Slovensky > O nás > Aktuality > UNIQA spúšťa nový podielový fond Future Trends

UNIQA spúšťa nový podielový fond Future Trends

22.11.2021

UNIQA investičná spoločnosť spustila nový otvorený podielový fond UNIQA Future Trends. Fond bude investovať do oblastí a sektorov, ktoré aktuálne formujú dnešné podnikanie aj spoločnosť, a súčasne majú presah do budúcnosti. Fond sa tak sústredí napríklad na čisté technológie, digitalizáciu či fintech, ale takisto aj na firmy, ktoré  reagujú na prebiehajúcu premenu štruktúr a potrieb obyvateľov našej planéty.

 

Svet prechádza dynamickým procesom globálnej transformácie, ktorá zasahuje do všetkých oblastí ekonomiky aj spoločnosti a ovplyvňuje spôsob, akým budú firmy tvoriť zisky v budúcnosti a ako bude žiť populácia. Fond UNIQA Future Trends prináša jedinečnú príležitosť, ako sa na tomto vývojovom potenciáli osobne podieľať. 

Sme presvedčení, že takáto participácia je pre progresívnych klientov atraktívna. To, čo je dnes označované ako trend a budúcnosť, sa veľmi rýchlo stane realitou okolo nás. Naším cieľom ale nie je obmedzovať záujem len na sľubné technologické inovácie. Chceme podchytiť súčasne vývoj života a potrieb ľudí, takže sa zaujímame aj o aktivity reagujúce na ich nové preferencie a životný štýl,“ vysvetlil pozadie vzniku nového fondu Jan Vinter, člen predstavenstva UNIQA investičnej spoločnosti.

UNIQA sa v tejto súvislosti zameria konkrétne na oblasti ako sú robotizácia, kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, big data, hybridné zdroje, ale aj fenomény starnutia populácie, pokroky v genetike, migračné trendy, zdieľanie, mileniáli, zmeny štruktúry spoločnosti, rozvoj a inovácie v medicíne a v zdravotníctve alebo ekologické trendy. Pri aktivitách v týchto oblastiach sa dá s ohľadom na silný vplyv na vývoj reálne očakávať vyššia ziskovosť a dlhodobá perspektíva.

UNIQA Future Trends je otvorený podielový akciový fond s odporúčaným investičným horizontom 7 a viac rokov. Investovať môžu tak existujúci, ako aj noví klienti UNIQA investičnej spoločnosti už od 16 EUR.

Stratégiou UNIQA je zostaviť rozmanité portfólio, ktoré bude obsahovať niekoľko sto až tisíc titulov s rastovým potenciálom. 

Naše fondy sa snažíme riadiť ako živé organizmy zložené z jednotlivých titulov do funkčného premenlivého celku podľa silných vývojových trendov. Vďaka širokej diverzifikácii a ľahkej nahraditeľnosti jednotlivých buniek dosahujeme veľmi dobrý pomer rizika a výnosu,“ okomentoval prístup k riadeniu fondu Jan Vinter.

Nový UNIQA Future Trends je v poradí 11. podielovým fondom v portfóliu UNIQA. Aktuálne si najlepšie vedú dynamickejšie fondy s výraznejšou akciovou zložkou. Tie teraz profitujú z prebiehajúceho hospodárskeho oživenia. Konzervatívnejšie fondy so značnou expozíciou voči dlhopisovým a peňažným trhom za svojimi akciovými náprotivkami čo do výkonnosti zaostávajú. Svoj podiel na tom majú do značnej miery centrálne banky, ktoré svojou silnou prítomnosťou na trhoch už niekoľko rokov výrazne stláčajú výnosy aktív, na ktoré tieto fondy zo svojej podstaty zameriavajú pozornosť. Úlohu menej rizikového investičného nástroja vhodného najmä pri kratšom investičnom horizonte však plnia veľmi dobre.