Slovensky > O nás > Aktuality > Počet fajčiarov na Slovensku minulý rok stúpol. Pozor! Fajčenie významne ovplyvňuje aj cenu životného poistenia

Počet fajčiarov na Slovensku minulý rok stúpol. Pozor! Fajčenie významne ovplyvňuje aj cenu životného poistenia

31.05.2024

Dlhodobý trend posledné roky ukazoval, že počet fajčiarov na Slovensku klesá. V minulom roku však opäť stúpol a vzrástol na 21,2 %. Znamená to, že u nás aktívne fajčí viac ako 1 150 000 Slovákov. Deje sa tak napriek tomu, že podľa odborníkov spôsobuje fajčenie cigariet štrnásť typov rakoviny a desiatky ďalších ochorení. Zhoršuje napríklad stav srdca a ciev a následné ochorenia, ktoré patria na Slovensku medzi najčastejšie príčiny úmrtí. V priemere si fajčiari skracujú život najmenej o desať rokov. Fajčenie preto zohráva podstatnú úlohu aj v životnom poistení.

Tisíce ľudí navyše umierajú na následky pasívneho fajčenia. Pracujúci vo fajčiarskom prostredí alebo ľudia žijúci v domácnosti s fajčiarmi majú dvakrát vyššie riziko infarktu a tiež podstatne vyššie riziko rakoviny a mŕtvice. Platí, že jedna hodina strávená v zafajčenom prostredí vedie k tomu, že cievy sa spamätávajú ďalších 24 hodín, aby sa dostali do pôvodnej kondície. Toto nebezpečenstvo sa zvyšuje najmä vtedy, ak ide o deti a mladistvých.

Čo na to poisťovne

Poisťovne pri vstupe do životného poistenia fajčenie zohľadňujú pri riziku smrti a v pripoistení závažných ochorení, UNIQA sa navyše snaží zachytiť  súvislosť aj v rodinnej anamnéze. Pýta sa na výskyt "fajčiarskych" diagnóz, akými sú rakovina, ischemická choroba srdca, infarkt a mŕtvica v priamej príbuzenskej línii vo veku do 60 rokov. Ak je zachytený výskyt takýchto ochorení u blízkych osôb fajčiara, ten musí počítať s príplatkom podľa frekvencie, prípadne s výlukou na príslušné choroby. Prirážka sa pohybuje priemerne v nízkych desiatkach percent.

"Rovnako však zohľadňujeme priebežný medicínsky pokrok v liečení niektorých ochorení a dostupnosť urgentnej lekárskej starostlivosti. Potvrdzuje to objektívne klesajúca úmrtnosť u niektorých diagnóz, ako napríklad pri srdcovom infarkte alebo náhlej mozgovej príhode, ako aj lepšie výsledky rekonvalescencie pacientov,“ hovorí Eva Trajboldová, manažérka produktov poistenia osôb UNIQA

UNIQA aj preto uplatňuje plošnú zľavu pre klientov, ktorí spĺňajú parametre "štíhleho nefajčiara" (podľa BMI). Ten zaplatí do 20% menej pri riziku smrti alebo v pripoistení veľmi závažných chorôb.

Informáciu o fajčení uvádza klient pri uzatváraní poistenia v zdravotnom dotazníku. Ak dôjde k poistnej udalosti z pripoistenia závažných chorôb, pri ktorej je súvislosť s fajčením pravdepodobná, overuje sa osobná situácia aj anamnéza poisteného spätne.

Ak sa ukáže, že vedome uviedol nepravdivé údaje v zdravotnom dotazníku, môže poisťovňa odstúpiť od dohodnutej zmluvy od začiatku alebo odmietnuť poistné plnenie.

Ako rizikový faktor poisťovne nesledujú iba fajčenie, ale viacero ďalších, ako je obezita alebo krvný tlak. Ak je záťaž viacnásobná, prijatie klienta je možné len za vyššiu prirážku alebo so zodpovedajúcou výlukou vysoko pravdepodobných diagnóz.

Obezita ako ďalší strašiak

A práve nadváha sa v prípade klientov ŽP ukazuje aktuálne ako trend. Pravdepodobne za to môžu dva faktory: tým aktuálnym je viac ako rok trvajúca pandémia so všetkými obmedzeniami, kvôli ktorej sa ľudia menej hýbu a priberajú. Rolu hrá ale aj objektívna skutočnosť, že do životného poistenia vstupujú ľudia vo vyššom veku, teda spravidla s vyššou hmotnosťou.

Posledné roky sú noví klienti v životnom poistení UNIQA „ťažší“ než predvlani. Dokonca ich priemerné BMI dosiahlo najvyššiu úroveň za posledných 11 rokov, čo naznačuje, že zvyšujúca sa hmotnosť pri vstupe do poistenia je trend. Kým táto hodnota sa v UNIQA ešte do roku 2014 držala v priemere pod 25, následne už sa pravidelne pohybovala nad touto hranicou. A tá je súčasne predelom medzi normálnou hmotnosťou a začínajúce nadváhou.

"Fajčenie je však pri uzatváraní životného poistenia výrazne horší faktor než nadváha či dokonca obezita. Cigarety zvyšujú úmrtnosť už v mladšom veku až dvojnásobne, zatiaľ čo obezita zoberie pár rokov života až starším ročníkom, " upozorňuje Eva Trajboldová, manažérka produktov poistenia osôb UNIQA.