Slovensky > O nás > Aktuality > Produkty životného poistenia UNIQA sa stali finančnými produktami roka 2022

Produkty životného poistenia UNIQA sa stali finančnými produktami roka 2022

08.03.2023

 

 

Produkty životného poistenia UNIQA - UNIQÁT Risk a ActiveLife sa podľa výsledkov súťaže portálu Finparáda.sk stali finančnými produktami roka na Slovensku. Portál Finparáda sa špecializuje na hodnotenie finančných produktov v Českej republike už 12 rokov, tento rok vyhlásil súťaž prvý raz aj na Slovensku.

 

Porota hodnotila produkty rizikového životného poistenia ponúkané poisťovňami v Slovenskej republike podľa nasledujúcich kritérií: rozsah poistenia 70 %, transparentnosť produktu 15 % a inovácia produktu 15 %. Produkty UNIQÁT Risk a ActiveLife prevalcovali konkurenciu a stali sa jednoznačnými víťazmi.

„Z ocenenia máme veľkú radosť, pretože naše produkty sa snažíme kontinuálne vylepšovať a prispôsobovať aktuálnym potrebám našich klientov a doby. Či už ide o krytie duševných chorôb v rámci invalidity alebo možnosť až 5-násobného plnenia pri kritických chorobách. Význam životného poistenia v tejto zložitej postpandemickej dobe narastá a sme radi, že naša ponuka bola vyhodnotená ako najlepšia na trhu,“ hovorí manažérka poistenia osôb UNIQA Eva Trajboldová.

Čo ocenila porota na UNIQA produktoch UNIQÁT Risk a ActiveLife

Hodnotitelia pri životnom poistení UNIQA ocenili, že oba produkty ponúkajú v rámci poistenia vyše 40 pripoistení, poistených môže byť až 8 osôb na jednej zmluve. Ďalej ponúkajú odmenu za zdravý životný štýl, až 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení, nadštandardné asistenčné služby v oblasti zdravia a životného štýlu (diagnose.me), bezplatnú poradňu ku koronavírusu (pre poistenie UNIQÁT Risk) ako aj fakt, že v poistení nie je určená minimálna výška poistného. V prípade Active Life sa v poistných podmienkach neuvádza výluka alebo znížené poistné plnenie v prípade alkoholu a omamných látok pre poistenie smrti. UNIQA ponúka aj komplexný balíček 1. rizika – tzv. „poistenie úveru“, kde má klient možnosť výberu z 8 balíčkov v kombinácii smrť, invalidita, kritické choroby a má 15 % zľavu pre dvojicu osôb.

Pre klientov sú k dispozícii početné inovácie ako e-podateľňa, moja UNIQA, automatické vyhodnocovanie zdravotného stavu v aplikácii UNIQA Studio do 15 minút či služba METEO UNIQA.

„Naša súťaž vychádza z online rebríčkov najlepších finančných produktov, ktoré sú k dispozícii na portáli Finparáda.sk po celý rok a sú pravidelne aktualizované. Rebríčky majú svoju jednoduchú a zrozumiteľnú metodiku, pričom podkladom pre hodnotenie sú stotisíce dátových položiek, ktoré v priebehu roka pravidelne spracovávame. Výsledné hodnotenie je odborné a nezávislé," hovorí Michal Mošnička, riaditeľ spoločnosti Scott& Rose, ktorá je prevádzkovateľom finančných portálov portálu Finparáda.