poradenstvo
právne zastupovanie
pôžička na kauciu
plnenie do 23 300 €
Poistenie právnej ochrany podnikateľov UNIQA

S poistením právnej ochrany podnikateľa Právo & Ochrana získate nárok na úhradu nákladov spojených so súdnymi spormi, zastupovaním advokátom, poplatkami notárovi, svedočným alebo vypracovaním znaleckého posudku. Bráňte svoje práva v sporoch súvisiacich s podnikateľskou a inou zárobkovou činnosťou a ochráňte svoje živobytie.

V rámci poistenia podnikateľa si môžete poistiť krytie podnikateľa, vodiča alebo vlastníka motorových vozidiel.

Výhody poistenia

 • poistné plnenie do výšky 23 300 EUR za jedno poistné obdobie
 • právo na poradenstvo alebo právne zastupovanie
 • jedna odborná konzultácia u advokáta za poistné obdobie
 • bezúročná pôžička na kauciu do výšky 6 638,78 EUR
 • výber advokáta aj podľa vlastného výberu
 • územná platnosť pre EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Chorvátsko
 • nárok na odborníka pre jednotlivé právne odvetvie

Poistenie právnej ochrany podnikateľa môže pomôcť napr. v týchto situáciách

 • Obdržali ste výpoveď z nájomnej zmluvy na priestory, ktoré využívate na podnikateľskú činnosť. Odmietate prijať výpoveď a záležitosť je potrebné riešiť súdnou cestou.
 • Váš zamestnanec pod vplyvom alkoholu spôsobí škodu vo Vašej firme a odmieta prevziať zodpovednosť a niesť následky. Budete sa domáhať svojich práv.
 • Ste obvinený z nedodržania predpísanej rýchlosti vlastným vozidlom v meste. Následok: konanie s následkom odňatia vodičského preukazu.
 • V dôsledku dopravnej nehody, ktorú ste nezavinili ste ostali 3 týždne práceneschopný. Následok: od vinníka si nárokujete bolestné, ušlú mzdu alebo ušlý zisk.

Dokumenty na stiahnutie

Prečo práve poistenie právnej ochrany podnikateľa UNIQA?

 • pomoc pri domáhaní vlastných práv
 • územná platnosť EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Chorvátsko
 • istota silného partnera pri podnikaní
 • odborná konzultácia

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD