Slovensky > O nás > Aktuality > UNIQA Insurance Group: Ratingy spoločností potvrdené. Standard & Poor's očakáva ďalší rast

UNIQA Insurance Group: Ratingy spoločností potvrdené. Standard & Poor's očakáva ďalší rast

16.11.2023

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) vystavila značke UNIQA v aktuálnom ratingu priaznivé vysvedčenie. "Podľa nášho názoru bude skupina naďalej využívať svoje dlhoročné vzťahy so súkromnými klientmi, malými a strednými podnikmi a spoluprácu s bankami na ďalšie posilnenie svojej pozície na trhu v Rakúsku a strednej a východnej Európe," píšu analytici.

 

Prístup orientovaný na klienta a služby bankopoistenia

Odborníci ratingovej agentúry považujú za hlavné dôvody konkurencieschopnosti skupiny jej klientsky orientovaný prístup a spoluprácu s bankami (najmä Raiffeisen), ktoré predávajú poistné produkty (bancassurance).

Úspešná integrácia

Agentúra S&P pozitívne hodnotí aj úspešnú integráciu spoločností AXA, ktorá ďalej zlepšila pozíciu UNIQA v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Analytici očakávajú, že tento trend bude pokračovať.

Očakávajú sa solídne výsledky a kapitalizácia

Ratingová agentúra preto očakáva, že UNIQA si v rokoch 2023 - 2025 udrží ziskovosť aj napriek niektorým geopolitickým a makroekonomickým výzvam. Vďaka upisovacej a nákladovej disciplíne sa v strednodobom horizonte očakáva solídny výsledok. To platí aj pre kapitálové vybavenie UNIQA.

Očakáva sa ďalšia expanzia

Experti ratingovej agentúry zastávajú názor, že UNIQA si vďaka cielenej stratégii organického a anorganického rastu vybudovala na rakúskom a stredoeurópskom poistnom trhu dobre etablovanú trhovú pozíciu a široké a rôznorodé produktové portfólio. Svoje hodnotenie uzatvárajú: "Očakávame, že skupina bude v období 2023 - 2025 pokračovať v úspešnej expanzii vďaka organickému rastu subjektov v strednej a východnej Európe (SVE), ako aj vďaka pokračujúcim synergickým výhodám a stabilnej hlavnej činnosti v Rakúsku.

Potvrdené hodnotenia

Agentúra S&P preto v novembri 2023 opäť potvrdila ratingy UNIQA Österreich Versicherungen AG a UNIQA Re AG na úrovni "A" a rating UNIQA Insurance Group AG na úrovni "A-" so stabilným výhľadom.