení škody a výšku poistného plnenia 13 000 Eur, ktoré mu UNIQA ešte v ten deň poslala na účet. Peter ich použil na opravu strechy, balkóna a vymaľovanie zatečených stien.

Prepätie z úderu blesku priamo do osamelej chalupy spôsobilo skrat elektromotora a nefunkčnú chladničku v kuchyni. Pre Elišku, ktorá pripravovala narodeninovú oslavu, to bola katastrofa. Zakúpené pochúťky na občerstvenie a veľká torta pre synovca-narodeninového chlapca boli zrazu v ohrození. Snaha nájsť opravára zlyhala – najbližší bol na dovolenke a druhý z mesta mal voľný termín až do budúceho týždňa. Čo teraz? Našťastie si spomenula na svoju poisťovňu. Jeho poistenie zahŕňalo okrem iného asistenčnú službu, ktorá vie zabezpečiť opravárov elektrických spotrebičov. Kontaktovala linku pomoci a v ten večer sa objavil technik, ktorému sa podarilo chladničku opraviť. Pani Eliška ani nemusela nič vypĺňať a dokumentovať, všetko ostatné vybavil technik s poisťovňou.  Oslava bola zachránená!

Ako dostať vyplatenie plnenia do dvoch dní

Všetko, čo potrebujete, je byť poistený správnou poisťovňou. UNIQA teraz garantuje klientom v poistení majetku Domov & bezpečie ( zahŕňa poistenia domácnostipoistenie rodinných domov a bytov) vysporiadanie poistnej udalosti do 2 pracovných dní od prevzatia všetkých dokladov potrebných na prešetrenie poistnej udalosti a výpočet poistného plnenia.

Čo to v praxi znamená? Akonáhle sú všetky náležitosti procesu likvidácie kompletné, to znamená, že poisťovňa má k dispozícii od klienta všetky podklady potrebné k ukončeniu šetrenia udalosti nahraté cez online formulár, UNIQA škodu uzavrie do 2 pracovných dní. Klient dostane spolu so záverečnou informáciou o ukončení likvidácie a úhrade škody výplatu poistného plnenia na účet.

Za akých podmienok dostanem plnenie do 2 pracovných dní? Stačí k tomu naozaj málo – nahlásiť škodu online na https://skody.uniqa.sk a tam nahrať aj potrebnú dokumentáciu k škode. Následne doložiť všetky doklady dôležité na prešetrenie škody a rozsahu poistného plnenia, ktoré likvidátor bude požadovať. Keď už má poisťovňa všetky informácie vrátane vašich platobných údajov, do dvoch pracovných dní po doložení posledného potrebného dokladu môžete mať peniaze na účte.

Dvojdňová garancia má len jednu výnimku: nemožno ju zaručiť v prípade rozsiahlych katastrof zahŕňajúcich veľké živelné pohromy (ako sú napr. veľké záplavy, tornádo). Ak však lehotu poisťovňa nestihne v období bežnej prevádzky, klientovi poskytne za omeškanie výhodu nad rámec poistnej zmluvy.

"Ak UNIQA nesplní svoju povinnosť vysporiadať poistnú udalosť podľa vyššie uvedených podmienok a likvidáciu ukončí neskôr, zaväzuje sa, že pri vyplácaní poistného plnenia nebude odpočítavať spoluúčasť dohodnutú v  poistnej zmluve. Tá môže vzhľadom na voľbu klienta predstavovať až 400 Eur,  takže nejde o zanedbateľnú sumu," informuje  Zdeněk Hruška, manažér poistenia majetku a zodpovednosti UNIQA.

Táto záruka vo forme verejného prísľubu sa nachádza na webovej stránke www.uniqa.sk , konkrétne tu: https://www.uniqa.sk/documents/uniqa_dokumenty/produkty/majetok/uniqa-od-01.09.2021/domov-a-bezpecie/verejny-prislub-likvidacia-poistnych-udalosti-z-poistenia-domov-a-bezpecie.pdf