Slovensky > O nás > Aktuality > Pozastavenie vydávania a odkupovania podielových listov fondov UNIQA v období od 2.1. do 4.1.2023

Pozastavenie vydávania a odkupovania podielových listov fondov UNIQA v období od 2.1. do 4.1.2023

22.12.2022

 

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v období 2.1. až 4.1. 2023 (počas 3 pracovných dní) bude z prevádzkových dôvodov pozastavené vydávanie a odkupovanie všetkých podielových fondov UNIQA, a to vrátane stanovovania aktuálnej hodnoty podielových listov, ktoré Spoločnosť obhospodaruje. Všetky žiadosti prijaté v týchto dňoch budú vysporiadané okamžite po dni obnovenia vydávania a odkupovania podielových listov za hodnotu stanovenú ku dňu 5.1.2023. Na žiadosti doručené počas víkendu 31.12.2022 a 1.1.2023 sa  prihliada ako na žiadosti prijaté 2.1.2023.

Pozastavenie sa nevzťahuje na žiadosti doručené do 30.12.2022 vrátane. Tieto žiadosti budú vysporiadané štandardne podľa podmienok stanovených v štatúte fondu.

Celý zápis Rozhodnutia predstavenstva UNIQA investiční společnosti, a.s. je k dispozícii tu.