Slovensky > O nás > Aktuality > Škodová udalosť môže bez poistenia zodpovednosti znamenať koniec podnikania

Škodová udalosť môže bez poistenia zodpovednosti znamenať koniec podnikania

23.05.2024

 

 

Nároky škôd, ktoré vznikli v rámci podnikania, v poslednom čase prudko rastú a poškodené osoby sa ich naučili uplatňovať. Neváhajú svoje škody na majetku či zdraví  riešiť s pomocou právnikov alebo dokonca súdnou cestou.Aj napriek tomu má podľa odhadov poistenie zodpovednosti za škod spôsobenú pri výkone povolania iba každá desiata malá alebo stredná firma. „Aj poistení podnikatelia by si mali zároveň overiť, či výšky poistných súm v zmluve stále zodpovedajú dnešným nákladom,“  hovorí manažér korporátneho poistenia majetku UNIQA Tomáš Kráľovič.

Každý deň počúvame správy o vysokých sumách, ktoré musia podnikatelia a spoločnosti vyplatiť ako kompenzáciu. Pre menších hráčov na trhu to môže znamenať aj koniec podnikania. Tu sú  skutočné príklady z praxe poisťovne UNIQA, ktoré hovoria za všetko.

Čo všetko sa môže stať?

Zamestnanec spoločnosti, ktorá realizuje výškové práce, rúbal strom pri ceste v obci. Kmeň sa pri podrezaní odlomil a vysoký strom pri páde poškodil stĺp vysokého napätia. Z dôvodu nevyhnutnej opravy a odstávky si energetická spoločnosť uplatnila náhradu škody vo výške takmer 8 000 €. (Zdroj: UNIQA)

Montážna firma mala za úlohu umiestniť a upevniť sklenenú priečku s umeleckým dielom v átriu budovy na recepcii banky. Počas inštalácie sa ťažká sklenená stena uvoľnilazrútila sa na zem. Stena sa nielenže zlomila, ale poškodila mramorové dosky na podlahe a drevený recepčný pult. Poškodená spoločnosť požadovala od montážnej firmy náklady na opravu a uvedenie vecí do pôvodného stavu vo výške viac ako 10 000 €. (Zdroj: UNIQA)

Počas veľtrhu sa v jednom stánku nesprávne manipulovalo s rýchlovarnou kanvicou. Večer po skončení otváracích hodín nastal skratvypukol požiar, ktorý sa rozšíril na väčšiu časť výstavných priestorov a požiarom či dymom poškodil ďalšie stánky a časť budovy. Následne došlo k ďalšiemu poškodeniu hasením. Subjekt prenajímajúci priestory požadoval od nájomcu stánku, kde požiar vznikol, náhradu škody vo výške 30 000 € a ďalšie nároky rádovo v tisícoch eur si uplatnili poškodení nájomcovia okolitých stánkov. (Zdroj: UNIQA)

Poistenie to zvládne, ale...

Všetci podnikatelia v týchto skutočných príbehoch mali šťastie, pretože mali správne nastavené poistenie podnikateľov s krytím zodpovednosti za škodu. Ich poistenie sa teda vzťahovalo nielen na ich vlastný majetok, ale aj na škody nimi spôsobené. Treba povedať, že takýchto udalostí so šťastným koncom je stále málo. Odhaduje sa totiž, že poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone podnikania má iba každá desiata malá alebo stredná firma.

Aj poistení podnikatelia by si mali zároveň overiť, či výšky poistných súm v zmluve stále zodpovedajú dnešným nákladom. Pretože inak sa môže stať, že sa spoľahnú na poistenie, ktoré im už plné krytie neúmyselnej škody nezaručuje.

Poisťovne zároveň reagujú na vývoj cien a vznikajúce potreby podnikateľov, čím prispôsobujú svoje riešenia dobe. UNIQA vo svojich produktoch poistenia zodpovednosti za škodu pre živnostníkov a malé a stredné podniky ponúka široký rozsah krytia, ktorý vychádza z požiadaviek platnej legislatívy, zohľadňuje jej vývoj ale aj skúsenosti s likvidáciou konkrétnych poistných udalostí.  Poistenie je možné ponúknuť podnikateľom s rôznym zameraním a rozsah krytia a podmienky poistenia prispôsobiť potrebám týchto subjektov.

Pre koho je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľskou činnosťou vhodné?

 • Pre výrobcov, distribútorov a predajcov
  Ak v rámci podnikania vyrábate výrobky, čelíte povinnosti zaplatiť škodu spôsobenú chybným výrobkom (napr. výbuch domáceho spotrebiča a poškodenie zdravia alebo materiálne poškodenie nábytku).  Škody sa však môžu vyskytnúť aj počas výroby (napr. stroj sa vznieti a požiar sa rozšíri do susedného zariadenia). Rovnaká povinnosť nahradiť škodu spôsobenú chybným výrobkom platí nielen pre výrobcov, ale aj pre distribútora alebo predávajúceho.
 • Pre podnikateľov v pohostinstve
  Poistenie zodpovednosti za škodu sa vyplatí aj pri poskytovaní služieb. V pohostinstvách alebo penziónoch môžu nastať škody na vnesených a odložených veciach a možným rizikom je aj poškodenie zdravia v dôsledku konzumácie pokazeného jedla podaného poisteným.
 • Pre stavebné firmy a remeselníkov
  Poistnú ochranu veľmi často využívajú stavebné firmy alebo remeselníci. Stavebné firmy zodpovedajú za škody, ktoré vzniknú priamo na stavenisku (pád do neoznačenej priekopy, poškodenie cudzích vecí nachádzajúcich sa na stavenisku, pretrhnutie káblov), ale aj za škody, ktoré vzniknú po odovzdaní diela (napr. v dôsledku chybne dodaných stavebných prác dochádza ku škode na zdraví alebo na veciach nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti a pod.). Remeselníci môžu poškodiť prevzatú vec alebo spôsobiť napr. škodu na vybavení bytu zákazníka pri rôznych inštaláciách.
 • Pre obce a mestá
  Obce a mestá čelia škodám v dôsledku výkonu ich činností alebo nesprávnych úradných rozhodnutí.
 • Pre vlastníkov bytových domov a pre družstvá
  Poistenie všeobecnej zodpovednosti je vhodné aj pre klientov - vlastníkov bytového domu. Ide najmä o byty, z ktorých je možné riešiť aj vzájomné škody medzi vlastníkmi bytových jednotiek. Môže napríklad nastať situácia, keď jeden z majiteľov zanedbáva starostlivosť vo svojej bytovej jednotke a susedia sú zaplavení. Časté škody spôsobuje aj sneh padajúci na zaparkované vozidlá zo strechy bytového domu.

Prečítajte si aj, ako asistenčné služby môžu podnikateľom pomôcť každý deň.