Slovensky > O nás > Aktuality > Škodová udalosť môže bez poistenia zodpovednosti znamenať koniec podnikania

Škodová udalosť môže bez poistenia zodpovednosti znamenať koniec podnikania

15.06.2023

 

 

Nároky zo vzniknutých škôd v rámci podnikania v poslednom čase prudko rastú. Poškodené osoby sa ich naučili uplatňovať, neváhajú svoje škody či zranenia riešiť s pomocou právnikov či na súde. Každý deň počúvame správy o vysokých sumách, ktoré musia podnikatelia a spoločnosti vyplatiť ako kompenzáciu. Pre menších hráčov na trhu to môže znamenať aj koniec podnikania. Príklady z praxe hovoria za všetko.

 

Čo všetko sa môže stať?

Zamestnanec spoločnosti, ktorá realizuje výškové práce, rúbal strom pri ceste v obci. Kmeň sa pri podrezaní odlomil a vysoký strom pri páde poškodil stĺp vysokého napätia. Z dôvodu nevyhnutnej opravy a odstávky si energetická spoločnosť uplatnila náhradu škody vo výške takmer 8 000 €.

Montážna firma mala za úlohu umiestniť a upevniť sklenenú priečku s umeleckým dielom v átriu budovy na recepcii banky. Počas inštalácie sa ťažká sklenená stena uvoľnila a zrútila sa na zem. Stena sa nielenže zlomila, ale poškodila mramorové dosky na podlahe a drevený recepčný pult. Poškodená spoločnosť požadovala od montážnej firmy  náklady na opravu a uvedenie vecí do pôvodného stavu vo výške viac ako 10 000 €.

Počas veľtrhu sa v jednom stánku nesprávne manipulovalo s rýchlovarnou kanvicou. Večer po skončení otváracích hodín nastal skrat a vypukol požiar, ktorý sa rozšíril na väčšiu časť výstavných priestorov a požiarom či dymom poškodil ďalšie stánky a časť budovy. Následne došlo k ďalšiemu poškodeniu hasením. Subjekt prenajímajúci priestory požadoval od nájomcu stánku, kde požiar vznikol, náhradu škody vo výške 30 000 € a ďalšie nároky rádovo v tisícoch eur si uplatnili poškodení nájomcovia  okolitých stánkov.

Poistenie to zvládne, ale...

Všetci podnikatelia v týchto skutočných príbehoch mali šťastie, pretože mali správne poistenie podnikateľov s krytím zodpovednosti za škodu. Ich krytie sa teda vzťahovalo nielen na ich vlastný majetok, ale aj na škody nimi spôsobené. Treba povedať, že takýchto udalostí so šťastným koncom je stále málo, pretože sa odhaduje, že približne iba každá desiata malá alebo stredná firma  má poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone podnikania.

Aj poistení podnikatelia  by si mali zároveň overiť, či výšky poistných súm v zmluve stále zodpovedajú dnešným nákladom. Pretože inak sa môže stať, že sa spoľahnú na poistenie, ktoré im už plné krytie neúmyselnej škody nezaručuje..

Poisťovne zároveň reagujú na vývoj cien a vznikajúce potreby podnikateľov,  čím prispôsobujú svoje riešenia dobe. UNIQA vo svojich produktoch poistenia zodpovednosti za škodu pre živnostníkov a malé a stredné podniky ponúka široký rozsah krytia, ktorý  vychádza z požiadaviek platnej legislatívy, zohľadňuje  jej vývoj ale aj  skúsenosti s likvidáciou konkrétnych poistných udalostí.  Poistenie je možné ponúknuť podnikateľom s rôznym zameraním a prispôsobiť rozsah krytia a podmienky poistenia potrebám týchto subjektov. Pre viac informácií navštívte: Poistenie malých a stredných podnikateľov | UNIQA

Pre koho je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľskou činnosťou vhodné?

Ak v rámci podnikania vyrábate výrobky, čelíte povinnosti zaplatiť škodu spôsobenú chybným výrobkom (napr. výbuch domáceho spotrebiča a poškodenie zdravia alebo materiálne poškodenie nábytku).  Škody sa však môžu vyskytnúť aj počas výroby (napr. stroj sa vznieti a požiar sa rozšíri do susedného zariadenia ). Rovnaká povinnosť nahradiť škodu spôsobenú chybným výrobkom platí nielen pre výrobcov, ale aj pre distribútora alebo predávajúceho.

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vyplatí aj pri poskytovaní služieb. V pohostinstvách alebo penziónoch môžu nastať škody na vnesených a odložených veciach a možným rizikom je aj poškodenie zdravia v dôsledku konzumácie pokazeného  jedla podaného poisteným.

Poistnú ochranu veľmi často využívajú stavebné firmy alebo remeselníci. Stavebné firmy zodpovedajú za škody, ktoré vzniknú priamo na stavenisku (pád do neoznačenej priekopy, poškodenie cudzích vecí nachádzajúcich sa na stavenisku, pretrhnutie káblov), ale aj za škody, ktoré vzniknú po odovzdaní diela (napr. v dôsledku chybne dodaných stavebných prác dochádza ku škode na zdraví alebo na veciach nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti a pod.).

Remeselníci môžu poškodiť prevzatú vec alebo spôsobiť napr. škodu na vybavení bytu zákazníka pri rôznych inštaláciách.

Obce a mestá čelia škodám v dôsledku výkonu ich činností alebo nesprávnych úradných rozhodnutí.

Poistenie všeobecnej  zodpovednosti je vhodné aj pre klientov - vlastníkov bytového domu. Ide najmä o byty, z ktorých je možné riešiť aj vzájomné škody medzi vlastníkmi bytových jednotiek. Môže  napríklad nastať situácia, keď jeden z majiteľov zanedbáva starostlivosť vo svojej bytovej jednotke a susedia sú zaplavení. Časté škody spôsobuje aj sneh padajúci na zaparkované vozidlá zo strechy bytového domu.