Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Ochranu životného prostredia už stanovuje aj zákon. Prevádzky určitého typu, pri ktorých hrozí riziko vzniku škody na životnom prostredí, sú povinné uzavrieť poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.

S poistením zodpovednosti za environmentálnu škodu bude Vaše podnikanie chránené. Ak spôsobíte environmentálnu škodu, náklady na jej náhradu nebudete musieť uhradiť z vlastných prostriedkov.

Poistené sú náklady na

  • primárnu nápravu
  • doplnkovú nápravu
  • kompenzačnú nápravu
  • nápravu škody na pôde

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD