Slovensky > O nás > Aktuality > UNIQA reaguje na eskaláciu situácie na Ukrajine plánom pomoci

UNIQA reaguje na eskaláciu situácie na Ukrajine plánom pomoci

28.02.2022

V posledných dňoch s obavami sledujeme dramatický ozbrojený konflikt na Ukrajine. Myšlienky zamestnancov celého koncernu UNIQA sú teraz s ukrajinským ľudom a tiež s našimi kolegami z UNIQA Ukrajina a ich rodinami. Viedenská centrála aj skupina UNIQA v Česku a na Slovensku už pripravila plán podpory a pomoci.

 

UNIQA je a vždy bude spoločnosťou, ktorá sa usiluje o medzinárodné spolužitie, spolupatričnosť a spoluprácu. So svojimi takmer 1000 zamestnancami a viac než 1,5 milióna zákazníkmi je UNIQA Ukrajina nielen podnikateľským úspechom koncernu, ale je pevnou súčasťou celej európskej komunity UNIQA. Preto sme teraz hlboko zarmútení utrpením a strachom, ktoré sa na náš kontinent vrátili po desaťročiach mieru a stability a ktorými si ukrajinský ľud práve prechádza.

Opatrenia na úrovni koncernu

Bezpečnosť a ochrana našich zamestnancov na Ukrajine sú našou prioritou. Situáciu preto management centrály koncernu starostlivo sleduje a je v úzkom kontakte s kolegami v zóne konfliktu, ale aj so všetkými relevantnými oficiálnymi orgánmi. Okrem toho boli na úrovni vedenia UNIQA Insurance Group spracované komplexné pohotovostné plány, ktoré sa už realizujú.

Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko zriadili 24 hodinovú horúcu linku pre ukrajinských kolegov, ktorí hľadajú bezpečie za hranicami. Na všetkých hraničných priechodoch sa s utečencami stretávajú dobrovoľníci z miestnej spoločnosti UNIQA a prevážajú ich do dočasných ubytovní. Poskytujú sa im všetky potrebné tovary a služby (ubytovanie, strava, lekárska a psychologická starostlivosť, peniaze a pod.) Celková koordinácia prebieha cielene a so zapojením krajín v rámci krízového tímu. Na Slovensko sa už podarila takto prepraviť stovka kolegov z UNIQA Ukrajina.

Česká a slovenská UNIQA na pomoc Ukrajine

Aj česko-slovenská UNIQA sa zapojila lokálnymi aktivitami do podpory postihnutých občanov Ukrajiny. Firma rozhodla už v piatok o okamžitej prvej vlne finančnej pomoci: poskytla príspevok dvom rešpektovaným sesterským humanitárnym organizáciám, ktoré na Ukrajine pomáhajú dlhodobo, poznajú lokálne pomery a majú tam vybudovanú svoju sieť spolupracovníkov. Pomoc vo výške 10 000 EUR pre občianske združenie Človek v ohrození a ďalší príspevok  250 000 českých korún sme vyčlenili pre organizáciu Člověk v tísni. Tímy oboch spoločností sú pripravené poskytovať humanitárnu pomoc tam, kde to bude potrebné – na Ukrajine aj na ukrajinských hraniciach so Slovenskom, ktoré sa stalo útočiskom pre ľudí na úteku pred vojnou. Ak sa dostane utečenecká vlna aj do Českej republiky, organizácie budú utečencov podporovať aj tam.

Vedenie česko-slovenskej skupiny UNIQA súčasne vyzvalo všetkých zamestnancov, aby takisto podľa svojich možností prispeli finančným príspevkom  obom organizáciám. Mnoho z nich už tak urobilo v piatok či počas víkendu. Popri zaistení základných potrieb, ako je bezpečné prístrešie, voda a jedlo, potrebné oblečenie a hygienický tovar, ide finančná pomoc aj na psychologickú podporu tým, ktorí sa ocitnú v extrémnom mentálnom strese a prežívajú úzkosť z bezprostredného ohrozenia seba a svojich blízkych.

V tejto súvislosti pomôže UNIQA na Slovensku takisto iniciatíve Ligy za duševné zdravie, ktorá poskytuje bezplatnú psychologickú asistenciu na Linke pomoci Nezábudka v ukrajinskom jazyku. Je určená utečencom, ale aj ďalším Ukrajincom, ktorí žijú na Slovensku a teraz prežívajú strach o svoji rodinu doma. Telefonickú linku dôvery Nezábudka v ukrajinskom jazyku 0800 222 450 poskytuje tím zložený z ukrajinských psychiatrov a psychológov každý deň vrátane víkendov a sviatkov od 13.00 do 21.00 h. Z občianskeho združenia Myslite na... bude poukázaná do Ligy za duševné zdravie čiastka 5000 Eur. Chceme tým ukázať, že dlhodobá podpora mentálneho zdravia v UNIQA je autentická a prikladáme jej veľký význam aj v tejto chvíli, aby sme si zachovali spoločnú vieru v ľudskú vzájomnosť a silu komunity.

„Komunita a solidárnosť je pevná pôda pod nohami nás všetkých, keď sa zem okolo otriasa,“ ocenila aktivity koncernu aj česko-slovenskej skupiny UNIQA Anna Podgornaya, členka predstavenstva UNIQA ČR a SR, pochádzajúca z Ukrajiny, ktorá osobným mailom poďakovala všetkým zamestnancom za prejavy rešpektu ukrajinským ľuďom a spolupatričnosť s nimi.

 

Dôležité všeobecné kontakty a odkazy

Aktuálne informácie pre občanov SR na Ukrajine a pre ukrajinských občanov v SR:

Situácia na Ukrajine - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk)

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko (gov.sk)

 

Aktuálne informácie MV SR a PZ SR v súvislosti s krízou na Ukrajine:

Tlačové správy, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (minv.sk)

 

Kontakty MV SR, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou:

E-MAIL: pomocpreukrajinu@minv.sk

TELEFÓN: +421 2 48 59 33 12 

 

ZOZNAM bezpečných organizácií, cez ktoré môžu občania pomôcť Ukrajine:

Človek v ohrození - https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

Nadácia Integra - https://integra.sk/prispiet/

Sme spolu - UkraineSlovakiaSOS - https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/

Úsmev ako dar - https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

Slovenská katolícka charita - https://charita.darujme.sk/ukrajina/

Depaul Slovensko - https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/

Magna - https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

Ukrajinský červený kríž - https://redcross.org.ua/en/

UNICEF - https://www.unicef.sk/ukrajina/

Spojená výzva mimovládnych organizácií - https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

Slovenská katolícka charita: Ukrajina: materiálna a potravinová zbierka | Slovenská katolícka charita

Ukrajinský červený kríž (poskytuje prvú pomoc v oblastiach s obmedzeným prístup k zdravotníckym službám) - redcross.org.ua/en/

 

Aktuálne informácie k vývoju ruského útoku na Ukrajinu:

PREHĽAD INFORMÁCIÍ K RUSKÉMU ÚTOKU NA UKRAJINU :: Ministerstvo obrany SR (mosr.sk)

 

Psychologická pomoc v súvislosti s vojnou na Ukrajine:

Vojna na Ukrajine-Veľký psychologický manuál - Liga za duševné zdravie (dusevnezdravie.sk)

Linka dôvery Nezábudka - 0800 800 566 (linkanezabudka.sk)