Slovensky > O nás > Aktuality > Investičný fond UNIQA Selection Opportunities získal ocenenie TOP FOND 2022

Investičný fond UNIQA Selection Opportunities získal ocenenie TOP FOND 2022

01.03.2023

 

V súťaži Top Fond Slovakia 2022 organizovanej Slovenskou asociáciou správcovských spoločností a Vydavateľstvom MAFRA Slovakia získal investičný fond UNIQA Selection Opportunities ocenenie v kategórii dynamické zmiešané a štruktúrované fondy. 

 

Fond UNIQA Selection Opportunities sa stal v tejto kategórii víťazom ako fond s najlepším výnosom a rizikom na Slovensku, čím potvrdil svoju dlhodobo silnú pozíciu. Fond bol otvorený v roku 2008 a jeho aktuálna hodnota majetku dosahuje 78 mil. EUR. Jeho priemerná výkonnosť za posledných 5 rokov bola 3,94% ročne (k 31.1.2023).

Z ocenenia máme veľkú radosť. Aj keď v dnešnej neľahkej dobe vyvoláva téma investovania viac otázok, sme presvedčení o tom, že pravidelne investovanie a to hlavne do dynamických fondov je aj napriek dnešnej situácii veľmi vhodným riešením zabezpečenia sa v budúcnosti. A náš UNIQA Selection Opportunities Fond takýmto riešením rozhodne je,“ komentoval ocenenie člen predstavenstva UNIQA pre bankopoistenie Peter Socha.

Celkový objem spravovaných prostriedkov UNIQA Selection Opportunities presahuje 78 mil. EUR a dá sa do neho investovať suma už od 16 EUR. Fond ponúka investovanie nad rámec tradičnej distribúcie akcií a dlhopisov, čím poskytuje lepší manévrovací priestor v búrlivých vodách kapitálových trhov (relatívne nízka volatilita hodnoty investície napriek pomerne dynamickejšej štruktúre aktív). Umožňuje tiež dostupnosť inak ťažko prístupných alternatívnych aktív vrátane vyššieho podielu investícií do zlata a drahých kovov (nad 10 %) a využíva aj pridanej hodnoty rôznych špeciálnych dlhopisových stratégií, ako je napr. high yield alebo inflačné dlhopisy.

 


 

Podielové listy fondov UNIQA sú na území Slovenskej republiky vydávané prostredníctvom jej organizačnej zložky UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko.

UNIQA investiční společnost, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 645 79 018, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 770 540, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1475/B; UNIQA linka +421 232 600 100; e-mail: info@uniqa.sk; www.uniqa.sk.

Upozornenie pre investorov: Dokument má výlučne informatívny charakter a nemusí byť z pohľadu cieľového trhu vhodný pre každého klienta. Pred investovaním sa preto dôkladne oboznámte s podrobnými informáciami o produkte, ktoré sú uvedené v Dokumente s kľúčovými informáciami a ďalších dokumentoch dostupných na internetových stránkach www.uniqa.sk, príp. v listinnej podobe na vyžiadanie. Hodnota investície do podielových fondov môže kolísať a návratnosť investovanej sumy nie je zaručená. Minulá výkonnosť fondov nezaručuje výkonnosť budúcu.