Slovensky > O nás > Aktuality > UNIQA v prvom štvrťroku 2023 zvýšila poistné o 6,5 %

UNIQA v prvom štvrťroku 2023 zvýšila poistné o 6,5 %

09.06.2023

 

 

Za prvé tri mesiace roku 2023 zaznamenala UNIQA v Českej  republike a na Slovensku podľa metodiky Českej asociácie poisťovní 6,5 % nárast predpísaného poistného, čo  znamenalo viac ako dvojnásobnú medziročnú dynamiku. Zisk vzrástol o významných 40%.

 

Celkový čistý zisk UNIQA  od januára do marca 2023 v oboch krajinách dosiahol 13,6 mil. EUR (+40 % medziročne).

"Aj v turbulentných geopolitických a ťažkých ekonomických podmienkach s vysokou infláciou sme preukázali rastový potenciál a zároveň sme vykázali výrazne vyšší zisk. Zároveň to svedčí o vysokej dôvere našich klientov a obchodných partnerov, ktorých si veľmi vážime. Úloha primeraného zabezpečenia pre ľudí a podniky v ťažkých časoch rastie a UNIQA je pripravená túto potrebu pokryť. Z pohľadu akcionárov koncernu UNIQA prinášajú aktivity v Českej republike a na Slovensku nevyhnutný efekt  dlhodobého profitabilného rastu," uviedol Rastislav Havran, dezignovaný generálny riaditeľ UNIQA v ČR a SR.

Predbežné výsledky UNIQA v Českej republike a na Slovensku

Podľa štatistík Českej  asociácie poisťovní UNIQA medziročne vzrástla  v predpísanom poistnom o 6,5 % a v prvom  štvrťroku 2023 dosiahla  v  Českej republike a na Slovensku hodnotu 211,7 mil. EUR.

Na Slovensku dosiahol objem predpísaného poistného za prvé 3 mesiace roka  74,8 mil. EUR, čo predstavuje medziročný rast o 7,4 %. Z celkového predpísaného poistného  za obe krajiny predstavovalo Slovensko v tomto roku 35,3 %. Z celkového slovenského príspevku pochádzalo takmer 62 % z neživotného sektora a 38 % zo sektora životného poistenia. Trhové podiely UNIQA na slovenskom trhu zodpovedajú 11,2 % v oblasti neživotného poistenia a 9,7 % v sektore životného poistenia. V neživotnom poistení (+12,2 %) dosiahla UNIQA dvojciferný medziročný rast, keď prvýkrát prekročila trojmesačnú hranicu 42,57 mil. EUR.  Životné poistenie narástlo v porovnaní s rokom 2022 o 0,4 %.

V Českej republike dosiahol medziročný rast 6,1 % a predpísané poistné dosiahlo 136,86 mil. EUR. UNIQA tak obhájila  v rebríčku poisťovní v Českej republike šieste miesto, resp. piate miesto v rámci skupín poisťovní. Trhové podiely segmentov životného a neživotného poistenia boli celkovo vyrovnané (7,1 % a 7,7 %). Za prvý štvrťrok 2023 predpísala UNIQA na neživotnom poistení celkovo  97,49 mil. EUR, zatiaľ čo na životnom poistení to bolo 39,38 mil. EUR.  V oboch segmentoch navyše dokázala UNIQA posilniť, keď v neživotnom poistení medziročne získala  na poistnom o 8,3 % viac a zároveň si polepšila  o 1,1 % v životnom poistení. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2022 bolo tempo rastu životného a neživotného poistného takmer presne opačné.

Škodovosť neživotného sektora UNIQA v ČR a v SR bola v prvých troch mesiacoch tohto roka nižšia ako 50 %, pričom Slovensko vykázalo priaznivejší výsledok.

Počet poistných zmlúv v kmeni dosiahol na konci marca 2023 2,91 mil. kusov. Z toho 60% pripadlo na ČR a 40 % na Slovensko. Počet klientov dosiahol 1,95 mil. osôb (60% je z Českej republiky a 40% zo Slovenska).

Predbežné výsledky koncernu UNIQA Insurance Group

Počas 1. štvrťroka 2023 naviazal koncern na veľmi dobrý vývoj z minulého roka. Predpísané poistné zrýchlilo medziročný rast na +6,5 % (2022: +4,3 %), v absolútnom vyjadrení na 1,980 miliardy EUR. Úspešné bolo najmä neživotné poistenie (+9,8 % medziročne) a súkromné zdravotné poistenie (+6,2 %). Životné poistenie zaznamenalo mierny pokles poistného o 1,8 %.

Čistý zisk európskej skupiny UNIQA za prvé 3 mesiace roka bol 101 mil. EUR (EBT 124 mil. EUR).

Podiel medzinárodnej časti skupiny (17 krajín vrátane UNIQA, Českej republiky a Slovenska) na predpísanom poistnom celej skupiny predstavoval v prvom štvrťroku 2023 viac ako 36 % (celkový objem 715 miliónov EUR). Česká republika a Slovensko prispeli k celkovému predpísanému  poistnému UNIQA takmer 11 %.

Plánovanie ďalšieho vývoja počas roka 2023 nie je možné spoľahlivo realizovať vzhľadom na volatilitu finančných trhov, ďalší neistý geopolitický vývoj a možný výskyt veľkých prírodných katastrof na kontinente, ktoré čoraz viac ovplyvňujú poistno-matematickú výkonnosť poisťovní. UNIQA Insurance Group sa naďalej zameriava na transformačné ciele v rámci svojej stratégie na roky 2021-2030 a na kľúčové podnikanie. V Rakúsku a regióne strednej a východnej Európy očakáva aj naďalej solídny hospodársky výsledok.